CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  

News and warnings

15.10.Nová verze dogoffice.cz 2
More news

Your questionsDovoz BOC ze slovenska (Author: Zita Přichystalová / Inserted 10.9.2021)
Dobrý den, dovezla jsem si BOC ze Slovenska a mám pro něj export pedigree. Jak mám prosím postupovat, aby byl zapsán i do české plemenné knihy. Děkuji předem za Vaší odpověď.

Dobrý den, exportní PP pošlete na adresu pracoviště plemenné knihy, které Vaše plemeno zapisuje (ČMKU, Maškova 3,182 53 Praha 8). Vladimíra Tichá
Inbreeding (Author: Lukáš / Inserted 9.9.2021)
Dobrý den, do jaké míry je v chovu pod FCI umožněn inbreeding, tedy příbuzenská plemenitba? Kde případně tuto informaci najít? Děkuji

Dobrý den, na tomto wbu v řádech a předpisech- předpisy FCI najdete Mezinárodní chovatelskou strategii. O příbuzenské plemenitbě se v ní píše že: "K zachování nebo posílení genetické rozmanitosti plemene bychom se měli vyvarovatmatadorbreedingu (= opakování stejného jedince několikrát v jednom rodokmenu) a úzké příbuzenské plemenitby. Nemělo by docházet ke spojení sourozenců, matky a syna nebo otce a dcery. Obecně se doporučuje, aby žádný pes neměl více potomků než je 5% počtu štěňat registrovaných v populaci plemene během pěti let. Velikost populace by neměla být brána jen na národní úrovni, ale také na mezinárodní, zvláště u plemen s málopočetnou chovnou základnou ". Vladimíra Tichá
čistokrevný pes (Author: josef Slavík / Inserted 9.9.2021)
Dobrý den, pořídil jsem si čistokrevnou fenku Cane CORSO(předtím jsem měl rovněž ale bez PP)nyní mám jít na bonitaci a vůbec nevím kde bych si mohl přečíst co dále mne čeká. Moc děkuji Netušil jsem, že je to složitější než chov citesových papoušků.

Dobrý den, všechny potřebné informace najdete na webu klubu. Plemeno zastřešují tři kluby -Moloss klub, z. s.,Cane Corso klub Česká republika, z. s. a Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. Vladimíra Tichá
uchovnění (Author: Ivana P / Inserted 7.9.2021)
dobrý den je možné, aby zbonitval rozhodčí psa, aniž by měl na dané plemeno aprobaci?? Podle řádů, jež visí u Vás na stránkách ČMKU, ne. Přesto si v Klubu chovatelů špiců klidně zvou na bonitaci rozhodčí bez aprobace. Naposledy paní ing B. zbonitovala Japonského špice, aniž by měla na toto plemeno aprobaci. Je toto uchvnění vůbec platné?? děkuji

Dobrý den, Zápisní řád ČMKU hovoří jasně :"Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), musí být součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno". Pokud by součástí bonitační komise takový rozhodčí nebyl, není bonitace platná. Může se ale stát, že rozhodčí, který nemá potřebnou aprobaci na bonitaci hospituje u jiného kolegy nebo je řadovým členem komise, ale posuzuje rozhodčí s aprobací. Vladimíra Tichá
PP (Author: Dana / Inserted 7.9.2021)
Dobrý den, před 2 lety byl od nás z České republiky prodán pes s exportním PP na Slovensko. Nyní by se měl vrátit zpět do Čech. Jak s přeregistraci PP zpět u nás a co vše k tomu potřebuji? Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, slovenská plemenná kiniha by měla vystavit vývozní doložku. Tu spolu s PP pošlete pracovišti plemenné knihy, které vaše plemeno zapisuje. Plemenná kniha si v databázi upravbí status psa. Nové číslo zápisu mu ale přidělováno nebude, zůstane mu to české původní. Vladimíra Tichá
Černý ruský teriér s PP koupený z Německa (Author: Drahomíra Bohušíková / Inserted 7.9.2021)
Dobrý den, prosím o radu,kde mám poslat rodokmen od své fenečky a na koho se mám obrátit,,mám jí přivezenou z Německa a chtěla bych se zúčastnit výstav a.t.d. Děkuji za odpověď Bohušíková

Dobrý den, pokud máte v Německu vystavený exportní PP pošlete jej na pracoviště plemenné knihy č.1- Českomoravská kynologická unie, Maškova 3, 182 53 Praha 8. Vladimíra Tichá
FCI x WKU - chov nečlena klubu (Author: Monika / Inserted 6.9.2021)
ČMKU umožňuje chovat nečlenovi klubu na základě smlouvy o chovatelském servisu, což je možnost á la "vlk se nažral a koza zůstala celá", protože: - klub nemá povinnost s chovatelem tuto smlouvu uzavřít, - pokud ji uzavře, stejně se musí chovatel podrobit šikaně ze strany funkcionářů klubu, - jediný rozdíl je v tom, že chovatel platí astronomické poplatky za vše. Takže opravdu tato možnost řeší problémy, které v klubech jsou?

Dobrý den, smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu včetně výše poplatků za chovatelský servis řeší Zápisní řád ČMKU a říká že:" Chovatelské kluby musí též umožnit bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny (Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny klubu) a to včetně finančního vypořádání s klubem; to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu). Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které klub na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a transparentně na základě skutečných nákladů chovatelského klubu". Na nedodržováním Zápisního řádu je možné upozornit DR ČMKU. Vladimíra Tichá
Chci chovat pod FCI, ale nechci chovat pod ČMKU (Author: Monika / Inserted 6.9.2021)
Pod kterou zemí, která je členem FCI, je možné chovat coby cizinec, který v té zemi nemá bydliště? Viděla jsem, že snad Kypr to umožňuje? Uznává ČMKU průkazy původu všech členských zemí FCI?

Dobrý den, podle předpisu FCI je možné mít registrovaný název CHS jen v zemi, kde má chovatel zákonné bydliště. Pokud by se měly vrhy odchovávat v jiné zemi, ale zapisovat v zemi zákonného bydliště chovatele, muselo by dojít k dohodě mezi oběma státy. ČMKU uznává PP všech členských subjektů FCI a to PP FCI uznaných nebo prozatímně uznaných plemen. V případě plemen NON FCI je třeba, aby se dané plemeno na základě rozhodnutí P ČMKU zapisovalo do registru naší plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Koupě psa v UK (Author: Nikola / Inserted 6.9.2021)
Dobrý den, zvažuji koupi psa s PP ve Velké Británii registrovaného pod Kennel Club. Pokud bych se následně vrátila s pejskem do ČR a zvažovala uchovnění, jak přesně by to fungovalo. Děkuji

Dobrý den, pokud by pes měl být v ČR uchovněn, musí být zapsán v naší plemenné knize. To se dělá na základě exportního PP vystaveného Kennel Clubem. Vladimíra Tichá
FCI x WKU (Author: Monika / Inserted 5.9.2021)
Na dotaz Igora ze dne 31.8.2021 jste uvedla: "Dobrý den, problémem se zabývá Zápisní řád ČMKU a říká že : "Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů". Pokud by fenku z WKU kryl pes registrovaný jako chovný v rámci ČMKU, vystavuje se jeho majitel disciplinárnímu řízení. Pokud by fenka registrovaná jako chovná v rámci ČMKU byla kryta psem z WKU, nedostanou štěňata průkazy původu a poradce chovu nemůže na takové spojení vystavit krycí list. Vladimíra Tichá" Já osobně nejsem zastáncem chovu pod WKU ani tam nehodlám chovat. Nicméně, ani trochu se mi nelíbí diktátorství ČMKU. ČMKU, jako jediná, zastupuje FCI v České republice, tedy, má MONOPOL. Jestliže chce chovatel chovat pod FCI, MUSÍ chovat pod ČMKU. Ovšem ČMKU nevytváří podmínky pro to, aby se chov psů náležitě rozvíjel. Desítky let se dějí v klubech nepravosti, které ČMKU odbude mantrou " To si musíte vyřešit na členské schůzi, jste samostatný členský subjekt a my Vám do toho nemůžeme mluvit"... Ale blokujete vznik dalších klubů na jednotlivá plemena, tedy, jednání ČMKU je v rozporu s hospodářskou soutěží. Cca před 13 léty jste dostali od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže výstrahu, abyste se takto nechovali, evidentně jste nezměnili vůbec nic. ČMKU vytváří monopol a trestá chovatele, kteří odejdou pod jinou organizaci nebo s ní spolupracují, neuznává její průkazy původu. Budete takto pokračovat dál? Ví FCI o tom, že nedodržujete její zásady a podporujete chov psů bez PP??? ÚOHS by asi také zajímalo, že porušujete pravidla hospodářské soutěže, nemyslíte? Vzhledem k tomu, jakým způsobem ČMKU neřeší kluby, od dalmatinů za poslední dva roky odešly 3 chovatelky pod WKU, 2 chovatelky odchovávají pod jinými zeměmi, a to jenom proto, že odmítají snášet diktát lidí, kteří o chovu nic nevědí a potírají konkurenci, protože mají tu moc a razítko. Ta štěňata, která jsou odchována pod WKU, ochuzují genofond psů pod FCI, tedy i ČMKU má na tomto stavu podíl. Ta štěňata, která nejsou, vinou ČMKU, pod ní odchována, nepřinesou ČMKU příjem, tedy se dopouštíte porušování povinností při správě cizího majetku. Pořád si myslíte, že není čas na změnu předpisů a chování ČMKU, aby byla dodržená původní zásada plemenných knih a vystavování průkazu původů, na které má nárok každý jedinec, pocházející z rodičů, kteří průkaz původu mají? A dále, že chovat je právo, ne výsada? Co Vy na to, paní Tichá?

Dobrý den, můj osobní názor, na který se ptáte, určitě není směrodatný. Podstatné je znění předpisů a to, zda odpovídají požadavkům FCI a obecně platným předpisům. Jen pro vysvětlení. Pokud si prostudujete předpisy FCI zjistíte, že je ČMKU dodržuje. Na základě jednání s ÚOHS je součástí Zápisního řádu ČMKU ustanovení o možnosti chovat jako nečlen klubu na základě smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu. Chovatelské kluby jsou samostatné právní subjekty a ČMKU může do jejich činnosti zasahovat jen v případě, kdy se jedná o porušení kynologických předpisů. Podmínky pro zařazení do chovu, které v rámci jednotlivých plemen platí, jsou nástrojem pro vedení chovu a nejsou zvláštností platnou jen v ČR. Vznik nových chovatelských klubů nebývá bohužel snahou o zlepšení chovu plemene, ale vyřešením mezilidských vztahů a vznikem jednoho klubu, jak zkušenost učí, to nekončí. Vladimíra Tichá
Přeregistrace (Author: Marie Ranochová / Inserted 3.9.2021)
Dobrý den, dovezla jsem si psa VSSP z Polska, má PP Pedigree. Jak mám postupovat pro jeho registraci u nás? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Marie Ranochová.

Dobrý den, pokud pes má export pedigree, pošlete jej na pracoviště plemenné knihy č.1- ČMKU, Maškova 3,182 53 Praha 8 a v průvodním dopise uveďte, že žádáte o zápis do naší plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Dovoz psa ze Slovenska (Author: Faltová / Inserted 2.9.2021)
Dobrý den, dovezla jsem si hladkosrstého foxteriéra ze Slovenska a mám pro něj export pedigree. Jak mám prosím postupovat, aby byl zapsán i do české plemenné knihy. Děkuji předem za Vaší odpověď.

Dobrý den, PP psa pošlete na pracoviště plemenné knihy č.3 - ČMKJ, lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 (www.cmkj.eu). V průvodním dopise napište, že žádáte o zápis do plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Majitel v PP (Author: Gabriela / Inserted 2.9.2021)
Dobrý den, do portálu DOGOFFICe jsem vložila PP psa, ale byl zamítnut z důvodu "CHYBÍ MAJITEL V PP". prosím pěkně o radu, jak postupovat. děkuji Gabriela

Dobrý den, uveďte majitele do příslušné rubriky (jméno, příjmení, adresu) a zkuste PP vložit znovu. Vladimíra Tichá
Tatranský honič (Author: Doubravka / Inserted 1.9.2021)
Dobrý den již na jaře jsem se ptala zda toto plemeno bude uznané FCI bylo mi řečeno, že by k tomu mohlo dojít. Tak jsem se chtěla jen zeptat jestli je již podána žádost o jeho uznání nebo ne? Mám 6 měsíční fenku s PP ze Slovenska se všemi papíry. Tak abych věděla zda ji můžu u nás registrovat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, žádost o uznání podává země původu, tedy v tomto případě Slovensko. Podmínky stanovené FCI nejsou vůbec jednoduché. S dotazem, jak na tom tatranský durič je, byste se měla obrátit na Slovenskou kynologickou jednotu. Příznivá zpráva ale je, že v návrhu novely Zákona o myslivosti bude požadavek na psy s loveckou upotřebitelností upraven tak, aby na zkoušky a tedy i získat statut lovecky upotřebitelného psa mohla jít i plemena neuznaná FCI, ale zapisovaná plemennou knihou členského subjektu FCI nebo plemennou knihou, kterou FCI uznává. Zda a kdy se bude novela zákona projednávat a co poslanci změní či nezmění nelze v současné době říci. Vladimíra Tichá
FCI x WKU (Author: Igor / Inserted 31.8.2021)
Dobrý den, chci se zeptat jaký je vas názor na krytí psa uchovneneho pod FCI a feny uchovnenou pod WKU a nebo obráceně. Dekuji

Dobrý den, problémem se zabývá Zápisní řád ČMKU a říká že : "Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů". Pokud by fenku z WKU kryl pes registrovaný jako chovný v rámci ČMKU, vystavuje se jeho majitel disciplinárnímu řízení. Pokud by fenka registrovaná jako chovná v rámci ČMKU byla kryta psem z WKU, nedostanou štěňata průkazy původu a poradce chovu nemůže na takové spojení vystavit krycí list. Vladimíra Tichá
Zápis do PK (Author: Š.K. / Inserted 30.8.2021)
Dobrý den, jsem nováček v chovu Yorkshir Terrier.Koupila jsem fenku v Polsku a chci zažádat o zápis do PK ČMKU.Prosím Vás o radu.Originál exportního PP zaslat na adresu Český Kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 ??? A jaký formulář vyplnit?Kdy a jak se platí poplatek?Děkuji Kryštofová

Dobrý den, yorkshire teriéry zapisuje plemenná kniha č.2 - ČKS. Podrobnosti jak postupovat najdete na jejich webu (www.kynolgie.cz) v rubrice plemenná kniha - import (zápis do plemenné knihy). Vladimíra Tichá
Dovoz psa (Author: Čechmánkova / Inserted 30.8.2021)
Dobrý den, Dovezla jsem si fenku ACD ze Slovenska a potřebovala bych ji zapsat do české plemenné knihy. Jak prosím postupovat, popřípadě kde hledat formulář, atd? Děkuji

Dobrý den, pokud máte exportní PP, zapíše Vaši fenku pracoviště plemenné knihy, které Vašemu plemeni vystavuje průkazy původu. Nepíšete o jaké plemeno se jedná, takže Vás nemohu přesně nasměrovat. Formulář není k dispozici, do průvodního dopisu uvedete, oč se Vám jedná. Vladimíra Tichá
Pes z Polska (Author: Marcela Havlickova / Inserted 29.8.2021)
Dobrý den, chci si koupit stěně s PP z Polska. Byla jsem upozorněna, že si mam dat pozor, že v Polsku lide chovaji ještě pod jinou organizaci a pri koupi, nebude v Česke reoublice uznan pes jako cistokrevny s prukazem puvodu, kde můžu ověřit, ze bude PP v ČR uznan? A jaký správný PP musi mit vystaven pes z Polska, prikoupi do čR? Děkuji předem za odpověď Marcela Havličkova

Dobrý den, na PP musí být vystaven plemennou knihou zastřešenou Związku Kynologiczneho w Polsce. Na PP musí být emblém nejen uvedené organizace, ale také FCI. Pokud byste si nevěděla rady, plemenná kniha Vám přesně řekne, o jaký PP se jedná. Pokud má být importovaný jedinec zapsaný do naší plemenné knihy a zařazený do chovu, musí mít z Posla vystvený exportní PP (esport pedigree). Vladimíra Tichá
Klub (Author: Alice Stará / Inserted 28.8.2021)
Dobrý den paní Tichá, zastřešuje Moloss klub chov všech molosoidních plemen v ČR? - nebo na základě čeho se vybírají plemena v "jeho" správě? Pokud má naše molosí plemeno vlastní klub, je možné, že Moloss klub může toto plemeno zastřešovat také? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud si na webu ČMKU otevřete rubriku ČMKU- členské subjekty a kliknete na příslušný klub, otevře se informace o tom, která plemena klub zastřešuje. Otevřete-li si rubriku Plemenná kniha- seznam plemen a kliknete na plemeno, ukáže se informace, v kterém klubu či klubech se chová. Pokud se některé plemeno chovalo ve více klubech v době, kdy ještě nebyla stanovena jasná pravidla , může se stát a také se stává, že se určité plemeno chová ve více klubech. Roli nehraje, zda se jedná o klub specializovaný na jedno plemeno nebo o klub, který zastřešuje více plemen. Vladimíra Tichá
pronájem feny (Author: Vlasta Baťová / Inserted 26.8.2021)
Existuje v předpisech nějaké omezení co do počtu fen, které může mít CHS ročně v pronájmu?

Dobrý den, ne, o tom předpisy ČMKU nehovoří. Vladimíra Tichá
Exportní PP (Author: ZK / Inserted 26.8.2021)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je nutné vystavení exportního PP ze země původu v následujícím případě. Zahraniční chovatel měl v úmyslu si jedince ponechat, jedinec měl tedy ve své zemi vystaven klasický PP. Nyní by byl ale jedinec importován do ČR, zde vystavován a také uchovněn. Je nutné, aby byl dodatečné vystaven exportní PP pro import, nebo postačí původní “neexportní” k zápisu PK ČMKU? Děkuji.

Dobrý den, aby mohl být daný jedinec zapsán do naší plemenné knihy, musí mít ze země svého původu vystavený exportní PP. Bez něj není možné psa u nás zapsat a není možné jej uchovnit. Vladimíra Tichá
Dva psi (Author: Milan Pěnička / Inserted 25.8.2021)
Mám fenu 6 let psa 9 let a jejich štěně psa 1,5roku vlčáci doteď bylo vše v pořádku mají výběh na zahradě 50x30m Před týdnem za mé nepřítomnosti napadl mladý pes starého a ten se od té doby bojí nechce z bytu dostat ho ven je problém a mladý se ho neustále snaží napadat.Nelze je nechat na zahradě bez dozoru Je z toho nějaké východisko jde o 50kg psi v mé přítonmosti si to nedovolí.Je lepší psi nechat aŤ si to vyřídí a nebo je neustále hlídat což nejde .Fena je již vykastrovaná a v klidu Děkuji za radu

Dobrý den, není nic výjimečného, že si psi snaží vyjasnit hierarchii smečky a že se mladý pes chce prosadit. Rozumné by bylo mít psy v době, kdy nejste doma, oddělené. Nechat na nich, aby si to mezi sebou "vyříkali" je docela ošemetné. Jsou psi, kteří si opravdu vztahy upraví sami, ale jsou i psi u kterých podobný boj končí fatálně. Poradit by Vám mohl i nějaký zkušený výcvikář. Vladimíra Tichá
doplnění titulu Interchampion (Author: kateřina Ludvíková / Inserted 22.8.2021)
Pokud jsem tedy dobře pochopila na interchampiona, stačí místo 3 zemí 4 Caciby ze dvou zemí, které pes obdržel do 6/2021. Tudíž když mám 2x CACIB z roku 2019 od dvou různých rozhodčích z ˇVeské republiky a 2x CACIB z Makedonie od 2 různých rozhodčích z dubna 2021 mám nárok na získání Interchampiona ? A pokud a no, jak to je u psa, který má 9 CACIBů z 5 zemí,ale vše letos do 6/2021. Děkuji za odpověď .

Dobrý den, zmírnění požadavku na získání CACIB jen ze dvou zemí platí pouze v případě pokud bylo první čekatelství CACIB získáno po 1. 1. 2020. Pokud bylo první čekatelství CACIB získáno před tímto datem, platí „normální“ podmínky. Požadavek, aby mezi prvním a posledním čekatelstvím CACIB uplynul 1 rok a 1 den zrušen nebyl. Z uvedeného vyplývá že ani v jednom z Vámi uvedených příkladů nárok na C.I.B. není. Vladimíra Tichá
Přihlášení štěněte na výstavu ČB 11.10. (Author: Lenka / Inserted 19.8.2021)
Dobrý den, ji žněkolik dní se snažím přihlásit importované štěně z N stále ještě bez PP na výstavu do ČB, 11.10., kdy mu bude 5 měsíců. Mám zatím jen kopii od majitelky. Tu jsem nahrála, paní Hrušková ji odmítla (napsáno v Dogof...., Vy jste mi psala, že štěně PP mít nemusí, ale systém Dogoffice mě dál nepustí. Takže se dostanu na přidání psa, kda je i vyznačena třída, kde by měl pejsek soutěžit, pod tím je poznámka, že PP neodpovídá,červeně oznašený, dostanu se pouze zpět a DALŠÍ nelze. Co mám dělat? Chci ho přihlásit. Děkuji, H.

Dobrý den, spojte se s pořadatelem výstavy. na nich je, zda štěňata, která zatím nemají vystavený PP vezmou. Většina výstav to ale dělá. Vladimíra Tichá
Příloha k PP psa (Author: Jitka / Inserted 16.8.2021)
Dobrý den, jak mám prosím postupovat, na koho se obrátit pokud chci zažádat o přílohu k PP psa z důvodu plného pole "VÝSTAVY" v průkazu původu psa.

Dobrý den, o přílohu žádáte pracoviště plemenné knihy, které původní PP vystavilo nebo v případě importu u nás psa zapsalo. Vladimíra Tichá
Holandský tulipánový pes- chs v Čr (Author: Anna / Inserted 16.8.2021)
Dobrý den, existují v Čr nějaké chovatelské stanice markiesje, případně klub chovatelů tohoto plemene?

Dobrý den, jedná se o plemeno neuznané FCI a pod Českomoravskou kynologickou unií se zatím nechová. Vladimíra Tichá
Registrace chovné stanice (Author: Jakubová / Inserted 15.8.2021)
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda existuje výjimka na zřízení clubu u málopočetneho plemene... Při Covidu jsme fungovali minimálně,ostatní menší spolky sice s omezením ale fungovaly... Děkuji Jakubová

Dobrý den, směrnice pro uznávání chovatelských klubů platí i pro málopočetná plemena. Vladimíra Tichá
krytí (Author: jh / Inserted 14.8.2021)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s vystavením KL a úhradou poplatku za krytí v případě, že nedošlo ke svázání páru. Měla jsem za to, že se vždy KL musí vystavit, ale nyní to v chovatelském řádu FCI ani ČMKU nevidím. Děkuji za odpověď

Dobrý den, v Zápisním řádu ČMKU (najdete jej na těchto stránkách) je Čl. VI, Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny) věnován právě krycím listům. Vystavují se vždy, pokud předpisy klubu neříkají něco jiného. Kdo a za jakých podmínek je vystavuje se řídí předpisy příslušného klubu. I krytí, při kterém nedojde ke svázání, se považuje za regulérní spojení. Nelze totiž vyloučit, že i z krátkého spojení fenka zabřezne. Vladimíra Tichá
Uchovnění bez CHS? (Author: Marie / Inserted 13.8.2021)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s uchovněním fenky a s výstavami. Chs nemám, ale časem bych ji chtěla a vím že k tomu potřebuji uchovnění, tak zda to můžu vyřizovat už teď nebo až bude založená a schválená chovná stanice.

Dobrý den, registrace chovatelské stanice není vázána na uchovnění fenky a naopak. CHS je požadována až při vystavení krycího listu nebo zápisu vrhu. V případě některých klubů se ale fenka plemennou knihou přeregistrovává až se zápisem prvního vrhu. Ověřte si tedy, jaká jsou pravidla u Vašeho plemene(klubu). Vladimíra Tichá
Výstavy a pravidla (Author: Aneta Skálová / Inserted 9.8.2021)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč se poslední dobou na výstavách nekontrolují u vystavovaných pejsků čipy či tetování. Také u vstupu na výstavu se nekontrolují očkovací průkazy. Také bych se ráda zeptala proč není váha u menších plemen. Poslední dobou se vystavují jedinci, kteří nesplňují váhový standard. Děkuji za odpověď Skálová

Dobrý den, kontrola identity se u mezinárodních a národních výstav provádí na každé výstavě a to namátkově. Na ostatních typech výstava a zvláště na výstavách pořádaných klubem je čistě na pořadateli, zda kontrolu identity bude či nebude dělat. Dříve byla zákonem daná povinnost provádět veterinární přejímku, jejíž součástí byla kontrola platnosti vakcinace. Dnes tento požadavek v zákoně není. Psi a fenky ale platnou vakcinaci proti vzteklině mít musí, zodpovědnost je na majiteli psa a kontrolu může provádět veterinární inspektor. To, že nejsou veterinární přejímky dává možnost vystavovatelům přijet až na čas, kdy je posuzováno jejich plemeno. Pokud se týká vážení, nemáte úplně pravdu. Na řadě kluby pořádaných výstav se váží. Jinak je na rozhodčím, aby odhadl, jakou váhu pes má. Vladimíra Tichá
Dogoffice (Author: Schneiderová / Inserted 5.8.2021)
Dobrý den, Posilala jsem žádost na dogoffice na úpravu jmena psa ( za Jméno jsem při zadávání psa vložila i název CHS) a má žádost zmizela. Prosím o radu na koho se obrátit . Děkuji

Dobrý den, obraťte se na sekretariát ČMKU. Vladimíra Tichá
Podpisy v PP (Author: Hana Hrachovcová / Inserted 5.8.2021)
Obdrželi jsme PP 3 měsíčního hovawarta, kde se chovatelka podepsala jak za chovatelskou stanici tak omylem jako majitelka - jak prosím opravit, aby nedošlo k omylu že má pes 2 majitele? Děkuji

Dobrý den, v rubrice majitelé vepište datum, kdy jste štěně převzala a podepište se.Pokud by došlo k nějakým sporům, můžete kupní smlouvou prokázat, že jste štěně koupila. Vladimíra Tichá
Ještě jednou importované štěně (Author: Lenka Hanzlíková / Inserted 4.8.2021)
Dobrý den, štěně jsem přihlašovala v termínu uzávěrky, když jsem ho ještě neměla doma, bylo mu něco přes měsíc. Přihlašovala jsem ho na KV klubu a světovou 2. a 3. 10.Vezla jsem ho samozřejmě domů s čipem, to už byl dávno přihlášený na obě výstavy. Kroky na Dogoff. jsou podmíněny předešlým vyplněním, jinak to dál nepustí, např. ten čip. Jen jsem na tuto možnost chtěla upozornit, nejprve jsem nakopírovala PP matky, teď jsem to vyměnila za PP pejska, to mi paní chovatelka poslala jen kopii, že to někam odesílá, určitě zase špatně. Bála jsem se tam nic nedat, aby mě to nevyhodilo ze systému. Mám to teda vymazat, jak píšete, že tam být nemusí a dát tam správný, až jej budu vlastnit? Děkuji za radu. Hanzlíková

Dobrý den, nechte tam ten, který jste vložila a pokud by byly problémy, obraťte se na sekretariát ČMKU. Vladimíra Tichá
Importované štěně (Author: Lenka Hanzlíková / Inserted 3.8.2021)
Dobrý den, prosím, kdo spravuje Dogoffice - dříve šlo napsat požadavek, dnes mám vše smazáno a nelze se na nic optat, spojení neexistuje. Vůbec není pamatováno na tuto situaci. Štěně ze zahraničí je potřeba přihlásit na výstavu, nemá ještě ani plné naočkování, čip, od chovatele PP. Mám z N psa Lhasa Apso - stále nemá PP, ač jsem ho přihlásila a zaplatila KV a světovou v Brně, je to poslední uzavírka, štěně bude odpovídat věkem. Čip jsem si vymyslela, později jsem uvedla pravdivý, PP jsem dnes viděla prvně, původní, německý, prostě není v silách chovatele, majitele to stíhat. Jsou to nedostatky tohoto systému. Nelze to s nikým řešit. Mám jen upozornění, že PP je špatný, neodpovídá - ale jak by mohl????. Prosím, šlo by to nějak vymyslet? Vždyť je to tak samozřejmé z pohledu majitele, chovatele. Já vím, Vy s tím nemáte nic společného, jen prosím o radu, není na koho se obrátit. Děkuji, Hanzlíková

Dobrý den, z Vašeho dotazu úplně nevyplývá, zda jste dovezla štěně označené čipem a či ne. Podle platných předpisů by importované štěně mělo být identifikačně označeno a mělo mít pas, v kterém je kod čipu uveden. Obávám se, že štěně tedy čip nemělo a že jste porušila platné veterinární předpisy. Pokud se týká hlášení psa na výstavu, neuvádíte, o kterou třídu se jedná. Hlásíte-li psa do třídy dorostu nebo štěňat, není PP vyžadován a informace, která se Vám ukazuje neznamená, že pes nebyl na výstavu přijat, ale že PP není odpovídající. V případě třídy mladých již ale je exportní PP požadován. Pokud byste měla další problémy, obraťte se na sekretariát ČMKU. Vladimíra Tichá
Chovatelská stanice (Author: Patricie / Inserted 2.8.2021)
Dobrý den, ráda bych zažádala o založení chovatelské stanice, v září se však budu vdávat. Mohu nyní zapsat k chovatelské stanici své budoucí příjmení?

Dobrý den, k žádosti o registraci CHS se přikládá kopie PP. Budoucí příjmení a příjmení, které je na kopii, by nesouhlasila. Později samozřejmě můžete požádat o zmněu jména a případně adresy. Vladimíra Tichá
Odstoupení od smlouvy ze strany chovatele (Author: Petra Brodská / Inserted 2.8.2021)
Dobrý den , měla bych dotaz zda i já jako chovatel mám právo odstoupit od smlouvy . Před týdnem si brali ode mě štěňátko, ale bohužel jejich přístup se mi nezdá a štěně vypadá smutné .hledají na něm vady i když si ho nebrali na chov . Je možné předejít problémům že si ho vezmu zpět ? Nebo nemám nárok na to vzít si štěně oproti vracení celé ceny zpět . Přímo ve smlouvě to napsané nemám mám jen dohodu.Nerada bych řešila až bude pejskovi rok že ho nechtěj - on bude zbytečně vystresovaný znovu . Děkuji za radu a pomoc Brodská

Dobrý den, Váš dotaz spadá do oblasti občansko-právní a konzultovat byste jej měla s právníkem. Vladimíra Tichá
Druhý klub (Author: Eliška / Inserted 2.8.2021)
Dobrý den, ráda bych se přidala k dotazu paní Jahodové. Proč se ČMKU zdráhá poskytovat podporu a spolupráci i nově založeným klubům? Na jakém základě? Není přece problém uzavřít smlouvu s dalším klubem, tak o co tedy jde? Děkuji za odpověď, ráda bych tomuto postoji ČMKU lépe rozuměla.

Dobrý den, po roce 1993 došlo k rozdělení celé řady chovatelských klubů. Vžil se proto termín "atomizace" a ČMKU neustále řešila spory mezi jednotlivými kluby v oblasti podmínek pro zařazení do chovu, uznávání chovných jedinců, navrhování termínů výstav a rozhodčích na ně. Smutné bylo a stále je, že většina sporů nevznikala kvůli odborným otázkám, ale vyvolávaly je špatné mezilidské vztahy. Asi lze těžko předpokládat, že lidé, kteří se nedokáží domluvit v rámci jednoho klubu se domluví v případě, kdy bude klubů neomezený počet. Proto se začalo uplatňovat rozhodnutí omezit v rámci možností vznik nových klubů. V současné době platí Směrnice o uznávání nových chovatelských klubů.Pokud si ji přečte zjistíte, že za určitých podmínek je možné klub nebo novou výcvikovou organizaci založit a spolupráci s ČMKU navázat. Důležité asi je připomenout, že ČMKU nemá právo zabraňovat vzniku nových klubů. Má ale právo rozhodovat, činnost kterého klubu zastřeší. Vladimíra Tichá
Druhý klub (Author: Světlana Jahodová / Inserted 29.7.2021)
Dobrý den, dovolují předpisy založit další klub chovatelů jednoho plemene i v případě, že již klub tohoto konkrétního plemene existuje? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, klub vzniknout může. Českomoravská kynologická s ním ale unie nenaváže spolupráci (např. zastřešení chovu, výstav atd) pokud existuje klub pro stejné plemeno nebo skupinu příbuzných plemen. Vše najdete v příslušné směrnici na webu ČMKU. Vladimíra Tichá
Nemecke papiry v CR (Author: kateřina / Inserted 28.7.2021)
Dobry den, uvazuji o koupi psa, chovatelská stanice mi ale napsala, že pejsek je ze stanice registrovane v nemecku a nema ceske papiry, ktere by mi umoznily přístup na výstavu. Následně jsem slyšela zvěsti, že německé papíry se často falšují. Chtěla bych se zeptat, jake s tím mátě zkušenosti, děkuji.

Dobrý den, pokud se jedná o chov zastřešený v rámci ČMKU a FCI není možné, aby český chovatel vystavoval průkazy původu v jiném státě. Jsou ale plemena, která se v rámci ČMKU nechovají, např. biewer a která mohou mít jiné průkazy původu. Jejich vystavování ale ČMKU negarantuje a ani neznáme podmínky, za jakých se vystavují či jak odhalit případný podvod. Vladimíra Tichá
Zastřešení plemene (Author: Eva Bubeníčková / Inserted 27.7.2021)
Vážená paní Tichá, Měla bych otázku na zastřešení plemene. Je možné, aby plemeno, které má svůj klub bylo zastřešeno ještě další, jiným klubem, např.jako u BOC a jiných plemen? Musí k tomu současný klub dát povolení? Děkuji za odpověď

Dobrý den, přechod plemene z klubu do klubu musí schválit P ČMKU a může k němu dojít na základě žádosti všech chovatelů a majitelů plemene a v jasně odůvodněných případech. Žádáno je stanovisko obou klubů a to jak toho, z kterého plemeno odchází tak toho, který je přijímá. Vladimíra Tichá
Počet vrhů v kalendářním roce (Author: Veronika Habrová / Inserted 26.7.2021)
Dobrý den paní Tichá, pokud moje 2,5 letá fenka porodila 17.3.2021 první svůj vrh, může ještě letos, t.j. v r. 2021, být krytá znovu? Vztahuje se na ni výjimka z předpisu o jednom vrhu ročně? Musí m mít povolení od chovatelského klubu? Děkuji za odpověď. Veronika Habrová

Dobrý den, zatím bylo řečeno, že na letošní vrhy se ustanovení nevztahuje, protože s ním nemohli chovatelé počítat.Počtem vrhů u jedné fenky se bude zabývat P ČMKU. Informace o výsledku jednání bude zveřejněna. Vladimíra Tichá
Odstoupení od smlouvy ze strany chovatele (Author: Petra Brodská / Inserted 26.7.2021)
Dobrý den , měla bych dotaz zda i já jako chovatel mám právo odstoupit od smlouvy . Před týdnem si brali ode mě štěňátko, ale bohužel jejich přístup se mi nezdá a štěně vypadá smutné .hledají na něm vady i když si ho nebrali na chov . Je možné předejít problémům že si ho vezmu zpět ? Nebo nemám nárok na to vzít si štěně oproti vracení celé ceny zpět . Přímo ve smlouvě to napsané nemám mám jen dohodu.Nerada bych řešila až bude pejskovi rok že ho nechtěj - on bude zbytečně vystresovaný znovu . Děkuji za radu a pomoc Brodská

Dobrý den, dotaz patří do oblasti občansko-právní a je rozumné se poradit s právníkem. Vladimíra Tichá
změna jména/adresy u CHS (Author: A.Ř.Klozová / Inserted 25.7.2021)
Dobrý den, požádala jsem o vystavení nového certifikátu na CHS. Vím, že vyřizení nějakou dobu trvá, v letošním roce štěňátka neplánujeme, tak nespěchám. Zajímalo by mě jak dlouho asi vyřízení trvá a kdy se mám začít zajímat jestli se nezatoulal po cestě. Děkuji.

Dobrý den, na administrativní náležitosti je daná lhůta 30 dní. Kolegyně, která má agendu CHS na starost, vše ale vyřizuje rychleji. Ověřte si, zda žádost o změnu v pořádku došla. Dotaz můžete poslat na e-mail fairaislova@cmku.cz. Vladimíra Tichá
Členství v klubu (Author: Lenka Hanzlíková / Inserted 22.7.2021)
Dobrý den, paní Tichá, prosím o info. Můžu být členkou 2 klubů jednoho plemene současně? Myslím tím KCH Lhasa Apso a KCHMMP? Děkuji za odpověď. Hanzlíková

Dobrý den, ano, můžete být členem více klubů a to i více klubů pro jedno plemeno. Chovat ale můžete pouze pod klubem jedním. Vladimíra Tichá
špic stále a pořád (Author: Toulavá / Inserted 16.7.2021)
Dobrý den, prosím také se přidám, bonitace pro vyvolené - nejsou bohužel jen o zubech a fontanelách, uchovnila se i zvířata, která dříve kvůli barvě měla z bonitace "razítko" nechovný, dá se i s tím něco udělat? Další můj dotaz se týká psů, kteří jsou chovní v čmku a kryjí mimo čmku, lze jim nějak chovnost odebrat? Na koho se obrátit? Děkuji za odpověď

Dobrý den, pokud se týká celkového vedení chovu v rozporu se standardem plemene a to se týká i nestandardního zbarvení, je možné se obrátit na Komisi pro chov a zdraví ČMKU. Pravidla říkající, koho mohou krýt chovní psi jsou zakotvena v Zápisním řádu ČMKU. Ten říká že:"Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů ".nedodržování uvedeného požadavku by měl v prvé řadě řešit chovatelský klub. Teprve když se v rámci klubu nic nevyřeší, je možné se obrátit na DR ČMKU. Vladimíra Tichá
xx (Author: Janka P. / Inserted 16.7.2021)
Dobrý den, jak v dnešní době, kdy vystavení PP trvá i 3-4 měsíce, můžu přihlásit štěně na výstavu bez PP? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, u třídy štěňat a dorostu se se souhlasem pořadatele to, že není PP k dispozici toleruje. Místo kopie PP pak do dogoffice vkládá mnformace, že se čeká na vystavení PP. Vladimíra Tichá
Bonitace pro vyvolené (Author: Babková / Inserted 15.7.2021)
Dobrý den, dnes byly na stránkách našeho klubu zveřejněny výsledky z bonitace a nestačím se divit kolik psů a fen je najednou záhadně uchovněno starších 4let přitom konkrétními chovateli byli využíváni celou dobu v chovu a mají to i na webových stránkách, žili u nich a nikomu jinému nekryli. Feny rodily u nich a štěňata byla prodávána pod jejich jmény, ne pod jmény Poslkých a Bulharských chovatelů, kteří byli využiti na uchovnění skrz jednodušší pravidla. Není to dávno, kdy tu kolovala v poradně kauza o stejné chovatelce a o stejném obcházení pravidel přes jiné země u psů, která NEJSOU vhodná do chovu.

Dobrý den, podle předpisů FCI i ČMKU má být vrh zapisován do plemenné knihy v zemi chovatele, kde žije. Pokud někdo nechává zapisovat vrhy v jiném státě, dopouští se přestupku a může být předmětem disciplinárního řízení. Složitější to je v případě, že si chovatel zakoupí nebo zapůjčí jedince, kterému byla chovnost přiznána ve státě, odkud je zakoupen nebo zapůjčen. Tam pak záleží na předpisech chovatelského klubu, jak se k zahraniční chovnosti staví. Je právem klubu takovou chovnost uznat, je ale i právem klubu požadovat, aby daný jedinec splnil u nás platné podmínky pro zařazení do chovu nebo jejich část. Nesouhlasí-li členové s přístupem klubu nebo s jeho normativy, je třeba, aby se ozvali na členské schůzi. Jedná-li se o plemene, jehož chov je zastřešen více kluby, je rozumné, pokud se dohodnou i na pravidlech pro uznání či neuznání chovnosti získané v zahraničí. Vladimíra Tichá
Bonitace pro vyvolené (Author: Brzochudá / Inserted 15.7.2021)
Také nechápu, jak záhadně mohou být uchovněni psi s fontou, která je u špiců vadou vyřazující z chovu. Nyní klubu bonituje jiná rozhodčí a pouští fontanely více lidem. A chybějící počty i 10zubů! O čem pak je chov? Psi uchovněni přes Polsko, Bulharsko, co mají fontanely a byli málem vyhozeni z polských výstav (info od rozhodčích)jsou najednou uchovněni pod ČR. Také jiné feny, co mají fontanely byly uchovněny, ty ani raději nejsou zveřejněné v bonitacích na webu. A tak se táži co s tím? Chov je pro vylepšení plemene, ne pro namastění kapes chovatelů. Tito chovatelé se sami jmenovali do pozic HPCH, PCH, předsedy...nebyli zvoleni členy klubu! nemají ani v úmysle vyhlásit férové volby, aby se náhodou nepřipravili o teplé místo v klubu, kde si tolerují vadné psy, hlavně, aby si namastili kapse. Jak se dá takové uchovnění napadnout? Příjde mi férové, aby byla znovu vyhlášená bonitace a daní psi byli zkontrolováni rozhodčím, kteý se nedá podplatit. Zajímavé, že klub má na výběr více rozhodčí, kteří špice vždy bonitovali ale jsou známí tím, že vadné psy v žádném případě nepouští, tak se najednou dala přednost jediné!! rozhodčí, která chová husky, ne pomeraniany, která jim vše pustí. Žádám ČMKU o prověření dané situace.

Dobrý den, pokud rozhodčí prokazatelně nedodržuje diskvalifikační vady související se zdravím psa a uvedené ve standardu plemene, lze na to upozornit Komisi rozhodčích ČMKU. Ostatní věci, tedy co je či co není uvedeno na webu klubu nebo samotná organizace bonitací atd. by se měly řešit v rámci klubu a to nejlépe na členské schůzi. Při podezření na vedení chovu v rozporu se zdravím plemene je možné upozornit Komisi pro chov a zdraví ČMKU. Vladimíra Tichá
Bonitace pro vyvolené (Author: Semerádovková / Inserted 15.7.2021)
Ještě se zeptám, kde se dá prosím zaslat stížnost na rozhodčího, který pouští vady vyřazující z chovu (fontanela) do chovu? A jak zajistit, aby klub měl spravedlivé férové volby? Sami se do něj jmenovali a ještě si mění stanovy, aby se jim prodloužilo období o jeden rok a mohli zůstat v klubu co nejdéle. Děkuji

Dobrý den, záleží na tom, zda se jedná o vadu diskvalifikující taxativně uvedenou ve standardu plemene. Pak je možné se obrátit na Komisi rozhodčích ČMKU. Jedná-li se o vadu, kterou má klub uvedenu jako vadu vylučující z chovu v rámci chovných podmínek a neuvedenou ve standardu, je třeba řešit problém v rámci klubu. Otázka systému voleb spadá do pravomocí chovatelského klubu potažmo členské schůze. Případné problémy pak patří do oblasti občansko-právní. Vladimíra Tichá
Pomeranian z Ukrajiny (Author: Alice / Inserted 15.7.2021)
Dobry den, obracim se na Vas v souvislosti s koupi pomeraniana. Mame v hledacku fenku pomeraniana s PP od chovatelky z Prahy. Papiry fenky jsou v Ukrajinstine, jelikoz se tam narodila oba rodice jsou tam a stene je pouze importovano a prodavano pro cesky trh. Mame mit s touto koupi nejake obavy nebo dotazy na chovatelku, pripadne na co si dat pozor nebo je to bezna praxe? Pejska chceme poouze jako mazlicka, vystavy ani chov neni nas cil. Budu rada za odpoved Preji hezky den

Dobrý den, není to běžná praxe. Pokud se k nám dováží pes s PP, který je možné zapsat do naší plemenné knihy, by měl být PP v latince a musí to být exportní PP vystavený na českého nabyvatele. Vámi uváděný postup není běžný a standardní a zavání překupnictvím. Vladimíra Tichá