CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


News

23.6.2022
V letních měsících si i zaměstnanci ČMKU vybírají svou řádnou dovolenou. Pokud potřebujete osobně jednat přímo s konkrétním zaměstnancem, doporučujeme předem telefonicky nebo e-mailem ověřit jeho přítomnost. Veškeré kontakty jsou k dispozici na stránkách ČMKU v záložce "kontakt".
Ivana Jarošová
Link: https://www.cmku.cz/cz/kontaktni-udaje-143
15.6.2022
V příloze najdete tiskovou zprávu Státní veterinární správy zaměřenou na cestování se zvířaty v zájmovém chovu tedy i se psy do zahraničí. Bližší informace a kontakty na veterinární autority různých států najdete na www.svscr.cz.

SOUBOR: 633-precetli-jsme-za-vas-cestovani-se-zviraty.docx (40 kB)
15.6.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 9.6.2022
Link: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2157-zapis-p-cmku-ze-dne-962022.pdf
25.4.2022
Výborná novina dorazila ze zasedání Evropské sekce FCI v Paříži. Česká republika obhájila kandidaturu na pořádání Evropské výstavy na rok 2025. Naši zástupci zaslouží poděkování i gratulaci. Zájem o výstavy je vždy velký a to, že ji budeme mít možnost pořádat dokazuje, že výstava byla výborně představená. Velkou roli určitě hrálo i to, že se naše Evropská výstava v roce 2014 a Světová výstava v roce 2021 líbily.
Vladimíra Tichá
8.4.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 1.4.2022
Link: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2135-zapis-p-cmku-ze-dne-142022.pdf
31.3.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 25.3.2022
Link: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2132-zapis-p-cmku-ze-dne-2532022.pdf
21.3.2022
V příloze naleznete postupy stanovené FCI pro vydání PP pro ukrajinské vrhy narozené na území ČR a pro psy importované na území ČR.
SOUBOR: 623-podpora-ukrajiny-postupy-pro-vydani-pp.pdf (262 kB)
16.3.2022
Státní veterinární správa přijala mimořádné veterinární opatření. Mimo jiné je v něm zakotven zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny. Všem právnickým a fyzickým osobám se podle § 54 odst.1 písm. k) veterinárního zákona, není-li stanoveno jinak, zakazuje neobchodní přesun nebo dovoz zvířat původem z Ukrajiny. Zmírňující výjimka se vztahuje na neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu, doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny, pokud tato zvířata splňují požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (dále jen „nařízení č. 576/2013“), nebo splňují požadavky stanovené Státní veterinární správou, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Celé znění předpisu včetně dvou příloh je k dispozici na https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPTSLC64YYGPR3K.


SOUBOR: 622-narizeni-statni-veterinarni-spravy.docx (31 kB)
3.3.2022
Předsednictvo ČMKU schválilo s okamžitou platností do odvolání:
1. zastavení reciproční dohody s Ruskem
2. zákaz využívat rozhodčí z Ruska a Běloruska na akcích zastřešených ČMKU
3. zákaz pro rozhodčí ČMKU posuzovat akce v Rusku a Bělorusku

1.3.2022
FCI od 1.3.2022 zastavuje všechny kynologické akce se zadáváním mezinárodních čekatelství (CACIB, CACIT atd.) na území Ruské federace.
1.3.2022
Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem na Ukrajině oznamuje, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit 10denní karantény. Do 72 hodin zvíře klinicky vyšetří soukromý veterinární lékař, aby se vyloučilo, že má zvíře vzteklinu. Pokud zvíře při příchodu do ČR nebude označeno mikročipem, označí jej český soukromý veterinární lékař mikročipem a vystaví doklad o provedeném vyšetření. Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, nejpozději desátý den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz nebo petpas. V případě, že zvíře během karantény poraní člověka, nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, bude mít jeho majitel povinnost neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře a zajistit vyšetření zvířete. Pokud jde o ostatní zvířata v zájmovém chovu, nebude vstup s nimi do ČR nijak omezován.

„Chápeme mimořádně těžkou situaci lidí, kteří kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na území Ukrajiny opouštějí svou zemi. Chápeme také, že si řada z nich s sebou chce vzít své domácí mazlíčky, k nimž má vztah a povinnost se o ně postarat. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií, či jim vstup se zvířaty do ČR znemožňovat. Nicméně je na druhou stranu nutné minimalizovat riziko zavlečení vztekliny či dalších nebezpečných nákaz do země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
28.2.2022
Českomoravská kynologická unie odsuzuje útok na Ukrajinu. Nikoho z nás nemůže nechat klidným stávající situace a všichni kynologové určitě soucítí s ukrajinskými kolegy a nejen s nimi. Českomoravská kynologická unie se plně ztotožňuje s vyjádřením FCI a v okamžiku, kdy bude k dispozici avizovaný účet, na něj přispějeme. Na naše členy se obracíme s prosbou, aby pokud jim to vlastní situace dovolí, pomohli také. Máme rádi psy, ale momentálně jde hlavně o lidi, a pokud pomůžeme lidem, pomůžeme i jejich psům.


Prohlášení FCI
FCI a její generální výbor oficiálně odsuzují invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu. Tento konflikt a agrese nemůže nikoho nechat lhostejným a všichni se cítíme znepokojeni, smutní a naštvaní. Invaze ruské armády na Ukrajinu také dostala celé rodiny naší psí komunity do naprosté nouze. Tato válka vystavila naše chovatele a jejich psy velkému riziku a přímo ohrožovala jejich blaho a životy. Mnozí museli uprchnout, jiní přežívají v prekérních podmínkách, skrývají se v krytech, kde je jídlo a základní komodity velmi vzácné. Přesto v těchto hrozných a náročných časech své psy neopustili! Tyto děsivé okolnosti jsou v rozporu s písemnými prioritami a doporučeními FCI ohledně dobrých životních podmínek zvířat, stejně jako s naší politikou a cíli.
Tato situace vedla generální výbor FCI k mimořádnému zasedání v neděli 27. února 2022.
Důležitá rozhodnutí byla učiněna, v rámci zákonných limitů FCI a jejího generálního výboru, na základě stanov a jednacího řádu FCI.
Od 1. března 2022 až do odvolání nebude Ruská kynologická federace (RKF) oprávněna pořádat - na ruském území - žádnou akci, na které se udělují tituly nebo ceny FCI (výstavy CACIB, zkoušky CACIT, soutěže CACIAG atd..).
Abychom dali našim členům/smluvním partnerům a všem dalším osobám možnost vyjádřit svou solidaritu a pomoc ukrajinskému lidu a jeho milovníkům a chovatelům, FCI otevře bankovní účet, speciálně pro tento účel, kde budou všechny dary vítány a budou zcela transparentně předány Ukrajinské kynologické jednotě (UKU) a ukrajinským těžce válkou postiženým chovatelům a chovatelům ve vážné nouzi, kteří žijí buď na Ukrajině, nebo uprchli do sousedních zemí.
FCI bude do tohoto fondu přispívat podstatným způsobem. Další podrobnosti budou sděleny v následujících dnech. FCI je obrovská komunita, sjednocená a silná rodina, takže všichni vstaňme a ukažme naši solidaritu s Ukrajinou!
Členové generálního výboru FCI
Dr. T. Jakkel, prezident FCI
G.Jipping, viceprezident FCI
B.Müller, pokladník FCI
M.A. Martinez,
R.de Santiago
C.Molinari
J.Hindse, prezident evropské sekce FCI
JL.Payro, prezident americké a karibské sekce FCI
D. Santos, prezident sekce Asie, Afriky a Oceánie FCI
Y. De Clercq, výkonný ředitel FCI


31.1.2022
Byl zveřejněn časový rozpis posuzování DUOCACIB Brno ve dnech 5 až 6 února 2022
Link: https://www.duocacib.cz/obsazeni-kruhu/789-926
23.1.2022
Otevřete-li si webové stránky ČMKU (www.cmku.cz) a „sjedete“ na nich až dolů, najdete tam seznam a loga organizací a firem spolupracujících s ČMKU. V lednu se k nim připojil internetový kynologický magazín eCanis (www.eCanis.cz) a stal se tak mediálním partnerem Českomoravské kynologické unie.
Vladimíra Tichá

16.1.2022
V sobotu 15. ledna 2022 proběhla soutěž Šampion šampionů 2021. Tradičně ji hostil Top Hotel Praha a přihlásilo se 272 psů a fen. Byl to zatím největší počet v historii a vládly trochu obavy, že prostory Top Hotelu nebudou tak velkému náporu stačit. Díky ohleduplnosti účastníků ale k žádným strkanicím nedošlo a každý si našel své místo. Soutěž probíhala stejně jako v posledních letech. Napřed se v prvním kole vybíral určený počet psů, tedy podle přihlášených 8,16 nebo 32. Pro druhé kolo si soutěžící vylosovali čísla a pak nastupovali stále ještě v rámci své skupiny po dvojicích. Připraveny byly dva koberce – zelený a červený a rozhodčí měli k dispozici pálky ve stejných barvách. Vždy zvedli tu barvu koberce, z kterého chtěli psa poslat do další soutěže. V každé skupině se vyhlašovalo pořadí prvních čtyř psů a vítěz postupoval do závěrečného finále. To se odehrávalo bez zástupců plemen NON FCI. Rozhodčí dostali tabulky, do kterých vypisovali pořadí psů tak, jak je viděli. Stupně vítězů byly připraveny pro 3 psy. Pořadí na nich bylo následující:
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ 2021 Aljašský malamut U Can Expect To Be Free Shamanrock , 2. místo ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ Irský setr Experience Elimar Doubrava a 3. místo ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ Kerry blue terier Statement Wapini Dvomaro . Posuzovalo 5 rozhodčích pánové Berchtold Peter /AT, Jančík Leoš /CZ, Schäfer Guido /DE, Václavík Miroslav /CZ, Vondrouš Otakar /CZ. Atmosféra soutěže byla výborná. Fandilo se tak, až to možná některým psům vadilo. Desítka finalistů se ale rozhodit nenechala a určitě nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší z nejlepších. Nastoupilo deset opravdových šampionů předvedených ve vynikající kondici a také vynikajícím způsobem. Pokud se někdo chce potěšit pohledem na krásné psy, může si pustit na fc ČMKU video. Opravdu to stojí za to. Výsledky soutěže jsou k dispozici na webu ČMKU.
Vladimíra Tichá

27.10.2021
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.
Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování. Tím jsou myšleni:
1. březí nebo kojící fena,
2. fena, která není březí nebo kojící,
3. samec psa nebo
4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku,
Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost jejich udržování, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro dospělé psy.
Z pohledu chovatelů a chovatelských klubů jsou důležité požadavky na věk psů a fen při využití v reprodukci, které se, až na jeden bod oproti předchozím pravidlům nemění. Změnilo se ustanovení , podle kterého je možné udělit výjimku krytí fen starších osmi let. Výjimka je věkově ohraničena, povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje .
Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nebudou vyhovovat. ĆMKU vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Znění vyhlášky je v příloze a najdete je i ve Sbírce zákonů.
Vladimíra Tichá
SOUBOR: 593-duleziti-upozorneni-–-nova-vyhlaska.pdf (12305 kB)
15.10.2021
Možná nevíte, že FCI na všechny své světové výstavy vysílá delegáta, který je pověřený kontrolou výstavy. Nejinak tomu bylo i na té naší a co vše tento delegát kontroluje? Je toho hodně. Od velikosti kruhů, místa kolem kruhů, informačních tabulí, profesionalitu personálu, zpracování katalogu, péče o rozhodčí až po čistotu sociálních zařízení.....
S hrdostí proto zveřejňujeme, jak dopadlo hodnocení České republiky.

Dear Organising team,

Now that the adrenaline went down, now that you could take a rest, now that you have realised what you have achieved, I would like to, personally, THANK YOU and CONGRATULATE you for/on the excellent and professional FCI WDS that you were able to stage and the hospitality that you offered me (not to mention availability, kindness, …). It was “the first post-covid” (not exactly but …) event for many of us and I did enjoy it, you have been great !

Thanks again for all.

Best regards

Y.De Clercq
FCI Executive Director

Vážený organizační týme,

nyní, když adrenalin klesl, nyní, když jste si mohli odpočinout, nyní, když jste si uvědomili, čeho jste dosáhli, chtěl bych vám osobně PODĚKOVAT a POGRATULOVAT za vynikající a profesionální FCI WDS, kterou jste byli schopni předvést a pohostinnost, kterou jste mi nabídli (nemluvě o přístupu, laskavosti, ...). Byla to „první post-covid“ (ne přesně, ale ...) událost pro mnoho z nás a já jsem si to užil, byli jste skvělí!

Ještě jednou díky za všechny.

S pozdravem

Y.De Clercq
Výkonný ředitel FCI

SOUBOR: 589-svetova-vystava-brno-2021-z-pohledu-delegata-fci.pdf (5396 kB)
15.10.2021
Ze zákulisí Světové výstavyv

Výstava psů, to jsou v prvé řadě psi samotní, jejich majitelé a vystavovatelé a rozhodčí. Většinou nám ale uniká, že to je i velké množství lidí, bez kterých by se taková akce nedala vůbec udělat. Řeč je o pořadatelích. Nejinak tomu bylo i na naší Světové výstavě a že pracovali dobře je možné vidět na hodnocení ze strany FCI.
Pořadatele je možné rozdělit do několika kategorií. Jsou to ti, kteří pracovali na přípravě výstavy a v současné době dodělávají administrativní náležitosti včetně proplácení faktur, kterých se nahromadilo opravdu hodně. Jedná se o některé zaměstnance sekretariátu ČMKU a řadu dalších lidí, kteří např. zařizovali komunikaci s rozhodčími a obstarávali vše, co se jich týkalo. V čele těchto lidí a v podstatě celé výstavy stál president ČMKU Lubomír Široký.
Zaměstnankyně ČMKU měly na starost výstavní kancelář a vydávání šampionátů. Jen pro informaci, vystavilo se jich 871, což je jistě úctyhodné číslo.Výstavní kancelář je jakýmsi styčným místem mezi vystavovateli a pořadateli a řeší celou řadu problémů různé důležitosti. Vystavuje čísla lidem, kteří je ztratili, vybírá nedoplatky (bylo jich opravdu málo) a podává informace všeho druhu. Často se lidé ptali, kde najdou veterináře, kde si mohou vyzvednout katalog nebo kde se koná některá z mimořádných speciálních výstav. Odpověď na poslední otázku byla složitější, některé mimořádné speciální výstavy se konaly mimo areál BVV a tak bylo např. třeba vysvětlit cestu na Zetor Brno, kde byla speciální výstavy Kavalír King Charles španělů. Do výstavní kanceláře nosili lidé různé nálezy od mobilů, přes platební karty až po peněženky. Nejčastěji byla kladena otázka: „Kde je prosím WC?“
Výstavní kancelář ale řešila z pohledu psů daleko důležitější záležitosti. Např. v sobotu přivedli Italové do výstavní kanceláře miniaturního bulteriéra. Pes byl cca 7 let starý a neměl čitelné tetování ani čip. Hledalo se v katalogu, komu se asi mohl ztratit. Minibulové se vystavovali v pátek a v pátek večer byl pes nalezen. Informace o nálezu se dávala i s fotografiemi psa na FC a zvažovalo se, kdo si temperamentního psa odveze domů neb do útulku se nikomu nechtělo jej dát. Situaci vyřešil telefonát uplakané majitelky, která se ptala, zda je pes opravdu v Brně a že si pro něj hned jede. Obecně panoval názor, co že to je za vystavovatele, kterému se ztratí pes a on jej nijak pečlivě nehledá. Vysvětlení bylo překvapující. Pes vystavován nebyl. V pátek se ztratil ze zahrady v městě cca 28 km vzdáleném od Brna. Možná ho chtěl někdo ukrást, možná to byla lidská zlomyslnost a možná se pes, mimochodem moc hezký, rozhodl, že když už jej majitelé na výstavu nepřihlásili, tak se alespoň doběhne podívat.
I druhá historka z výstavní kanceláře se týká miniaturního bulteriéra. Poděkovat přišel majitel psa, který získal BOB a dostal se do užšího výběru soutěže o Veterána dne. Dozvěděli jsme se, že stejný pes v roce 2014 vyhrál na Evropské výstavě v Brně titul JBIG FCI sk. III a že naše výstavy jsou krásné. Také další historka se týká teriérů. Emblémem výstavy byl obrázek českého teriéra, kterému se do ušního boltce krásně vešla česká vlajka. Milé je to, že fenka Ilonka Garex, která získala titul JBIG FCI sk.III je vnučkou psa, jehož fotografie byla podkladem pro logo výstavy. A pak že nemáme krásné psy a že dřívější generace byla lepší než ta dnešní.
Vraťme se ale k pořadatelům. V čele další skupiny stála paní Kateřina Boleslavová. Jejích 22 lidí se staralo o technickou část výstavy. V průběhu výstavy zajišťovali všechny potřebné záležitosti a lze říci, že se celý den nezastavili.
Dát dohromady personál do výstavních kruhů, není na tak velké výstavě nic jednoduchého. I když se nepsaly výstavní posudky, práce při zajištění posuzování od svolávání psů a fen do kruhu, dodržování časového rozpisu, vyplňování diplomů a překládání zahraničním rozhodčím, bylo dost. Další pracovníci připravovali poháry do výstavního kruhu a docela nával byl u těch, kdo zapisovali výsledky do průkazů původu a předávali ceny otitulovaným psům. Někteří pořadatelé pracovali od středy do neděle, jiní si vybrali plemeno a den. Ansámbl čítající skoro stovku lidí dávala dohromady Markéta Vozabule Karbanová.
Zapomenout bychom neměli na dámy, která dávaly na internet výsledky. Ze všech pořadatelů asi viděly nejméně psů, protože seděly zavřené v kanceláři a vyzobávaly z richterbuchů hodnocení. Docházelo a dochází k určitým rozporům ve zveřejněných výsledcích.Pokud někoho takový problém postihl, může se obrátit na email: wds2021@cmku.cz. Výsledky z diplomů budou porovnány s knihami rozhodčích a případně se stejným materiálem vedoucích kruhů. Kolektiv dávající výsledky na internet se na výstavách pořádaných ČMKU opakuje a v jeho čele stojí pí Iveta Nováková.
Možná někoho výše uvedené povídání nudí. Myslím si ale, že na řadové pořadatele výstav se zapomíná. Za svojí práci nedostanou žádnou horentní odměnu. Z uvedeného vyplývá, že to dělají pro radost z práce a pro psy a je třeba ji všem alespoň touto formou poděkovat.
Vladimíra Tichá

11.10.2021
Statistika je pro většinu z nás věc nudná. Někdy ale mohou být počty zajímavé. Psalo se o tom, že se na naší „světovku“ přihlásilo 12 161 psů a fen. Reprezentovali 303 plemen a jejich rázů. Vezmeme-li v úvahu, že na seznamu FCI můžeme najít 368 plemen řádně a prozatímně uznaných, přihlásil se na naši výstavu celkem slušný počet plemen. Víte o tom, že nejpočetnější byla FCI sk. č.II? Nebo že nejvíce obsazené byly třídy otevřená a šampionů a že přihlášeno bylo 431 štěňat a 908 veteránů? Zajímá vás, z jaké největší dálky vystavovatelé dorazili, že přijeli např. z Filipín nebo Argentiny a že se jednalo celkem o 55 států? Možná je někdo zvědavý na to, jak bylo početně zastoupeno jeho plemeno, či jaká pro nás exotická plemena se rozhodčím a divákům představila. Podrobné informace najdete v přiloženém pdf souboru.
Vladimíra Tichá

SOUBOR: 587-statistika-svetove-vystavy-2021.pdf (139 kB)
8.10.2021
Jaká byla Světová výstava psů 2021?
Na webu ČMKU jsme si mohli přečíst článek, který na stránky FCI dal president Dr. Tamás Jakkel. Určitě je potěšující, že nás šéf FCI za výstavu pochválil a potěšující je i Zlatý špendlík FCI, který nejen jako poděkování za uspořádání Světové výstavy ale i za práci českých kynologů za všechny obdržel president ČMKU Lubomír Široký.
Výstava je za námi. Ti, kdo se podíleli na její přípravě, si mohou trochu oddychnout. Trochu, je správné slovo, protože vyhlášením BISe práce s výstavou nekončí. Určitě se bude jak v rámci předsednictva ČMKU, Výstavní komise ČMKU a hlavně mezi vystavovateli a diváky, celá akce hodnotit. Zatím jsou odezvy kladné a možná stojí za to připomenout, co účastníci chválí.
Všichni se asi báli toho, jak se na BVV dostanou. Dlouhé fronty a potíže s parkováním bývají bolestí většiny podobných akcí. Na naší výstavě vše probíhalo v poklidu. Vystavovatele asi trochu vyděsila barva koberců ve výstavních halách. Tradiční modrou nahradila smetanově bílá a otevírala se tak otázka:“Co na to ti nejdůležitější, tedy psi?“ Žádné nepříjemné překvapení se ale nekonalo a psům světlý koberec až na ojedinělé výjimky nevadil. Naopak byl výhodou pro rozhodčí, protože nedocházelo ke zkreslení barvy srsti a výborně na něm vynikal pohyb psů. Radost měli i fotografové. Pět výstavních dnů mohlo znamenat, že ti vystavovaní jako poslední se budou ukazovat na koberci značně znečištěném. Opak byl pravdou. Poděkovat za to je třeba ukázněným vystavovatelům i úklidové četě, která každý večer výstaviště dala do pořádku.
Vysloveně exkluzivní byl kruh určený pro závěrečné soutěže. Velký prostor pro předvedení psů, tribuna určená divákům, moderování v češtině i angličtině a zajímavě řešené stupně vítězů, to vše vytvářelo slavnostní dojem hodný Světové výstavy. Roli určitě hrála i příprava psů, jejich výborné předvedení a také slavnostní oblečení vystavovatelů.
Vystavovaní psi byli, až na výjimky, velmi krásní a to nejen v závěrečném kruhu, ale i v rámci základního posuzování. Vystavovatelé přijeli z 54 států a konkurence byla veliká. Naše odchovy se v ní ale určitě neztratily. Důkazem je např. česká teriérka Ilonka Garex, která získala titul J BIG v FCI sk.III a hlavně pak aljašský malamut U Can Expect To Be Free Shamanrock, který získal titul J BIS. Výsledky jednotlivých psů i umístění v závěrečných soutěžích jsou k dispozici na https://www.wds2021.cz/cz/vysledky. Zájemci tam najdou i krásné fotografie.
Potěšitelné je, že veterinární služba nemusela řešit žádné velké problémy a že její nejčastější činností bylo potvrzování splnění veterinárních podmínek, bez kterého by se leckterý vystavovatel nedostal domů. Některé státy např. požadují doklad o odčervení, které má být provedeno v rozmezí 24-120 hodin před vstupem na jejich území.
Příprava výstavy se potýkala s celou řadou problémů, které lze shrnout pod jednotný název „covid“. Po určitou dobu se nevědělo, zda všechna jednání a přípravy nejsou zbytečné a zda výstava vůbec bude. Problémy byly i s delegováním rozhodčích, protože leckdo z nich z nákazových důvodů nemohl do České republiky přijet. Hodnocení výstavy je na vystavovatelích, divácích a rozhodčích. Obecně je ale možné konstatovat, že průběh výstavy byl klidný, psi byli nádherní a že celá akce byla dokladem, že Česká republika je kynologická velmoc. Pochvala ze strany představitelů FCI , zahraničních rozhodčích a hlavně pak vystavovatelů je dokladem toho, že můžeme být pyšní a že World Dog Show 2021 byla výstavou, o které se bude ještě dlouho mluvit.
Vladimíra TicháSOUBOR: 585-jaka-byla-svetova-vystava-psu-2021.jpg (256 kB)