CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Světová výstava Brno 2021 z pohledu delegáta FCI.

Možná nevíte, že FCI na všechny své světové výstavy vysílá delegáta, který je pověřený kontrolou výstavy. Nejinak tomu bylo i na té naší a co vše tento delegát kontroluje? Je toho hodně.  Od velikosti kruhů, místa kolem kruhů, informačních tabulí, profesionalitu personálu, zpracování katalogu, péče o rozhodčí až po čistotu sociálních zařízení.....

S hrdostí proto zveřejňujeme, jak dopadlo hodnocení České republiky.

Dear Organising team,

 

 Now that the adrenaline went down, now that you could take a rest, now that you have realised what you have achieved, I would like to, personally, THANK YOU and CONGRATULATE you for/on the excellent and professional FCI WDS that you were able to stage and the hospitality that you offered me (not to mention availability, kindness, …).  It was “the first post-covid” (not exactly but …) event for many of us and I did enjoy it, you have been great !

 

Thanks again for all.

Best regards

 

Y.De Clercq

FCI Executive Director

 

Vážený organizační týme,

 

nyní, když adrenalin klesl, nyní, když jste si mohli odpočinout, nyní, když jste si uvědomili, čeho jste dosáhli, chtěl bych vám osobně PODĚKOVAT a POGRATULOVAT za vynikající a profesionální FCI WDS, kterou jste byli schopni předvést a pohostinnost, kterou jste mi nabídli (nemluvě o přístupu, laskavosti, ...). Byla to „první post-covid“ (ne přesně, ale ...) událost pro mnoho z nás a já jsem si to užil, byli jste skvělí!

 

Ještě jednou díky za všechny.

 

S pozdravem

 

Y.De Clercq

Výkonný ředitel FCI

Připojený soubor: 376-svetova-vystava-brno-2021-z-pohledu-delegata-fci..pdf
Autor: MVDr.Široký Lubomír
Vloženo: 15.10.2021Další články v této kategorii

Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Byl přidán zápis společného zasedání P ČMKU a DR ČMKU
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Zápisová čísla pro vrhy narozené od 1.1.2023