CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  

Nejbližší akce

Další akce

Novinky

23.1.2021
Ve čtvrtek 21.1.2021 zemřel pan Vladimír Kuchta, Mistr sportu. Byl významnou osobností pracovní kynologie obecně a záchranářiny zvlášť. Byl zakladatelem Svazu záchranných brigád kynologů ČR, jako rozhodčí byl uznáván nejen u nás, ale i v zahraničí. Patřil mezi zkušené kynology ochotné pomoci a poradit svým kolegům. České kynologii bude chybět.Čest jeho památce.
Vladimíra Tichá

17.1.2021
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu" (viz příloha), vzor "převodního listu štěněte (viz příloha)" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům.
Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 529-evidencni-listy-vrhu.pdf (276 kB)
6.1.2021
Členským subjektům:
Předsednictvo ČMKU schválilo možný přesun klubových a speciálních výstav, které se nemohly uskutečnit v r. 2020 z důvodu epidemiologické situace, na r. 2021. O přesun je třeba zažádat do 15.1.2021 na adrese novakova@cmku.cz.
6.1.2021
Členským subjektům:
Sekretariát ČMKU rozeslal informace k XVI. valné hromadě ČMKU na e-mailové adresy kontaktních osob. Prosíme, zkontrolujte Vaše schránky a věnujte pozornost zaslanému dokumentu. V případě, že e-mail nebyl doručen, zkontaktujte nás na adrese cmku@cmku.cz.
Ivana Jarošová, tajemnice ČMKU
6.1.2021
Chovatelským klubům:
Předsednictvo ČMKU prodloužilo do 31.3.2021 možnost podání žádosti o mimořádnou speciální výstavu konanou v době Světové výstavy 2021. Žádost je třeba podat se všemi náležitostmi na přiloženém formuláři a odeslat do výše uvedeného termínu na novakova@cmku.cz.
Připojený soubor: 528-mimoradne-specialni-vystavy.pdf (179 kB)
16.12.2020
Novela zákona na ochranu zvířat prošla všemi povinnými instancemi a 4.prosince 2020 vyšla ve Sbírce zákonů. Některá ustanovení se týkají i chovu psů. Upozornění na ně najdete v přiloženém článku. Novela bude platit od 1.února 2021.
Připojený soubor: 523-novela-zakona-na-ochranu-zvirat-proti-tyrani.docx (17 kB)
16.12.2020
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 10.12.2020
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2005-zapis-p-cmku-ze-dne-10.12.2020.pdf
14.12.2020
Bylo spuštěno přihlašování na národní výstavu psů, která se bude konat 12.února 2021 na BVV
Odkaz: https://www.vystavaolomouc.info/on-line-prihlaseni/766-909
27.11.2020
Vážení vystavovatelé,
vzhledem k setrvalému epidemiologickému stavu a v závislosti na systému PES (bez PP), který na nás stále vrčí, jsme opět nuceni posunout termíny našich výstav, které se obvykle konají začátkem roku. Jedná se o přesunutou MV Špilberka, plánovaná na 13. a 14.11.2020 a přesunutá na 9. a 10.1.2021 a NV Brněnská, která měla být 8.1.2021
Po konzultaci s Krajskou hygienickou správou a vedením společnosti BVV nám byly doporučeny nové termíny, které, jak doufáme, již budou realizovatelné. NV Brněnská se posune na 12.2.2021, MV Špilberka 13. a 14.2.2021. Z tohoto důvodu jsme nuceni změnit termín i naší nejtradičnější výstavy v Brně, DuoCACIBu. Plánovaný nový termín je 27.a 28.3.2021. V souvislosti s touto akcí se budeme snažit zrealizovat i soutěž Šampion šampionů, a to v pátek 26.3.2021 na BVV. Vzhledem k časové tísni budou mít všechny výše uvedené akce pouze jednu uzávěrku. Přihlašování přes dogoffice.cz bude spuštěno v závislosti na vládních opatřeních. Doporučujeme sledovat webové stránky nebo FB ČMKU.
S přáním pevného zdraví a životního optimismu,
MVDr.Široký Lubomír
předseda ČMKU

Dear exhibitors,
Due to ongoing epidemiological situation and the safety PES anti-COVID scheme , we have been forced to move the date of our shows which are usually held in the beginning of the year.
It is mainly the postponed Špilberka show originally scheduled for November 13th and 14th, 2020, then moved to January 9th and 10th and the National Show in Brno which was planned for January 8th, 2021.
After consultations with the Regional hygiene office and the Brno show area management we have been suggested two new dates, which hopefully turn out to be viable. The National Show in Brno will be moved to February 2nd 2021, International Špilberka Show will take place on February 13th and 14th.
For this reason we have been forced to change the date of our traditional DuoCACIB in Brno. The new planned date is March 27th and 28th, 2021 now.
In connection to this event we e will try to organize „Chamipon of Champions“ competition on Friday, March 26th in Brno. Due to lack of time there will only be one deadline for all the shows mentioned above.
Submitting entries via dogoffice system depends on the governmental measures and restrictions.
We strongly advise following our website (ČMKU) and FB ČMKU page.
Stay healthy and full of optimism,
President ČMKU
Lubomír Široký

Připojený soubor: 521-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (131 kB)
14.11.2020
Ve věku 98 let zemřel 12.11.2020 pan Josef Hendl. Jeho jméno možná většině kynologů nic neříká. Ti, kdo se zajímají o loveckou kynologii a chov a hlavně výcvik německých krátkosrstých ohařů ho ale dobře znali. Patřil mezi vynikající chovatele, vůdce a rozhodčí. Psy připravoval a na zkouškách a soutěžích vodil ještě v posledních letech. Pravidelně se zúčastňoval vrcholných memoriálů určených pro ohaře a snad všechny někdy vyhrál. Jeho teoretické znalosti a hlavně praktické zkušenosti byly nesmírné a neopakovatelné a poděkování zasloužil za to, že je předával mladším kolegům. Čest jeho památce.
Vladimíra Tichá
4.11.2020
Vážení vystavovatelé,

vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálním vládním usnesením č. 1113 a č. 1116 ze dne 30.10.2020 o přijetí krizových opatření je plánovaná mezinárodní výstava psů Špilberka ve dnech 14.11. - 15.11. 2020 zrušena. Nový termín mezinárodní výstavy je po dohodě s vedením společnosti Veletrhy Brno stanoven na 9.1. – 10.1. 2021. Vystavovatelé, kteří se nemohou z jakéhokoli důvodu výstavy zúčastnit, se mohou odhlásit do termínu 15. 12. 2020. Současně bude v pátek 8. 1. 2021 probíhat jednodenní XVI.Brněnská národní výstava psů, vydání propozic připravujeme a zveřejníme je co nejdříve. Zároveň s oběma výstavami proběhne doprovodný prodej chovatelských potřeb.
Těším se na setkání se všemi vystavovateli na naší výstavě v lednu 2021 a doufám, že podmínky pro pořádání výstavy budou již příznivé
Přeji všem v této nelehké době hodně zdraví, a optimismus ať nás všude doprovází.
MVDr. Široký Lubomír
Předseda ČMKU

3.11.2020
V příloze najdete usnesení vlády ze dne 30.10.2020
Připojený soubor: 518-usneseni-vlady-ze-dne-30.10.2020-c.-1113.pdf (233 kB)
27.10.2020
V příloze najdete usnesení vlády ze dne 26.10.2020
Připojený soubor: 516-usneseni-vlady-ze-dne-26.10.2020-c.-1102.pdf (233 kB)
27.10.2020
v příloze najdete usnesení Vlády ze dne 26.10.2020
Připojený soubor: 517-usneseni-vlady-ze-dne-26.10.2020-c.-1103.pdf (247 kB)
22.10.2020
Vážení vystavovatelé,

i přes současná bezpečnostně hygienická opatření si Vás dovolujeme informovat, že příprava Mezinárodní výstavy Špilberka dále pokračuje. Velmi pečlivě hlídáme stávající epidemiologickou situaci a opatření. Pokud nedojde ze strany vlády k rozvolnění podmínek, (což je nyní šance prakticky nulová) výstava proběhne v náhradním termínu o kterém jednáme s vedením BVV.

O dalším vývoji vás budeme včas informovat.
Děkujeme za trpělivost a přejeme pevné zdraví.

MVDr.Široký Lubomír
Předseda ČMKU


21.10.2020
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 13.10.2020
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/1987-zapis-p-cmku-ze-dne-13.10.2020.pdf
7.10.2020
Ve středu 7.1.2020 odvolala Krajská hygienická stanice souhlas s konáním Krajské výstavy naplánované na 10.10.2020. Výstava se tedy konat nebude.
Vladimíra Tichá
6.10.2020
Vážení vystavovatelé,
Od dnešního dne 5. října 2020 je opět vyhlášen nouzový stav. Vzhledem k přípravě mezinárodní výstavy psů Špilberka, která se má konat 14.-15. listopadu 2020 konstatujeme:
Příprava výstavy dále pokračuje. Velmi pečlivě hlídáme stávající epidemiologickou situaci a opatření. Pokud nedojde ze strany vlády k zákazu uspořádání výstavy, výstava proběhne za podmínek, která budou aktuálně platná. Je tedy možné, že opatřeními bude velmi dotčen program výstavy. Posunuli jsme termín uzávěrky na výstavu do 20.10.2020. Všechny podané přihlášky, které k tomuto datu nebudou zaplacené, budou bez výjimky odmítnuté.
V případě, že se výstava nebude moci uskutečnit, budou výstavní poplatky vráceny, pravděpodobně pokráceny o nejnutnější náklady spojené s poplatky vzniklé přes gopay.
O dalším vývoji vás budeme včas informovat; v době 14.–15.listopadu 2020 mohou být opatření zcela odlišná od současných.

S přáním hezkých dnů
MVDr. Široký Lubomír
Předseda ČMKU

5.10.2020
Byly zveřejněny webové stránky světové výstavy psů v Brně 2021
Odkaz: https://www.wds2021.cz
5.10.2020
Bylo spuštěno přihlašování psů na světovou výstavu v Brně 2021 v systému Dog Office
Odkaz: https://www.dogoffice.cz