CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Novinky

12.8.2022
Bylo otevřeno přihlašování na Jubilejní národní výstavu psů Brno 3.4.prosince 2022
Odkaz: https://www.dogoffice.cz
25.7.2022
Byl vydán cirkulář FCI 25/2022 ze dne 25.7.2022.
Mezinárodní šampion krásy mladých
Je určen pro psy – jedince definitivně uznaných plemen v souladu s nomenklaturou plemen FCI, zapsaných v některé z plemenných knih uznaných FCI (mimo registrace v přílohách plemenných knih – „registry“ vyjímaje) v souladu s Řádem pro FCI Mezinárodní šampionát krásy
C.I.B.-J bude přiznán psovi:
• po získání 3 Mezinárodních „Junior“ návrhů – certifikátů (jinými slovy řečeno: Jedinci se známkou Výborná 1 v zadanou ve třídě mladých.) na FCI Mezinárodní výstavě s platností od 1.8.2022.
• Návrh na C.I.B.-J musí být získán ve 3 různých zemích.
• Návrh na C.I.B.-J musí být získán od 3 různých rozhodčích.
Mezinárodní šampionát krásy veteránů
Je určen pro psy – jedince definitivně uznaných plemen v souladu s nomenklaturou plemen FCI, zapsaných v některé z plemenných knih uznaných FCI (mimo registrace v přílohách plemenných knih – „registry“ vyjímaje) v souladu s Řádem pro FCI Mezinárodní šampionát krásy
C.I.B.-V bude přiznán psovi
• po získání 3 Mezinárodních „Veterán“ návrhů – certifikátů (jinými slovy řečeno: Jedinci se známkou Výborná 1 v zadanou ve třídě veteránů.) na FCI Mezinárodní výstavě s platností od 1.8.2022
• Návrh na C.I.B.-V musí být získán ve 3 různých zemích.
• Návrh na C.I.B.-V musí být získán od 3 různých rozhodčích.

Připojený soubor: 638-cirkular-252022.pdf (285 kB)
21.7.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 14.7.2022
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2169-zapis-p-cmku-ze-dne-1472022.pdf
29.6.2022
Dne 4.7.2022 ČMKU neúřaduje. Na požadavky zaslané 2. - 6.7. budeme odpovídat nejdříve 7.7.2022.
Děkujeme za pochopení, Ivana Jarošová
23.6.2022
V letních měsících si i zaměstnanci ČMKU vybírají svou řádnou dovolenou. Pokud potřebujete osobně jednat přímo s konkrétním zaměstnancem, doporučujeme předem telefonicky nebo e-mailem ověřit jeho přítomnost. Veškeré kontakty jsou k dispozici na stránkách ČMKU v záložce "kontakt".
Ivana Jarošová
Odkaz: https://www.cmku.cz/cz/kontaktni-udaje-143
15.6.2022
V příloze najdete tiskovou zprávu Státní veterinární správy zaměřenou na cestování se zvířaty v zájmovém chovu tedy i se psy do zahraničí. Bližší informace a kontakty na veterinární autority různých států najdete na www.svscr.cz.

Připojený soubor: 633-precetli-jsme-za-vas-cestovani-se-zviraty.docx (40 kB)
15.6.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 9.6.2022
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2157-zapis-p-cmku-ze-dne-962022.pdf
25.4.2022
Výborná novina dorazila ze zasedání Evropské sekce FCI v Paříži. Česká republika obhájila kandidaturu na pořádání Evropské výstavy na rok 2025. Naši zástupci zaslouží poděkování i gratulaci. Zájem o výstavy je vždy velký a to, že ji budeme mít možnost pořádat dokazuje, že výstava byla výborně představená. Velkou roli určitě hrálo i to, že se naše Evropská výstava v roce 2014 a Světová výstava v roce 2021 líbily.
Vladimíra Tichá
8.4.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 1.4.2022
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2135-zapis-p-cmku-ze-dne-142022.pdf
31.3.2022
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 25.3.2022
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2132-zapis-p-cmku-ze-dne-2532022.pdf
21.3.2022
V příloze naleznete postupy stanovené FCI pro vydání PP pro ukrajinské vrhy narozené na území ČR a pro psy importované na území ČR.
Připojený soubor: 623-podpora-ukrajiny-postupy-pro-vydani-pp.pdf (262 kB)
16.3.2022
Státní veterinární správa přijala mimořádné veterinární opatření. Mimo jiné je v něm zakotven zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny. Všem právnickým a fyzickým osobám se podle § 54 odst.1 písm. k) veterinárního zákona, není-li stanoveno jinak, zakazuje neobchodní přesun nebo dovoz zvířat původem z Ukrajiny. Zmírňující výjimka se vztahuje na neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu, doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny, pokud tato zvířata splňují požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (dále jen „nařízení č. 576/2013“), nebo splňují požadavky stanovené Státní veterinární správou, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Celé znění předpisu včetně dvou příloh je k dispozici na https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPTSLC64YYGPR3K.


Připojený soubor: 622-narizeni-statni-veterinarni-spravy.docx (31 kB)
3.3.2022
Předsednictvo ČMKU schválilo s okamžitou platností do odvolání:
1. zastavení reciproční dohody s Ruskem
2. zákaz využívat rozhodčí z Ruska a Běloruska na akcích zastřešených ČMKU
3. zákaz pro rozhodčí ČMKU posuzovat akce v Rusku a Bělorusku

1.3.2022
FCI od 1.3.2022 zastavuje všechny kynologické akce se zadáváním mezinárodních čekatelství (CACIB, CACIT atd.) na území Ruské federace.
1.3.2022
Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem na Ukrajině oznamuje, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit 10denní karantény. Do 72 hodin zvíře klinicky vyšetří soukromý veterinární lékař, aby se vyloučilo, že má zvíře vzteklinu. Pokud zvíře při příchodu do ČR nebude označeno mikročipem, označí jej český soukromý veterinární lékař mikročipem a vystaví doklad o provedeném vyšetření. Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, nejpozději desátý den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz nebo petpas. V případě, že zvíře během karantény poraní člověka, nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, bude mít jeho majitel povinnost neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře a zajistit vyšetření zvířete. Pokud jde o ostatní zvířata v zájmovém chovu, nebude vstup s nimi do ČR nijak omezován.

„Chápeme mimořádně těžkou situaci lidí, kteří kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na území Ukrajiny opouštějí svou zemi. Chápeme také, že si řada z nich s sebou chce vzít své domácí mazlíčky, k nimž má vztah a povinnost se o ně postarat. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií, či jim vstup se zvířaty do ČR znemožňovat. Nicméně je na druhou stranu nutné minimalizovat riziko zavlečení vztekliny či dalších nebezpečných nákaz do země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
28.2.2022
Českomoravská kynologická unie odsuzuje útok na Ukrajinu. Nikoho z nás nemůže nechat klidným stávající situace a všichni kynologové určitě soucítí s ukrajinskými kolegy a nejen s nimi. Českomoravská kynologická unie se plně ztotožňuje s vyjádřením FCI a v okamžiku, kdy bude k dispozici avizovaný účet, na něj přispějeme. Na naše členy se obracíme s prosbou, aby pokud jim to vlastní situace dovolí, pomohli také. Máme rádi psy, ale momentálně jde hlavně o lidi, a pokud pomůžeme lidem, pomůžeme i jejich psům.


Prohlášení FCI
FCI a její generální výbor oficiálně odsuzují invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu. Tento konflikt a agrese nemůže nikoho nechat lhostejným a všichni se cítíme znepokojeni, smutní a naštvaní. Invaze ruské armády na Ukrajinu také dostala celé rodiny naší psí komunity do naprosté nouze. Tato válka vystavila naše chovatele a jejich psy velkému riziku a přímo ohrožovala jejich blaho a životy. Mnozí museli uprchnout, jiní přežívají v prekérních podmínkách, skrývají se v krytech, kde je jídlo a základní komodity velmi vzácné. Přesto v těchto hrozných a náročných časech své psy neopustili! Tyto děsivé okolnosti jsou v rozporu s písemnými prioritami a doporučeními FCI ohledně dobrých životních podmínek zvířat, stejně jako s naší politikou a cíli.
Tato situace vedla generální výbor FCI k mimořádnému zasedání v neděli 27. února 2022.
Důležitá rozhodnutí byla učiněna, v rámci zákonných limitů FCI a jejího generálního výboru, na základě stanov a jednacího řádu FCI.
Od 1. března 2022 až do odvolání nebude Ruská kynologická federace (RKF) oprávněna pořádat - na ruském území - žádnou akci, na které se udělují tituly nebo ceny FCI (výstavy CACIB, zkoušky CACIT, soutěže CACIAG atd..).
Abychom dali našim členům/smluvním partnerům a všem dalším osobám možnost vyjádřit svou solidaritu a pomoc ukrajinskému lidu a jeho milovníkům a chovatelům, FCI otevře bankovní účet, speciálně pro tento účel, kde budou všechny dary vítány a budou zcela transparentně předány Ukrajinské kynologické jednotě (UKU) a ukrajinským těžce válkou postiženým chovatelům a chovatelům ve vážné nouzi, kteří žijí buď na Ukrajině, nebo uprchli do sousedních zemí.
FCI bude do tohoto fondu přispívat podstatným způsobem. Další podrobnosti budou sděleny v následujících dnech. FCI je obrovská komunita, sjednocená a silná rodina, takže všichni vstaňme a ukažme naši solidaritu s Ukrajinou!
Členové generálního výboru FCI
Dr. T. Jakkel, prezident FCI
G.Jipping, viceprezident FCI
B.Müller, pokladník FCI
M.A. Martinez,
R.de Santiago
C.Molinari
J.Hindse, prezident evropské sekce FCI
JL.Payro, prezident americké a karibské sekce FCI
D. Santos, prezident sekce Asie, Afriky a Oceánie FCI
Y. De Clercq, výkonný ředitel FCI


31.1.2022
Byl zveřejněn časový rozpis posuzování DUOCACIB Brno ve dnech 5 až 6 února 2022
Odkaz: https://www.duocacib.cz/obsazeni-kruhu/789-926
23.1.2022
Otevřete-li si webové stránky ČMKU (www.cmku.cz) a „sjedete“ na nich až dolů, najdete tam seznam a loga organizací a firem spolupracujících s ČMKU. V lednu se k nim připojil internetový kynologický magazín eCanis (www.eCanis.cz) a stal se tak mediálním partnerem Českomoravské kynologické unie.
Vladimíra Tichá

16.1.2022
V sobotu 15. ledna 2022 proběhla soutěž Šampion šampionů 2021. Tradičně ji hostil Top Hotel Praha a přihlásilo se 272 psů a fen. Byl to zatím největší počet v historii a vládly trochu obavy, že prostory Top Hotelu nebudou tak velkému náporu stačit. Díky ohleduplnosti účastníků ale k žádným strkanicím nedošlo a každý si našel své místo. Soutěž probíhala stejně jako v posledních letech. Napřed se v prvním kole vybíral určený počet psů, tedy podle přihlášených 8,16 nebo 32. Pro druhé kolo si soutěžící vylosovali čísla a pak nastupovali stále ještě v rámci své skupiny po dvojicích. Připraveny byly dva koberce – zelený a červený a rozhodčí měli k dispozici pálky ve stejných barvách. Vždy zvedli tu barvu koberce, z kterého chtěli psa poslat do další soutěže. V každé skupině se vyhlašovalo pořadí prvních čtyř psů a vítěz postupoval do závěrečného finále. To se odehrávalo bez zástupců plemen NON FCI. Rozhodčí dostali tabulky, do kterých vypisovali pořadí psů tak, jak je viděli. Stupně vítězů byly připraveny pro 3 psy. Pořadí na nich bylo následující:
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ 2021 Aljašský malamut U Can Expect To Be Free Shamanrock , 2. místo ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ Irský setr Experience Elimar Doubrava a 3. místo ŠAMPIONA ŠAMPIONŮ Kerry blue terier Statement Wapini Dvomaro . Posuzovalo 5 rozhodčích pánové Berchtold Peter /AT, Jančík Leoš /CZ, Schäfer Guido /DE, Václavík Miroslav /CZ, Vondrouš Otakar /CZ. Atmosféra soutěže byla výborná. Fandilo se tak, až to možná některým psům vadilo. Desítka finalistů se ale rozhodit nenechala a určitě nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší z nejlepších. Nastoupilo deset opravdových šampionů předvedených ve vynikající kondici a také vynikajícím způsobem. Pokud se někdo chce potěšit pohledem na krásné psy, může si pustit na fc ČMKU video. Opravdu to stojí za to. Výsledky soutěže jsou k dispozici na webu ČMKU.
Vladimíra Tichá

27.10.2021
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.
Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování. Tím jsou myšleni:
1. březí nebo kojící fena,
2. fena, která není březí nebo kojící,
3. samec psa nebo
4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku,
Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost jejich udržování, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro dospělé psy.
Z pohledu chovatelů a chovatelských klubů jsou důležité požadavky na věk psů a fen při využití v reprodukci, které se, až na jeden bod oproti předchozím pravidlům nemění. Změnilo se ustanovení , podle kterého je možné udělit výjimku krytí fen starších osmi let. Výjimka je věkově ohraničena, povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje .
Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nebudou vyhovovat. ĆMKU vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Znění vyhlášky je v příloze a najdete je i ve Sbírce zákonů.
Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 593-duleziti-upozorneni-–-nova-vyhlaska.pdf (12305 kB)