CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Novinky

23.6.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU dne 16.6.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2037-zapis-p-cmku-ze-dne-16.6.2021.pdf
16.6.2021
Vážení vystavovatelé,
Po intenzivních jednáních se podařilo najít a projednat náhradní termín pro výstavu DuoCACIB Brno.
Výstava se bude konat v termínu 14.,15.8.2021.
Vzhledem k tomu, že jsme časově limitováni, bude pro výstavu DuoCACIB vyhlášena pouze jedna uzávěrka přihlášek a to 20.7.2021
Více informací k výstavě a seznam rozhodčích již brzy.
Těšíme se na Vaši účast
Široký Lubomír
předseda ČMKU
12.6.2021
Dobrý den,
začínají dovolené a leckdo si chce sebou brát jako doprovod svého psa. Možná někomu při zjišťování co je potřeba při cestě do zahtaničí pomůže v příloze uvedené tisková zpráva SVS.
Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 556-prazdninove-cestovani-se-psy.docx (55 kB)
10.6.2021
V současnosti se k naší velké radosti opět rozjíždějí malé i větší výstavy. Rádi bychom v této věci apelovali na všechny vystavovatele – prosíme, obracejte se se svými dotazy týkajícími se vašich přihlášek výhradně na pořadatele konkrétní výstavy, na kterou se hlásíte. Sekretariát ČMKU je v současnosti značně vytížen dotazy na řešení problémů, které jsou výhradně v kompetenci pořadatelů výstav. Týká se to zejména:
- stavu přihlášky – nová, odmítnutá, vyřízená, v řízení – pouze pořadatel může objasnit případné nesrovnalosti
- stavu platby – platby za přihlášky přijímá pořadatel akce, pouze pořadatel může potvrdit, zda a v jaké výši platbu přijal
- zamítnutých dokumentů psa – vždy je uveden důvod zamítnutí. Správné dokumenty je možno opravit v profilu vystavovatele
- žádosti o storno nebo změnu přihlášky – úprava může být provedena výhradně pořadatelem za stanovených podmínek.

ČMKU žádá vystavovatele, aby tuto problematiku neřešili prostřednictvím „zpětné vazby“ v dogoffice.cz (zpětná vazba slouží k nahlášení závad, jak je zde i uvedeno. Dotazy k řešení, které nemohou být podány tímto způsobem, jsou v této části aplikace vyjmenovány. Dotazy v této rubrice se k pořadateli výstavy nedostanou!). Kontakt na pořadatele konkrétní akce naleznete u každé výstavy v Základních informacích.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně radosti z obnovené výstavní činnosti.
Ivana Jarošová, tajemnice ČMKU

5.6.2021
Rozdělení kruhů na sobotu dne 5.6.2021
Připojený soubor: 552-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (3219 kB)
5.6.2021
Zveřejněn katalog Mezinárodní výstavy psů Špilberka
Připojený soubor: 553-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (1645 kB)
5.6.2021
Rozdělení kruhů na neděli dne 6.6.2021
Připojený soubor: 554-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (3213 kB)
3.6.2021
Rozdělení kruhů na pátek 4.6.2021
Připojený soubor: 550-brnenska-narodni-vystava.pdf (3192 kB)
3.6.2021
Zveřejněn katalog Národní výstavy psů dne 4.6.2021
Připojený soubor: 551-brnenska-narodni-vystava.pdf (1212 kB)
31.5.2021
V příloze najdete usnesení vlády ze dne 28.5.2021
Připojený soubor: 549-usneseni-vlady-ze-dne-28.5.2021-cislo-486.pdf (453 kB)
29.5.2021
Žádáme vystavovatele, aby najížděli postupně podle časového harmonogramu, posuzování se může opozdit, ale rozhodčí, nikdy nezačne dříve než je uvedeno. Po posouzení opusťte areál, aby se v místě přehlídky zbytečně nekumulovalo příliš mnoho lidí.
Připojený soubor: 547-casovy-rozpis-posuzovani-v-kruzich-na-mvp-spilberka-5.-6.6.2021.pdf (541 kB)
29.5.2021
Žádáme vystavovatele, aby najížděli postupně podle časového harmonogramu, posuzování se může opozdit, ale rozhodčí, nikdy nezačne dříve než je uvedeno. Po posouzení opusťte areál, aby se v místě přehlídky zbytečně nekumulovalo příliš mnoho lidí.
Připojený soubor: 548-casovy-rozpis-posuzovani-v-kruzich-nvp-4.6.2021.pdf (691 kB)
24.5.2021
Vážení vystavovatelé,
byly zveřejněny Vaše vstupní listy, které naleznete u svých účtů v systému Dogoffice.cz
Prosím pečlivě čtěte a řiďte se pokyny. Časový harmonogram bude zveřejněn cca týden před výstavou.
Těšíme se na setkání s Vámi
za výstavní výbor Široký Lubomír
19.5.2021
Vážení vystavovatelé,
Vše nasvědčuje tomu, že mnohokráte překládané výstavy v Brně konečně proběhnou. S ohledem na vládní omezení nebylo možné znovu otevřít přihlašování.
Děkujeme za vaši trpělivost a připomínáme datum konání:
4.6.2021 – Brněnská národní výstava psů
5. – 6.6.2021 Mezinárodní výstava psů Špilberka
Epidemiologická situace se sice postupně zlepšuje, ala na těchto přehlídkách se, stejně tak jako při všech jiných pořádaných akcích, nevyhneme určitým omezením, které je nutné 100 % respektovat.
Počítejte tedy s tím, že:
- 1 pes = 1 člověk
- Každý účastník předloží na vyzvání buď doklad o prodělaném onemocnění covid v posledních 3 měsících nebo doklad o platném očkování nebo antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní!
- Po celou dobu konání akce jsou účastníci povinni nosit respirátory
- Účastníci jsou povinni udržovat rozestupy předepsané k datu konání výstavy
- Vystavovatel musí ihned po ukončení posuzování jeho plemene opustit areál přehlídky
- Vystavovatel, který nedodrží výše uvedené nebo se nebude řídit pokyny pořadatele přehlídky může být diskvalifikován.
S ohledem na vládní epidemiologická nařízení není možné uspořádat závěrečné soutěže.
Těším se na viděnou.
Lubomír Široký
Předseda ČMKU

19.5.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 13.5.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2023-zapis-p-cmku-ze-dne-13.5.2021.pdf
3.5.2021
Vážení vystavovatelé,
Velice se omlouváme za informační prodlevu. Jednání byla opravdu intenzivní a náročná. S ohledem na jejich výsledek jsme se snad konečně dobrali k finálnímu datu konání Brněnské národní výstavy a mezinárodní výstavy Špilberka.

Nový termín výše uvedených výstav byl stanoven na 4. – 6.6.2021.
4.6.2021 – Brněnská národní výstava psů
5. – 6.6.2021 mezinárodní výstava psů Špilberka

Vše nasvědčuje tomu, že tento termín je opravdu už termínem definitivním.
Zrušení přihlášek na výše uvedené výstavy přijímáme do 10.5.2021.
Kontakt: NVP Brněnská vystava@vystavabrno.info
MVP Špilberka vystava@cmku.cz
Přeřazení ve třídách, podle věku přihlášených psů, bude provedeno automaticky bez požadavku na doplatek výstavního poplatku.

Uspořádání těchto výstav bude vyžadovat určitá omezení. Omezen bude i počet psů, kteří se budou moci výstav zúčastnit. S ohledem na možnost rušení přihlášek, vyhodnotíme po 10.5.2021 počet registrovaných psů a, pokud to situace dovolí, bude dohlašování psů na tyto výstavy znovu otevřeno. Eventuální znovuotevření přihlašování bude krátkodobé a budeme vás o něm informovat. Sledujte, prosím FB profil a webové stránky výstav.

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že i nadále hledáme vhodný náhradní termín pro výstavu DuoCACIB Brno.
Doufáme, že dlouho očekávané rozvolnění se pozitivně dotkne i našich aktivit.
Těším se na viděnou.


Lubomír Široký
Předseda ČMKU

Připojený soubor: 543-mezinarodni-vystava-psu-spilberka-a-brnenska-narodni-vystava.pdf (157 kB)
23.3.2021
Vážení vystavovatelé,
Po dlouhých a náročných jednáních přicházíme s dobrou zprávou. Sporné momenty spojené s pořádáním Světové Výstavy Psů v Brně jsou projednány a přihlašování na světovou výstavu je znovu otevřeno.
2. uzávěrka je posunuta o 15 dní, po které bylo přihlašování pozastaveno, tj. do 15.4.2021.
Doufejme, že žádné další překážky nebude nutno překonávat a my se všichni v plném zdraví a síle sejdeme na této prestižní kynologické akci.

Lubomír Široký
Předseda ČMKU

22.3.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 18.3.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2013-zapis-p-cmku-ze-dne-18.3.2021.pdf
20.3.2021
Vážení chovatelé,
v příloze uveřejňujeme odpověď ministerstva zemědělství na naše oficiální vyjádření k povinnosti chovatele vést evidenční listy vrhů štěňat. Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání lze označit za diskriminační, neboť evidentně preferuje bezpapírový chov jedinců před papírovým chovem jedinců.
O dalším jednání Vás budeme informovat.
Široký Lubomír
předseda ČMKU

Připojený soubor: 540-evidencni-listy-vrhu.PDF (389 kB)
13.3.2021
Ve věku 66 let zemřel dne 11.3.2021 pan Jiří Novotný. Odešla velká osobnost chovu německých ovčáků. Byl kynolog a uznávaná osobnost v chovu německých ovčáku, rozhodčí a velký chovatel.
Čest jeho památce.
Lubomír Široký