CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Novinky

26.11.2021
Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ ČMKU UZAVÍRÁ SVÉ KANCELÁŘE PRO VEŘEJNOST, A TO OD 29.11.2021 DO ODVOLÁNÍ. ZPRACOVÁNÍ DOŠLÉ AGENDY PROBÍHÁ, ZAMĚSTNANCI PRACUJÍ SYSTÉMEM HOME OFFICE. POKUD POTŘEBUJETE KONTAKTOVAT KONKRÉTNÍHO ZAMĚSTNANCE, POUŽIJTE PROSÍM E-MAILOVÉ ADRESY VIZ https://www.cmku.cz/cz/kontaktni-udaje-143
Ivana Jarošová
22.11.2021
COVID-19 OPATŘENÍ

Na základě mimořádného opatření vlády je od 22. 11. 2021 možná účast na výstavách psů na základě splnění některé níže z uvedených podmínek:
CHOVATEL/NÁVŠTĚVNÍK:
a) Se prokáže u vstupu certifikátem o ukončeném očkování – tzn. min 14 dní po podání 2. dávky vakcíny.
b) Se prokáže u vstupu certifikátem o prodělání onemocnění covid-19 ve lhůtě kratší než 180 dní.
c) Se prokáže u vstupu potvrzením, že ze zdravotních důvodů nemůže být daná osoba očkována a zároveň se prokáže negativním PCR testem platným max 72 hodin. Prokázání se negativním PCR testem se
týká i osob s nedokončeným očkováním a osob ve věku 12 – 18 let.

NÁVŠTĚVNÍK do 12 let:
U návštěvníků do 12 let se bezinfekčnost neprokazuje.


Připojený soubor: 597-covid-a-vystavy-psu.pdf (109 kB)
13.11.2021
Zemřel RNDr. Ivan Stuchlý
(22. srpna 1944 – 7. 11. 2021)

Po vleklé nemoci nás 7. listopadu opustil Ivan Stuchlý, kynologický odborník s nesmírným přesahem, skutečný profesionál, který byl už za svého života legendou.
Když komentoval svou předposlední publikaci, neuvěřitelnou kynologickou encyklopedii o více než 900 stranách a téměř 4500 heslech, skromně připouštěl, jak moc musel škrtat, aby nebyla ještě daleko obsažnější. O co menší písmo je v ní použito, o to větší vědomosti z kynologie i mnoha souvisejících vědních oborů poskytuje. Symbolicky. Ani
Ivan nebyl postavou veliký člověk, ale o to větší osobnost s převelikým srdcem a ohromnou láskou ke zvířatům. Byla radost naslouchat jeho vyprávění a být jím poučován: z každého omylu člověka vyváděl s džentlmenskou shovívavostí, citlivostí i otevřeností k názoru druhého. Jeho pokora byla nakažlivá: vedle něj nebylo možné si neuvědomit, co všechno sami nevíte. Byl odborníkem na výživu, na parazitologii, genetiku, alternativní metody léčení, etologii… a tak by bylo možné pokračovat dál. Napsal několik vlastních publikací a nespočet článků, přispíval do několika časopisů, konzultoval filmové scénáře. Jako poslední kniha a završení celoživotního díla v roce 2020 vyšla opět objemná kniha o chování psů i jiných zvířat, která Ivan obdivoval a kterým věnoval svůj život. Nám všem, kdo jsme ho znali, se bude stýskat po noblesním chování Ivana Stuchlého.
V pejskařském nebi má Ivan jistě vyhrazeno prominentní místo. Nám tady dole ale strašně chybí.

3.11.2021
Vážení vystavovatelé,
od 3.11.2021 je otevřeno přihlašování na akci šampion šampionů 2021
Odkaz: https://www.dogoffice.cz
Připojený soubor: 595-sampion-sampionu.pdf (380 kB)
27.10.2021
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.
Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování. Tím jsou myšleni:
1. březí nebo kojící fena,
2. fena, která není březí nebo kojící,
3. samec psa nebo
4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku,
Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost jejich udržování, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro dospělé psy.
Z pohledu chovatelů a chovatelských klubů jsou důležité požadavky na věk psů a fen při využití v reprodukci, které se, až na jeden bod oproti předchozím pravidlům nemění. Změnilo se ustanovení , podle kterého je možné udělit výjimku krytí fen starších osmi let. Výjimka je věkově ohraničena, povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje .
Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nebudou vyhovovat. ĆMKU vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Znění vyhlášky je v příloze a najdete je i ve Sbírce zákonů.
Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 593-duleziti-upozorneni-–-nova-vyhlaska.pdf (12305 kB)
27.10.2021
Vážení vystavovatelé,
od 28.10 je otevřeno přihlašování na Národní výstavu v Brně ve dnech 8.a 9.ledna 2022
Odkaz: https://www.dogoffice.cz/signin
24.10.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 20.10.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/novinky/592-zapis-p-cmku-ze-dne-20.10.2021.pdf
Připojený soubor: 592-zapis-p-cmku-ze-dne-20.10.2021.pdf (365 kB)
21.10.2021
Dnes, 21.října 2021 zemřel MVDr.František Šimek. Byl rozhodčí pro posuzování exteriéru všech plemen, všestranný rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů, výborný veterinář, chovatel a výcvikář. Především to ale byl úžasný člověk a kamarád, který s humorem sobě vlastním radil zkušeným i začátečníkům. Nechává za sebou hodně žáků a jeho stopa v české kynologii bude viditelná ještě dlouhou dobu. Jeho místo ve výstavním kruhu ale zůstává prázdné.Čest jeho památce.
Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 591-smutna-zprava.PDF (88 kB)
15.10.2021
Možná nevíte, že FCI na všechny své světové výstavy vysílá delegáta, který je pověřený kontrolou výstavy. Nejinak tomu bylo i na té naší a co vše tento delegát kontroluje? Je toho hodně. Od velikosti kruhů, místa kolem kruhů, informačních tabulí, profesionalitu personálu, zpracování katalogu, péče o rozhodčí až po čistotu sociálních zařízení.....
S hrdostí proto zveřejňujeme, jak dopadlo hodnocení České republiky.

Dear Organising team,

Now that the adrenaline went down, now that you could take a rest, now that you have realised what you have achieved, I would like to, personally, THANK YOU and CONGRATULATE you for/on the excellent and professional FCI WDS that you were able to stage and the hospitality that you offered me (not to mention availability, kindness, …). It was “the first post-covid” (not exactly but …) event for many of us and I did enjoy it, you have been great !

Thanks again for all.

Best regards

Y.De Clercq
FCI Executive Director

Vážený organizační týme,

nyní, když adrenalin klesl, nyní, když jste si mohli odpočinout, nyní, když jste si uvědomili, čeho jste dosáhli, chtěl bych vám osobně PODĚKOVAT a POGRATULOVAT za vynikající a profesionální FCI WDS, kterou jste byli schopni předvést a pohostinnost, kterou jste mi nabídli (nemluvě o přístupu, laskavosti, ...). Byla to „první post-covid“ (ne přesně, ale ...) událost pro mnoho z nás a já jsem si to užil, byli jste skvělí!

Ještě jednou díky za všechny.

S pozdravem

Y.De Clercq
Výkonný ředitel FCI

Připojený soubor: 589-svetova-vystava-brno-2021-z-pohledu-delegata-fci.pdf (5396 kB)
15.10.2021
Ze zákulisí Světové výstavyv

Výstava psů, to jsou v prvé řadě psi samotní, jejich majitelé a vystavovatelé a rozhodčí. Většinou nám ale uniká, že to je i velké množství lidí, bez kterých by se taková akce nedala vůbec udělat. Řeč je o pořadatelích. Nejinak tomu bylo i na naší Světové výstavě a že pracovali dobře je možné vidět na hodnocení ze strany FCI.
Pořadatele je možné rozdělit do několika kategorií. Jsou to ti, kteří pracovali na přípravě výstavy a v současné době dodělávají administrativní náležitosti včetně proplácení faktur, kterých se nahromadilo opravdu hodně. Jedná se o některé zaměstnance sekretariátu ČMKU a řadu dalších lidí, kteří např. zařizovali komunikaci s rozhodčími a obstarávali vše, co se jich týkalo. V čele těchto lidí a v podstatě celé výstavy stál president ČMKU Lubomír Široký.
Zaměstnankyně ČMKU měly na starost výstavní kancelář a vydávání šampionátů. Jen pro informaci, vystavilo se jich 871, což je jistě úctyhodné číslo.Výstavní kancelář je jakýmsi styčným místem mezi vystavovateli a pořadateli a řeší celou řadu problémů různé důležitosti. Vystavuje čísla lidem, kteří je ztratili, vybírá nedoplatky (bylo jich opravdu málo) a podává informace všeho druhu. Často se lidé ptali, kde najdou veterináře, kde si mohou vyzvednout katalog nebo kde se koná některá z mimořádných speciálních výstav. Odpověď na poslední otázku byla složitější, některé mimořádné speciální výstavy se konaly mimo areál BVV a tak bylo např. třeba vysvětlit cestu na Zetor Brno, kde byla speciální výstavy Kavalír King Charles španělů. Do výstavní kanceláře nosili lidé různé nálezy od mobilů, přes platební karty až po peněženky. Nejčastěji byla kladena otázka: „Kde je prosím WC?“
Výstavní kancelář ale řešila z pohledu psů daleko důležitější záležitosti. Např. v sobotu přivedli Italové do výstavní kanceláře miniaturního bulteriéra. Pes byl cca 7 let starý a neměl čitelné tetování ani čip. Hledalo se v katalogu, komu se asi mohl ztratit. Minibulové se vystavovali v pátek a v pátek večer byl pes nalezen. Informace o nálezu se dávala i s fotografiemi psa na FC a zvažovalo se, kdo si temperamentního psa odveze domů neb do útulku se nikomu nechtělo jej dát. Situaci vyřešil telefonát uplakané majitelky, která se ptala, zda je pes opravdu v Brně a že si pro něj hned jede. Obecně panoval názor, co že to je za vystavovatele, kterému se ztratí pes a on jej nijak pečlivě nehledá. Vysvětlení bylo překvapující. Pes vystavován nebyl. V pátek se ztratil ze zahrady v městě cca 28 km vzdáleném od Brna. Možná ho chtěl někdo ukrást, možná to byla lidská zlomyslnost a možná se pes, mimochodem moc hezký, rozhodl, že když už jej majitelé na výstavu nepřihlásili, tak se alespoň doběhne podívat.
I druhá historka z výstavní kanceláře se týká miniaturního bulteriéra. Poděkovat přišel majitel psa, který získal BOB a dostal se do užšího výběru soutěže o Veterána dne. Dozvěděli jsme se, že stejný pes v roce 2014 vyhrál na Evropské výstavě v Brně titul JBIG FCI sk. III a že naše výstavy jsou krásné. Také další historka se týká teriérů. Emblémem výstavy byl obrázek českého teriéra, kterému se do ušního boltce krásně vešla česká vlajka. Milé je to, že fenka Ilonka Garex, která získala titul JBIG FCI sk.III je vnučkou psa, jehož fotografie byla podkladem pro logo výstavy. A pak že nemáme krásné psy a že dřívější generace byla lepší než ta dnešní.
Vraťme se ale k pořadatelům. V čele další skupiny stála paní Kateřina Boleslavová. Jejích 22 lidí se staralo o technickou část výstavy. V průběhu výstavy zajišťovali všechny potřebné záležitosti a lze říci, že se celý den nezastavili.
Dát dohromady personál do výstavních kruhů, není na tak velké výstavě nic jednoduchého. I když se nepsaly výstavní posudky, práce při zajištění posuzování od svolávání psů a fen do kruhu, dodržování časového rozpisu, vyplňování diplomů a překládání zahraničním rozhodčím, bylo dost. Další pracovníci připravovali poháry do výstavního kruhu a docela nával byl u těch, kdo zapisovali výsledky do průkazů původu a předávali ceny otitulovaným psům. Někteří pořadatelé pracovali od středy do neděle, jiní si vybrali plemeno a den. Ansámbl čítající skoro stovku lidí dávala dohromady Markéta Vozabule Karbanová.
Zapomenout bychom neměli na dámy, která dávaly na internet výsledky. Ze všech pořadatelů asi viděly nejméně psů, protože seděly zavřené v kanceláři a vyzobávaly z richterbuchů hodnocení. Docházelo a dochází k určitým rozporům ve zveřejněných výsledcích.Pokud někoho takový problém postihl, může se obrátit na email: wds2021@cmku.cz. Výsledky z diplomů budou porovnány s knihami rozhodčích a případně se stejným materiálem vedoucích kruhů. Kolektiv dávající výsledky na internet se na výstavách pořádaných ČMKU opakuje a v jeho čele stojí pí Iveta Nováková.
Možná někoho výše uvedené povídání nudí. Myslím si ale, že na řadové pořadatele výstav se zapomíná. Za svojí práci nedostanou žádnou horentní odměnu. Z uvedeného vyplývá, že to dělají pro radost z práce a pro psy a je třeba ji všem alespoň touto formou poděkovat.
Vladimíra Tichá

11.10.2021
Statistika je pro většinu z nás věc nudná. Někdy ale mohou být počty zajímavé. Psalo se o tom, že se na naší „světovku“ přihlásilo 12 161 psů a fen. Reprezentovali 303 plemen a jejich rázů. Vezmeme-li v úvahu, že na seznamu FCI můžeme najít 368 plemen řádně a prozatímně uznaných, přihlásil se na naši výstavu celkem slušný počet plemen. Víte o tom, že nejpočetnější byla FCI sk. č.II? Nebo že nejvíce obsazené byly třídy otevřená a šampionů a že přihlášeno bylo 431 štěňat a 908 veteránů? Zajímá vás, z jaké největší dálky vystavovatelé dorazili, že přijeli např. z Filipín nebo Argentiny a že se jednalo celkem o 55 států? Možná je někdo zvědavý na to, jak bylo početně zastoupeno jeho plemeno, či jaká pro nás exotická plemena se rozhodčím a divákům představila. Podrobné informace najdete v přiloženém pdf souboru.
Vladimíra Tichá

Připojený soubor: 587-statistika-svetove-vystavy-2021.pdf (139 kB)
8.10.2021
Jaká byla Světová výstava psů 2021?
Na webu ČMKU jsme si mohli přečíst článek, který na stránky FCI dal president Dr. Tamás Jakkel. Určitě je potěšující, že nás šéf FCI za výstavu pochválil a potěšující je i Zlatý špendlík FCI, který nejen jako poděkování za uspořádání Světové výstavy ale i za práci českých kynologů za všechny obdržel president ČMKU Lubomír Široký.
Výstava je za námi. Ti, kdo se podíleli na její přípravě, si mohou trochu oddychnout. Trochu, je správné slovo, protože vyhlášením BISe práce s výstavou nekončí. Určitě se bude jak v rámci předsednictva ČMKU, Výstavní komise ČMKU a hlavně mezi vystavovateli a diváky, celá akce hodnotit. Zatím jsou odezvy kladné a možná stojí za to připomenout, co účastníci chválí.
Všichni se asi báli toho, jak se na BVV dostanou. Dlouhé fronty a potíže s parkováním bývají bolestí většiny podobných akcí. Na naší výstavě vše probíhalo v poklidu. Vystavovatele asi trochu vyděsila barva koberců ve výstavních halách. Tradiční modrou nahradila smetanově bílá a otevírala se tak otázka:“Co na to ti nejdůležitější, tedy psi?“ Žádné nepříjemné překvapení se ale nekonalo a psům světlý koberec až na ojedinělé výjimky nevadil. Naopak byl výhodou pro rozhodčí, protože nedocházelo ke zkreslení barvy srsti a výborně na něm vynikal pohyb psů. Radost měli i fotografové. Pět výstavních dnů mohlo znamenat, že ti vystavovaní jako poslední se budou ukazovat na koberci značně znečištěném. Opak byl pravdou. Poděkovat za to je třeba ukázněným vystavovatelům i úklidové četě, která každý večer výstaviště dala do pořádku.
Vysloveně exkluzivní byl kruh určený pro závěrečné soutěže. Velký prostor pro předvedení psů, tribuna určená divákům, moderování v češtině i angličtině a zajímavě řešené stupně vítězů, to vše vytvářelo slavnostní dojem hodný Světové výstavy. Roli určitě hrála i příprava psů, jejich výborné předvedení a také slavnostní oblečení vystavovatelů.
Vystavovaní psi byli, až na výjimky, velmi krásní a to nejen v závěrečném kruhu, ale i v rámci základního posuzování. Vystavovatelé přijeli z 54 států a konkurence byla veliká. Naše odchovy se v ní ale určitě neztratily. Důkazem je např. česká teriérka Ilonka Garex, která získala titul J BIG v FCI sk.III a hlavně pak aljašský malamut U Can Expect To Be Free Shamanrock, který získal titul J BIS. Výsledky jednotlivých psů i umístění v závěrečných soutěžích jsou k dispozici na https://www.wds2021.cz/cz/vysledky. Zájemci tam najdou i krásné fotografie.
Potěšitelné je, že veterinární služba nemusela řešit žádné velké problémy a že její nejčastější činností bylo potvrzování splnění veterinárních podmínek, bez kterého by se leckterý vystavovatel nedostal domů. Některé státy např. požadují doklad o odčervení, které má být provedeno v rozmezí 24-120 hodin před vstupem na jejich území.
Příprava výstavy se potýkala s celou řadou problémů, které lze shrnout pod jednotný název „covid“. Po určitou dobu se nevědělo, zda všechna jednání a přípravy nejsou zbytečné a zda výstava vůbec bude. Problémy byly i s delegováním rozhodčích, protože leckdo z nich z nákazových důvodů nemohl do České republiky přijet. Hodnocení výstavy je na vystavovatelích, divácích a rozhodčích. Obecně je ale možné konstatovat, že průběh výstavy byl klidný, psi byli nádherní a že celá akce byla dokladem, že Česká republika je kynologická velmoc. Pochvala ze strany představitelů FCI , zahraničních rozhodčích a hlavně pak vystavovatelů je dokladem toho, že můžeme být pyšní a že World Dog Show 2021 byla výstavou, o které se bude ještě dlouho mluvit.
Vladimíra TicháPřipojený soubor: 585-jaka-byla-svetova-vystava-psu-2021.jpg (256 kB)
7.10.2021
Světová výstava psů FCI 2021 EPILOG

Minulý týden byl milníkem v našem milovaném sportu a profesi. Světová výstava psů FCI 2021 bude v kynologii jednou z nejvíce diskutovaných a citovaných událostí po mnoho let. Ukázalo to nepopiratelnou sílu a moc komunity, jejímž jsem hrdým členem po mnoho desetiletí. Výhra nebo prohra, JEN BÝT TAM bylo samo o sobě VELKÉ VÍTĚZSTVÍ pro každého, zvláště po tom, čím jsme si všichni za poslední 2 roky prošli. SÍLA ŽIVOTA, OBĚTAVOST, VYTRVALOST byla téměř hmatatelná ve všech halách. Mnoho slz stékalo po tvářích, a ještě více úsměvů, dělalo známé tváře ještě krásnějšími.

Děkuji všem, kteří byli součástí tohoto úspěchu, zejména organizačnímu výboru vedenému Lubomírem Širokým, kterému jsem během galavečera hrdě udělil Zlatý špendlík FCI. Připravili perfektní atmosféru pro to, aby zazářili nejlepší psi a chovatelé na světě. Děkujeme rozhodčím, pracovníkům v kruzích, technickým pomocníkům, mediálním odborníkům a NEJVÍCE všem chovatelům, kteří to umožnili. Děkuji také všem vystavovatelům, kteří si dali tu námahu, utratili peníze a našli si čas na cestu na výstavu, a především za to, že udržovali své psy šťastné a v perfektním stavu každý den jejich života. Děkuji také handlerům, kteří byli bohužel nespravedlivě kritizováni těmi, kteří nemají znalosti o tom, jak obtížná je každodenní práce mimo výstavy, že je prováděna s láskou a opravdovou péčí o psy.
SMEKÁM všem! Vaše přítomnost ukázala hodnotu, kterou vytváříme pro miliony jednotlivců po celém světě, jejichž život by byl nepředstavitelný bez šťastných a zdravých psů, které jsme zde oslavovali! ! ! !

Dr Tamás Jakkel

Připojený soubor: 584-svetova-vystava-psu-brno-2021.png (403 kB)
20.9.2021
Je zveřejněn program odpoledních soutěží výstavy Brněnka dne 29.9.2021
Připojený soubor: 581-svetova-vystava-psu-brno-2021.pdf (126 kB)
20.9.2021
Je zveřejněn program odpoledních soutěží Světové výstavy psů v Brně ve dnech 29.9. až 3.10.2021
Připojený soubor: 582-svetova-vystava-psu-brno-2021.pdf (355 kB)
8.9.2021
Vážení vystavovatelé,
při plánování rozhodčích na Světovou výstavu v Brně jsme vycházeli z předpokladu, že naše výstava bude mít stejný počet psů, jako bylo na SV v Lipsku, v té době nebyl jediný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Rozhodčí proto byli naplánováni a pozváni pro cca 25 tisíc psů, tzn. bylo osloveno 170 rozhodčích. Bohužel pandemie, která ochromila, a stále ještě komplikuje cestování, způsobila, že oproti předpokládanému počtu jsme na stavu 12 tisíc přihlášených psů, tedy sotva polovině plánu.
Všem tedy muselo být jasné, že musí dojít k redukci rozhodčích a my jsme nový seznam zveřejnili ještě před poslední uzávěrkou, aby vystavovatelé věděli, koho se to bude týkat a mohli se podle toho zachovat. Z velké části se to dotklo rozhodčích z třetích zemí, jako jsou Filipíny, Japonsko, atd, kteří buď nemohou vycestovat, nebo to sami vzdali. Přestože skutečný počet psů je menší více jak o polovinu proti původnímu předpokladu, v seznamu zůstalo 125 rozhodčích! K následným změnám už došlo jen v případech, že se po poslední uzávěrce na rozhodčího přihlásilo více psů, než dovolují řády FCI.
Bohužel i nyní, těsně před termínem WDS, nemáme u některých rozhodčích jistotu, zda dorazí a stále se obáváme, že budeme nuceni ještě řešit změny. Věřte, že situace není vůbec jednoduchá ani příjemná. Rozhodně i nám fakt, že rozhodčí odřeknou posuzování, nepřináší radost, ale naopak rozčarování a starosti, jak zajistit náhradu.
Poslední změny v rozhodčích už proto nebudou uváděné v souhrnném seznamu, ale v aktualitách na stránkách výstavy. Děkujeme za pochopení
Vaši pořadatelé

4.9.2021
Vstupní listy na Světovou výstavu psů Brno 30.9.- 3.10.2021 jsou k dispozici v systému dogoffice.cz

In the dogoffice.cz system you have now an entry confirmation for the World dog show Brno 30.9.- 3.10.2021
Odkaz: https://www.dogoffice.cz
27.8.2021
Vstupní listy na Mezinárodní výstavu psů Brno 29.9.2021 jsou k dispozici v systému dogoffice.cz
In the dogoffice.cz system you have now an entry confirmation for the International dog show Brno 29.9.2021


Odkaz: https://www.dogoffice.cz
27.8.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 18.8.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2057-zapis-p-cmku-ze-dne-18.8.2021.pdf
4.8.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU ze dne 28.7.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2042-zapis-p-cmku-ze-dne-28.7.2021.pdf