CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Poradna

Na této stránce nám můžete zanechat vaše vzkazy, připomínky a dotazy. Příspěvky jsou rozděleny do skupin a ve výpisu se zobrazují pouze příspěvky na které už byla pracovníky ČMKU zadána odpověď. Při zadávání nového vzkazu je povinné vyplnění jen pole Dotaz. Ostatní jsou nepovinná. Pokud zanecháte Váš email, bude Vám na něj zasláno upozornění o vložené odpovědi ze strany ČMKU. Nepatřičné nebo nesmyslné vzkazy budou smazány. V každé kategorii se zobrazuje posledních 50 dotazů. Pro starší dotazy použijte fulltextové hledání, které vždy prohledá vybranou kategorii.Název chs (Autor: Janečková Silvie / vloženo 23.5.2022)
Dobrý den, prosím, na jakou adresu poslat žádost o vytvoření názvu nové chs? Děkuji

Dobrý den, na webu ČMKU (www.cmku.cz) je k dispozici žádanka a vše se posílá na adresu ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8. S pozdravem Tichá
změny v zápisním řádu ČMKU (Autor: Z.H. / vloženo 22.5.2022)
Ze stránek ČMKU jsem si v lednu 2020 stáhla a zkopírovala Zápisní řád ČMKU, kde a jak můžu zjistit změny textu Zápisního řádu, které od té doby předsednictvo přijalo. Pod textem Zápisního řádu ČMKU je uvedeno: „Novela zápisního řádu schválena P ČMKU 18.3.2021 s platností od 1.4.2021 – usn. 79/03/21, (1.4.2021 - oprava chyby čl. XII/1) 28.7.2021 změna čl. I bod 1b s okamžitou platností, usn. 100/07/21“. V čem se liší současný text Zápisního řádu ČMKU od textu platného v lednu 2020, kde a jak mohou chovatelé změny Řádu zjistit? Děkuji za odpověď

Dobrý den, na základě usnesení valné hromady se změny v řádech, pokud se nejedná o změnu vycházející z předpisů FCI nebo z české legislativy, vyvěšují k připomínkování a navrhované změny jsou vyznačeny. Funguje to tak i v případě celkové novely. Připomínky jsou zapracovány, P ČMKU řád schválí a vyvěsí i s vyznačením platnosti. Není důvod zveřejňovat původní znění, platí novela jako celek. Dojde-li z nějakých důvodů k úpravě jednotlivých článků, je úprava vždy vyznačena na konci řádu. Vladimíra Tichá
náležitosti krycího listu (Autor: Z.H. / vloženo 21.5.2022)
Smlouva o postoupení práva chovu k feně podle FCI „MUSÍ BÝT v KAŽDÉM PŘÍPADĚ“ písemně uzavřena PŘED KRYTÍM ( Eine Zuchtrechtabtretung hat in jedem Fall schriftlich und vor dem vorgesehenen Deckakt zu geschehen.). Ten, kdo převzal fenu k chovu je OD KRYTÍ považován za MAJITELE FENY (Wer eine Hündin temporär im Zuchtrecht übernimmt, gilt für die Zeit vom Deckakt bis zum Absäugen der Welpen im Sinne dieses Reglements als Eigentümer der Hündin.). Jak jsem uvedla v dotazu v potvrzení o krytí podle FCI „MUSÍ v KAŽDÉM PŘÍPADĚ“ být uveden takto definovaný MAJITEL FENY, tj. v případě postoupení práva chovu k feně její pachtýř, nikoli vlastník. Potvrzení o krytí „MUSÍ v KAŽDÉM PŘÍPADĚ“ podepsat Mezinárodním chovatelským řádem FCI definovaný majitel feny, tj. opět v případě postoupení práva chovu k feně pouze ten, komu bylo právo chovu postoupeno, nikoli vlastník feny. Pokud je v Mezinárodním chovatelském řádu FCI uvedeno „MUSÍ v KAŽDÉM PŘÍPADĚ“, znamená to z opačné strany, že v NESMÍ BÝT v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ v potvrzení o krytí uvedeno jiné jméno a nesmí být podepsán nikým jiným. Upřesním tedy svůj dotaz –předpisy FCI je to vyloučeno, ale může být podle předpisů a praxe ČMKU v případě postoupení práva chovu v potvrzení o krytí, krycím listu uveden a podepsán jako majitel feny někdo jiný než její pachtýř? Nejde o slovíčkaření, ale o konkrétní situaci a praxi ČMKU, která v důsledku znamená, že není jednoznačně určeno, který chovatel ČMKU je chovatelem daného vrhu a na koho bude vrh napsaný.

Dobrý den, pro ČMKU majitelem vždy zůstává skutečný majitel. Předpisy ČMKU rozlišují pojmy majitel a držitel - viz Zápisní řád čl.I, bod 4, 3.Případná smlouva o převodu práva chovu/zapůjčení feny se uzavírá ke každému vrhu . Připomenout je třeba, že k převodu práva chovu může dojít i v případě již nakryté fenky. Pokud se týká doslovného dodržování předpisů FCI je třeba vycházet z toho, že FCI dává svým členským subjektům - národním organizacím právo vydávat vlastní předpisy a řídit se jimi. Ve hře jsou i zákony ČR. Vladimíra Tichá Vladimíra Tichá Vladimíra Tichá
Chovatelská stanice - změna údajů (Autor: Krupičková Marie Jana / vloženo 21.5.2022)
Dobrý den, mám registrovanou chovatelskou stanici, (Z Kraje krkavce), ale došlo u mě ke změně trvalého bydliště a jména. Jak mám postupovat, pokud chci aktualizovat údaje? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, na ČMKU pošlete certifikát, kterým Vám byla registrace CHS potvrzena a přilžte oboustrannou kopii občanského průkazu s novými údaji. Na kopii začerněte důvěrné informace (např. rodné číslo). Vladimíra Tichá
Export (Autor: Hana / vloženo 20.5.2022)
Dobrý den, paní Tichá, štěňátko nám bude odcházet na Slovensko, původně mělo zůstat v ČR, má vystaven náš PP, který mám doma, je potřeba když jde na mazlika nechat vystavit ještě i export PP. Děkuji.

Dobrý den, lepší je vystavit export pro případ, že by se majitelé následně rozhodli se štěnětem něco podnikat. Správně by také měl být vystaven exportní průkaz původu na každého psa nebo fenku, kteří jdou do zahraničí. Vladimíra Tichá
náležitosti krycího listu (Autor: Z.H. / vloženo 20.5.2022)
Děkuji za odpověď, ale nešlo mi o přestupek vůči předpisům ČMKU, ale o povinnost ČMKU dodržovat předpisy FCI. Konkrétně o to, jestli ČMKU (plemenná kniha) smí nebo nesmí vydat vrhu PP v případě, že je jisté, že krycí list vrhu neobsahuje údaje, které podle čl. 8 Mezinárodního chovatelského řádu FCI „musí v každém případě obsahovat“.

Dobrý den, obávám se, že to je trochu slovíčkaření. To, že má ČMKU jasně v Zápisním řádu popsáno, co má doklad o provedeném krytí obsahovat a odpovídá to Chovatelskému řádu FCI, znamená, že je požadováno dodržování předpisů FCI. Stále platí, že pokud pracoviště plemenné knihy zjistí nedodržení Zápisního řádu, zabývají se tím určené orgány. Vladimíra Tichá
Kontrola PP (Autor: xx / vloženo 20.5.2022)
Dobrý deň Mám v pláne priviesť si psa z Francúzka jedná sa o plemeno amerického staforda. Bude mať vystavené export pedigree. Moja otázka ale je kde si overiť pravosť francúzkych PP. Chovatelia hovorili že také papiere ešte nevideli. Organizácia ktorá vystavila PP sa volá Central Canine a ich rodokmen original nie export je v A3 . Ďakujem

Dobrý den, pokud pošlete kopii průkazu původu na plemennou knihu, napíší Vám, zda se jedná o oficiální francouzský PP . Vladimíra Tichá
náležitosti krycího listu (Autor: Z.H. / vloženo 19.5.2022)
Podle čl. 8 Mezinárodního chovatelského řádu FCI „Potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat následující údaje: a) jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa, b) jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny, c) jméno a adresu držitele/majitele krycího psa, d) jméno a adresu majitele feny v době krytí, eventuálně datum získání feny, e) místo a datum uskutečněného krytí, f) podpisy držitele psa a majitele feny.“ Formulace v „musí v každém případě“ znamená, že pokud krycí list tyto údaje neobsahuje, nebo obsahuje údaje nesprávné a podpisy jiných, než v Mezinárodním chovatelském řádu FCI uvedených osob, nemůže být vrhu vydán průkaz původu FCI. Pokud má ČMKU doloženo, že krycí list obsahuje nesprávné údaje nebo podpisy, jak musí v takovém případě postupovat? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, stejné požadavky jsou zakotveny i v Zápisním řádu ČMKU. Garantem za administrativu chovu je pro plemennou knihu chovatelský klub. Ten by měl Vámi uvedené problémy řešit. Pokud plemenná kniha zjistí nesrovnalosti, obrátí se na chovatelský klub, případně předá problém Radě plemenných knih. Následné řešení se pak odvíjí od míry přestupku. Vladimíra Tichá
odchov na mojí chs (Autor: Pavlína / vloženo 19.5.2022)
Dobrý den.Mám svoji chs na kterou odchovávám jezevčíky,můj manžel vlastní jiné plemeno a vrh bude odchovávat na mojí chs.Bude to čtvrtý vrh pod touto chs.Chci se zeptat, zda to má být vrh D i když se jedné o jiné plemeno,a nebo A?Moc děkuji za odpověď

Dobrý den, každé plemeno vede v CHS vlastní abecední řadu. Vrh tedy bude od "A". I když se jedná o manžela, je třeba plemenné knize a klubu doložit smlouvu o převodu práva chovu na fenu na Vás. V PP budete jako chovatelka uvedena Vy a Vy také budete kynologickým organizacím zodpovědná za vrh. Vladimíra Tichá
Chovná stanice (Autor: xx / vloženo 19.5.2022)
Dobrý den, chci se zeptat, když chce moje dcera odchovat na mou chs stejné plemeno jako chovám já (ona odchovala dva vrhy jiného plemene), přičemž já jsem odchovala čtyři vrhy, bude tento vrh od písmene "A", nebo "E"?

Dobrý den, plemeno vede v jedné CHS jednu abecední řadu. Vrh tedy bude od "E". Počítejte ale s tím, že plemenná kniha i chovatelský klub mohou žádat doložení dohody/smlouvy o převodu práva chovu/zapůjčení fenky a že jako chovatel budete v PP štěňat uvedena Vy a že Vy ponesete vůči kynologickým organizacím za vrh zodpovědnost. Vladimíra Tichá
Zápis DKK a DLK do PP (Autor: Alena Nádraská / vloženo 18.5.2022)
Dobrý den, je zápis DKK a DLK nějak zpoplatněný nebo pouze odesílám na příslušnou PK potvrzení o RTG a PP? OCD se nezapisuje? Děkuji

Dobrý den, do PP plemenná kniha ČMKU výsledky vyšetření nezapisuje, to ponechává na chovatelských klubech. Pokud se jedná o chovného jedince a doplnění jakýchkoliv výsledků (výstavní ocenění, titulu, zdravotní vyšetření, zkoušky) pracoviště plemenné knihy č.1- ČMKU nic neúčtuje. Vladimíra Tichá
zařazení feny do chovu (Autor: PK / vloženo 17.5.2022)
Dobrý den. Ráda bych se zeptala na následující situaci. Pokud měla fena věku 15 měsíců (chovnosti u plemene je od 18m) štěňata, bez vyšetření a neuchovněna, pak byla vrácena chovateli (o skutečnosti ohledně štěňat věděl), je v pořádku tuto fenu nyní uchovnit řádně dle požadavků (splněné vyšetření i požadované výstavy) zastřešujícího klubu?

Dobrý den, pokud dotazu dobře rozumím, k nepovolenému krytí nedošlo u chovatele, který je novým majitelem fenky a i když ví, k čemu došlo, nenese za to zodpovědnost a fenku může normálně uchovnit. Původní majitel, pokud je členem klubu, by měl být disciplinárně stíhán a jedná-li se o plemeno kohoutkové výšky 50 cm a výše, jednalo by se nejen o porušení kynologických předpisů, ale i nedodržení vyhlášky a to by mohla řešit Státní veterinární správa. Nový majitel fenky by měl dbát na to, aby počet vrhů u fenky odpovídal vyhlášce a kynologickým předpisům. Vladimíra Tichá
krycí pes a krytí mimo FCI (Autor: Jana / vloženo 16.5.2022)
Dobrý den, pokud má majitel krycího psa s PP FCI, může krýt feny které nejsou z chovatelské stanice FCI. Fena má PP FCI ale chovatelská stanice nebyla povolena FCI. Fena nemá PP z FCI ale nějaké ....Jak to je s krytím takových fen. Dle mého názoru je to podporování množíren, ale třeba se jen mýlím. Moc děkuji za odpověď

Dobrý den, problémem se zabývá Zápisní řád ČMKU a v článku věnovaném krytí říká že: "Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů". Pokud použije majitel chovného psa ke krytí jiných než uvedených fen porušuje Zápisní řád ČMKU. Zároveň dochází k porušení preambule Zápisního řádu čl.3 podle kterého je s chovatelstvím neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. Vladimíra Tichá
krycí pes a krytí mimo FCI (Autor: Jana / vloženo 16.5.2022)
Pokud pes nakryje ač nevědomky fenu která má papíry FCI ale není z chovatelské stanice dle FCI, nebude to z krycího listu jasné, jaký bude postih pro majitele psa?

Dobrý den, majitel krycího psa by měl vědět, jak vypadají krycí listy u jeho plemene a pokud se jedná o zahraniční krytí, měl by si ověřit, že se jedná o chov zastřešený FCI. Případné disciplinární postihy jsou v pravomoci chovatelského klubu a určitě záleží na tom, zda se jedná či nejedná o opakovanou činnost. Vladimíra Tichá
PP jak dlouho trvá vystavení (Autor: Miroslav / vloženo 15.5.2022)
Dobrý den, začátkem dubna jsme si koupili štěně z chov.stanice, plemeno šiperka, a ještě nemáme stále PP. Jak dlouho trvá prosím vystavení PP a PP bude po vystavení pak zaslán na chovatelskou stanici, a ta pak pošle PP nám? Děkuji

Dobrý den, vystavení PP běžně trvá 1 měsíc po zaslání kompletních podkladů. Z technických důvodů může ale dojít ke zdržení. Vladimíra Tichá
Změna v PP (Autor: Monika Strnadová / vloženo 14.5.2022)
Dobrý den, máme roční fenku plemene Německý špic/ Pomeranian s FCI PP . Dnes byla provedena bonitace, kde kvůli výšce byla přeřazena do Německý špic malý. Je možnost požádat o vystavení nového PP pokud ne tak jak to je na výstavě do Pomeranianů nemůže a v malých nebude mít PP na malého. Děkuji

Dobrý den, na bonitaci se zapíše do PP v rubrice ostatní záznamy výška a zařazení do rázu. Při hlášení psa na výstavu se přikládá oboustranná kopie PP, takže je jasně vidět, do kterého rázu daný jedinec patří. Nový PP se nevystavuje. Vladimíra Tichá
Zápis pejska z Maďarska (Autor: Tereza / vloženo 13.5.2022)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali by jste mi mohli poradit ohledně zaregistrování pejska, kterého jsme si dovezli z Maďarska. Má čip ( v HU/ AJ stále na minulého majitele) , export pedigree ( také minulý majitel ) tak bych ráda poprosila o radu co a jak. Děkuji

Dobrý den, exportní PP zašlete na pracoviště plemenné knihy, které Vaše plemeno zapisuje. Pokud není na exportním PP Vaše jméno a adresa, je třeba ještě doložit dohodu o darování nebo prodeji psa od původního majitele Vám. Vladimíra Tichá
Prodej štěňat (Autor: Ernestová / vloženo 11.5.2022)
Dobrý den, je v pořádku, když štěňátka s PP prodává jako OSVČ manžel chovatelky na kterou je psaná CHS? Děkuji za odpověď Ernestová.

Dobrý den, podle Zápisního řádu ČMKU "Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby". Chovatel by také měl uzavírat smlouvu s nabyvateli štěňat. Vladimíra Tichá
Převod CHS na jinou osobu (Autor: Lenka / vloženo 5.5.2022)
Dobrý den, jak postupovat při převodu CHS na jinou osobu (např. z matky na dceru)? Jaké dokumenty jsou k tomu potřeba? Děkuji.

Dobrý den, ¨vše potřebné najdete v příslušné směrnici na těchto stránkách. Při převodu CHS na někoho jiného je třeba doložit ověřený souhlas s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů a adres). Osobě, jež převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS. Vladimíra Tichá
Vyhodnocení RTG (Autor: Michaela / vloženo 5.5.2022)
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyhodnocení RTG. Mám fenu pocházející ze Slovenska, přeregistrovanou v Čechách. Chtěli bychom hromadně i s chovatelkou vyhotovit RTG na Slovensku s tím, že ty které jsou povinné zašleme k vyhodnocovateli pro naše plemeno do ČR. Můj dotaz ale směřuje k: 1) Zda-li je to vůbec možné z pohledu CMKU vyhotovit na SK, vyhodnotit v ČR? 2) Kdybych si mimo povinných RTG chtěla nechat i něco navíc - ty navíc nechat vyhodnotit už na SK? 3) Zda CMKU (plemenná kniha) uzná a zapíše štěňátkům do rodokmenu i vyhodnocené RTG(ty navíc) ze Slovenska nebo zda i ty nepovinné musí být vyhodnocené v ČR? Moc děkuji za vyčerpávající odpověď, Michaela

Dobrý den, odbornou část hodnocení DKK neřídí ČMKU, ale Komora veterinárních lékařů. Pravidla najdete na jejich webu. Mimo jiné se tam píše že" Zhotovit rtg snímek kyčelních kloubů psa pro posouzení dysplazie kyčelních kloubů k získání podkladů pro potřeby chovu (dále jen zhotovit rtg snímek pro posouzení na DKK) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, který má k dispozici rtg pracoviště, na němž je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek". Uvedeným požadavkům zahraniční snímky neodpovídají. Pokud se týká ostatních zápisů, řídí se vše požadavky chovatelských klubů. takže na klub se s dotazem, co v případě Vašeho plemene lze zapisovat, obraťte. Vladimíra Tichá
Distichiasis (řasy ve dvou řadách) (Autor: Ivana Tomisová / vloženo 5.5.2022)
Dobrý den paní Tichá, je distichiasa důvodem k neuchovnění psa? Všude se jen píše že je to vylučovací vada, ale nikde nic o tom, že by nesměl být uchovněn. Jedná se o plemeno Eurasier. Děkuji za odpověď. S pozdravem Tomisová.

Dobrý den, hodně záleží na podmínkách pro zařazení do chovu platných v příslušném klubu. Standard plemene ale uvádí jako vylučující, že "Každý jedinec jasně vykazující známky fyzických a psychických abnormalit musí být diskvalifikován. " Distichiazu lze mezi abnormality řadit a vzhledem k tomu, že to je autosomálně recesivně dědičný problém a pokud se řasy rostou proti očnímu bulbu, je to problém z hlediska pohody psa velmi nepříjemný, není rozumné na postižených jedincích chovat. Obecně platí, že to, co je standardem označeno jako diskvalifikující nebo vylučující vada se vztahuje stejně na výstavní ocenění jako na chov. Vladimíra Tichá
Zápisy ruských/běloruských psů (Autor: Zuzka / vloženo 4.5.2022)
Dobrý den, ráda bych se zeptala v rámci navazání na dotazy ohledně možných zákazů zápisů importů z Ruska (a předpokladám, že se to bude týkat pravděpodobně stejně tak Běloruska?) o čemž bude FCI rozhodovat v červnu. Zajímalo by mě, zda je možné, aby se to týkalo také řádně přeregistrovaných ruských/běloruských importů i zpětně, zda by se tedy udál celkový výmaz předků, nebo se to na potomky těchto psů vztahovat nebude, popř. jestli o tom ČMKU samostatně uvažuje. A stejně tak, co se týká ruských/běloruských národních plemen narozených již v jiných než ruských/běloruských státech. Ztratila by se tím obrovská genetická základna. Děkuji moc. Zuzka

Dobrý den, ČMKU o žádných změnách neuvažuje a zapisování importů z Ruska a Běloruska zatím probíhá dle platných předpisů, tedy na základě originálu export pedigree. Jak rozhodne v červnu FCI je těžké předjímat a ČMKU bude muset rozhodnutí akceptovat. Obecně ale platí, že ustanovení by neměla platit zpětně. ¨Vladimíra Tichá
Import z Ruska (Autor: Vendula / vloženo 2.5.2022)
Dobrý den pani Tichá, v červnu se znovu bude řešit zápis Importů z Ruska. Nabízí se mi možnost koupě štěňátka z Ruska, jen mě teď zarazilo že by pak nebylo možné jej u nás zapsat. zatím má štěňátko 3 měsíce a než přijde rodokmen tak se může stát že mi ho v Česku nezapíšou. Pak bych měla doma pejska jako bez PP.. Je to tak? Opravdu o tom se uvažuje ? co mi poradíte prosím? Moc děkuji

Dobrý den, opravdu nevím, co Vám mám poradit. Členství Ruska v FCI bude řešit červnové zasedání a je těžké předem odhadovat, jak to dopadne. některé státy už teď odmítají zapisovat ruské importy. ČMKU zatím k ničemu podobnému nepřistoupilo, ale pokud by FCI přijalo nějaké usnesení, budeme povinni je respektovat. Vladimíra Tichá
ICCF Průkaz Původu (Autor: Jana / vloženo 2.5.2022)
Dobrý den, máme v plánu koupi fenky CC která bude mít ICCF průkaz původu. Bohužel u nás jsem o téhle organizaci neslyšela a nenašla žádné informace. Mohla bych poprosit o stručné info zda jsou tyhle PP v pořádku a je to právoplatný dokument? Jedná se mi o výstavy a uchovnění. Mockrát děkuji ????

Dobrý den, pokud má být importovaný jedinec zařazen do chovu v rámci ČMKU, musí být zapsán do naší plemenné knihy. To se dělá na základě exportního PP vystaveného plemennou knihou členského státu FCI nebo plemennou knihou státu, s kterým má FCI dohodu. ICCF je americká kynologická organizace. FCI má ale dohodu a uznává PP AKC. Průkaz původu vystavený plemennou knihou ICCF nemůže být podkladem pro zápis do naší plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Odchov vrhu mimo adresu trvalého bydliště (Autor: Lenka / vloženo 2.5.2022)
Dobrý den, paní Tichá. Chtěla jsem se zeptat, zda při vyplňování Žádanky o čísla zápisu, mám uvést adresu faktického místa odchovu vrhu( která je i adresou korespondenční), nebo adresu trvalého bydliště ( dle certifikátu CHS) ? V případě, že je nutné vyplnit adresu trvalou, tak samozřejmě zažádám o zaslání na adr.korespondenční. A ještě jeden dotaz. Spadám s plemenem pod Plemennou knihu č.2 - jen pro upřesnění. V žádance o čísla zápisu je uvedeno : Jména štěňat do 15ti znaků včetně mezer a v zápisním řádu ČMKU do 20ti znaků. Čím se řídit v tomto případě? Jedno zvažované jméno má 17 znaků. Děkuji předem za Váš čas i odpověď.

Dobrý den, při vyplňování žádanky by se měla uvádět adresa odpovídající certifikátu chovatelské stanice. V průvodním dopise pak uveďte adresu dodací. Pokud se týká počtu znaků, je vhodné dodržet požadavky pracoviště plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Krytí příbuzných psů (Autor: Kubánek / vloženo 30.4.2022)
Dobrý den, sháním pro svou fenu vhodného krycího psa, a jediný, který by mi za to stál je pes, jehož táta je bratr pradědečka mojí feny. Ovšem celkově jsou to jen dvě procenta příbuznosti. Není to i tak příliš příbuzné? Děkuji Kubánek

Dobrý den, nejedná se o blízkou příbuzenskou plemenitbu. Stále ale platí, že je třeba zvažovat zdravotní stav psa i fenky a jejich příbuzných a počítat s tím, že příbuzenská plemenitba upevňuje kladné i nežádoucí vlastnosti a znaky. Vladimíra Tichá
Dovoz chovného jedince (Autor: Radka / vloženo 27.4.2022)
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Uvažuji o koupi psa, který byl prodán do Německa z České Republiky. Splňuje podmínky chovnosti v Německu , jeho majitel jej tedy uchovnil, nyní uvažuje o prodeji , a já se ptám, zda- li když si ho koupím, bude v České Republice zařazen mezi chovné jedince. Děkuji

Dobrý den, uznání zahraniční chovnosti se řídí předpisy chovatelského klubu. S dotazem se tedy obraťte na klub. Vladimíra Tichá
DNA VP x CP (Autor: Petr M. / vloženo 26.4.2022)
Dobrý den, jaký je prosím rozdíl mezi DNA VP a DNA CP, o jaké výsledky vyšetření se jedná? Děkuji.

Dobrý den, DNA-VP (DNA Verified Parentage) znamená, že daný jedinec i jeho rodiče mají udělaný genetický profil a je tedy prokázáno, že pochází po uvedených rodičích. DNA -CP (DNA Certifed Profile) znamená, že pes má udělaný genetický profil, ale jeden nebo oba rodiče profil udělaný nemají, takže není verifikováno, že se jedná o potomka uvedených rodičů. Vladimíra Tichá
registrace importovaného psa (Autor: Hana horáková / vloženo 26.4.2022)
Dobrý dem, co je třeba k registraci imporovaného psa? Exportní PP už dorazil... Děkuji, Horáková

Dobrý den, exportní PP pošlete na adresu pracoviště plemenné knihy, které Vaše plemeno zapisuje. Vladimíra Tichá
Rodokmen ICCF (Autor: Jana / vloženo 25.4.2022)
Dobrý den, na internetu jsou nabízena štěňata cane corso s PP americké organizace ICCF. Uznává FCI tyto PP? Děkuji.

Dobrý den, v případě USA uznává ČMKU PP AKC. Vladimíra Tichá
Inseminace (Autor: S.Maková / vloženo 25.4.2022)
Dobrý den, feně byla během pandemie Covidu udělena výjimka k inseminaci. Fena úspěšně zabřezla. Vzhledem k málopočetnosti plemene zase uvažuji o poslání spermatu že zahraničí. Je nutné opět žádat o výjimku? Děkuji Vám za odpověď!

Dobrý den, ne, není. Vladimíra Tichá
Dotaz ohledně zkoušky povah (Autor: Pavel / vloženo 25.4.2022)
Dobrý večer,chtěl bych se zeptat na vhodnost povahových testů při bonitaci KAO.Při těchto bonitacích se požaduje,aby pes byl mimo své území připraven jít do útoku proti všemu co vyhodnotí sám jako nebezpečí.Při uchovnění SAO se toto neprovádí,aby neútočili mimo své území.Toto jsme také jako většina chovatelů KAO v klubu KRaAOP chtěli také prosadit,ale nebylo nám to vůbec umožběno.V dnešní době si myslíme,že takovéto zkoušky by se již neměly dělat,poněvadž se nyní KAO začínají opět používat i u nás na hlídání stád a tam opravdu není žádoucí pes,který jde na vše a ihned do útoku.Při dnešních zákonech by to byl veliký problém pro majitele psa.Chtěl bych se proto zeptat,zda by v tomto,aby byly tyto testy zrušeny něco nemohlo udělat ČMKU.Děkuji za odpověď Pavel

Dobrý den ČMKU nemá bonitační řád, bonitace jsou čistě v pravomoci chovatelských klubů. Pokud by ale na Dozorčí radu nebo na Komisi pro chov a zdraví ČMKU přišlo podání v uvedeném problému, budou se tím zabývat. Vladimíra Tichá
Exportný rodokmen - zmena majitela (Autor: Milan Švihorík / vloženo 25.4.2022)
Dobry den, Ja ako chivatel mam v CZ psa z mojho chovu zo Slovenska. Prva majitelka sa psa vzdala, s rodokmeňom nic nerobila psa odivzdala novej majitelke s mojim suhlasom. Nova majitelka v CZ psa pregistrovala na CMKUB, pes dostal razitko a cislo, ale nema v rodokmeni prepsane meno novej majitelky. Viete mi poradit ako to mame spravit aby sme niečo nepokazili? Stačí dopisat meno perom do rodokmenu? Nova majitelka cgce psa hlasit na vystavu preto potrebujeme rychle poradit. Ďakujem s pozdravom Milan Švihorik chs Smirnowow

Dobrý den,, jméno nového majitele si můžete v PP opravit sami. Nemělo by se ale opravovat jméno nabyvatele na titulní straně exportního PP. Vladimíra Tichá
Zápis pejska z Maďarska (Autor: Tereza / vloženo 24.4.2022)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali by jste mi mohli poradit ohledně zaregistrování pejska, kterého jsme si dovezli z Maďarska. Má čip ( v HU/ AJ stále na minulého majitele) , export pedigree ( také minulý majitel ) tak bych ráda poprosila o radu co a jak. Děkuji

Dobrý den, změnu v registraci pasů a tedy i čipů v databázi Komory veterinárních lékařů může udělat jen Vás veterinář. Do naší plemenné knihy může být zapsán pouze jedinec s exportním PP. Pokud nesouhlasí nabyvatel štěněte uvedený v PP se skutečností, je třeba doložit smlouvu o darování nebo koupi štěněte. Materiály pak zašlete na pracoviště plemenné knihy, které Vaše plemeno zapisuje. Vladimíra Tichá
Štěně z Ruska (Autor: TS / vloženo 23.4.2022)
Dobrý den, je možné si stále koupit a dovézt štěně z Ruska? Pokud ano, co bude vyžadováno k jeho řádné přeregistraci zde v ČR

Dobrý den, zatím v rámci ČMKU nebyl přijat zákaz zápisu importů z Ruska. Jak v této otázce rozhodne v červnu Federální zasedání FCI, zatím nevíme. Při zápisu importů z Ruska platí stále požadavek na exportní průkaz původu vystavený ruskou plemennou knihou. Vladimíra Tichá
Změna jména v chovatelské stanici. (Autor: Kubíčková / vloženo 22.4.2022)
Dobrý den, prosím informaci co je nutné doložit u změny jména v již zaregistrované chovatelské stanici. Ch.st. je stále vedená na jméno za svobodna. Stačí poslat žádost a kopii občanského průkazu nebo je nutný i oddací list. Je toto možné zaslat elektronickou poštou ? Dekuji za odpověď J. Kubíčková

Dobrý den, stačí poslat kopii občanského průkazu s novým jménem a začerněnými důvěrnými informacemi (rodné číslo). Vladimíra Tichá
xx (Autor: Olga / vloženo 22.4.2022)
Dobrý den. Zajímavý je následující dotaz: Jsem chovatel psů z Ukrajiny, mám svého, registrovaného v chovatelské stanici FCI. Řekněte mi prosím, co musím udělat, abych mohl chovat své psy ve vaší zemi? A dokážu to vůbec. Děkuji!

Dobrý den, ano, budete se moci chovu psů věnovat a průkazy původu Vám i nadále bude vystavovat Ukrajina. Informace, jak postupovat, už je několik dní na webu ČMKU. Ukrajinský kynologický svaz (UKU), vědom si situace, předložil generálnímu výboru FCI návrh, který byl přijat 16. března 2022. Návrh je následující: a) V případě, že fena porodila v zemi (člen FCI) odlišné od Ukrajiny, exportní průkazy původu vystaví UKU podle následujícího postupu: ? Místní veterinář očipuje štěňata v řádném věku, naočkuje je, zkontroluje varlata, skus; na další možné anomálie, jako je zlomený ocas atd., a vydá příslušné potvrzení. ? Chovatel / osoba pečující o fenu a štěňata zašle tento certifikát online na UKU (hotline@uku.com.ua) a další relevantní dokumenty požadované UKU (informace o matce a otci atd.). ? UKU prostřednictvím video spojení zkontroluje mikročip a konformaci štěňat a vystaví dokumenty pro štěňata (karty štěňat) v digitální kopii. ? Poslední krok: elektronické karty štěňat jsou zaslány zpět e-mailem chovateli / osobě pečující o psa. Později budou elektronické karty štěňat novým majitelům psů vyměněny za exportní průkazy původu. b) Při vydávání exportních průkazů původu pro ukrajinské psy prodávané nebo k prodeji se postupuje následovně: ? Nový majitel psa zašle emailem na UKU (hotline@uku.com.ua) kopii průkazu štěněte / průkazu původu na jméno předchozího majitele / elektronického průkazu štěněte, údaje o sobě a bankovní doklad o platbě za rodokmen - http://uku.com.ua/english/exp_pedigree.html ? Poslední krok: UKU zašle e-mailem majiteli psa digitální kopii exportního průkazu původu UKU. Digitální kopie může být později nahrazena originálním papírovým dokumentem, jakmile ukrajinská pošta začne znovu fungovat. ? Jakýkoli průkaz štěněte / exportní průkaz původu získaný výše uvedeným postupem bude akceptován všemi členy FCI a smluvními partnery. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na hotline@uku.com.ua Vladimíra Tichá
Název CHS (Autor: Machytková / vloženo 21.4.2022)
Dobrý den. Je mi 19 a ráda bych založila chovatelskou stanici, jelikož mám tříletou fenku šampionku. Jsou nějaká slova, která v názvu být nemůžou? Třeba "sexy" a podobně? Děkuji, Machytková

Dobrý den, vše potřebné najdete na tomto webu v příslušné směrnici. Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští český i cizojazyčný. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie). Vladimíra Tichá
Chovna stanice (Autor: Ostergejdova / vloženo 21.4.2022)
Pozdravljeni, sem Slovenec, ki živim na Češkem. Zanima me, če lahko ustanovim stalno prebivališče v čr vzrejni postaji v ČR? In lahko postavim postajo, če še nimam psičke? (Imam psa, a bo jutri iz Slovenije prišla triletna samica). Hvala vam. PREKLADAC: Dobrý den, jsem Slovenka žijící v ČR. Zajímalo by mě, zda si mohu zřídit trvalý pobyt v množírně v ČR? A můžu si zřídit stanici, když ještě nemám štěně? (Mám psa, ale zítra přijede tříletá fenka ze Slovinska). Děkuji

Dober dan, Češko-moravska kinološka zveza lahko registrira psarno pri tujcu, če ima pri nas zakonito prebivališče, za ustanovitev psarne ni treba imeti psa ali psičko. Dobrý den, registraci chovatelské stanice může Českomoravská kynologická unie udělat cizinci, pokud u nás má zákonný pobyt.Psa nebo fenku pro založení chovatelské stanice mít nemusíte. Vladimíra Tichá
transport štěněte na Slovensko (Autor: XXX / vloženo 20.4.2022)
Dobrý den, budeme mít štěňata. Dívala sem se na nařízení EU, ale jsem zmatená a nedovedu si z toho odvodit za jakých podmínek, může štěně z ČR na Slovensko vycestovat. Děkuji za odpověď

Dobrý den, problém lze rozdělit do dvou částí. Ta první se vztahuje na veterinární podmínky. Pokud má štěně cestovat z ČR na Slovensko, musí být identifikačně označeno čipem, musí mít vystavený pet pas a musí být v imunitě proti vzteklině. Vše najdete na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz). Pokud se jedná o štěně s průkazem původu a má být na Slovensku zapsáno do plemenné knihy, musí mít vystavený exportní průkaz původu. O ten žádáte plemennou knihu a musíte při tom uvést jméno a adresu nabyvatele. Vladimíra Tichá
Dotaz k vystavení PP (Autor: Jiří / vloženo 20.4.2022)
Dobrý den paní Tichá, štěňata narozená 24.10.21, podklady pro vystavení PP všechny včas a komplet odeslány poradci, ten včas odeslal na plemenku. PP štěňat vystaveno pracovníkem plemenky dle data na PP 8.2.2022 a po několikeré urgenci odeslané před Velikonoci, dnes doručeny poštou. Můžu se prosím zeptat, kde je chyba? Děkuji

Dobrý den, s dotazem se obraťte na vedoucího pracoviště plemenné knihy, které vydání PP zpracovávalo. Vladimíra Tichá
Zápis pejska z Maďarska (Autor: Tereza / vloženo 20.4.2022)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali by jste mi mohli poradit ohledně zaregistrování pejska, kterého jsme si dovezli z Maďarska. Má čip ( v HU/ AJ stále na minulého majitele) , export pedigree ( také minulý majitel ) tak bych ráda poprosila o radu co a jak. Děkuji

Dobrý den, exportní PP pošlete na adresu plemenné knihy, která Vaše plemeno zapisuje. nepíšete, o jaké plemeno se jedná, takže Vám nemohu napsat přímo kontakt. Na těchto stránkách (www.cmku.cz) si otevřete rubriku "plemenná kniha"- seznam plemen a u vašeho plemene najdete, které pracoviště plemenné knihy je zapisuje. V exportním PP je uveden chovatel a nabyvatel štěněte. Jako nabyvatel psa byste měla být uvedena Vy nebo s exportním PP byste měla plemenné knize poslat kopii smlouvy o darování nebo koupi psa od osoby, na kterou je exportní PP vystaven. Vladimíra Tichá
Zahraniční krytí a vydání PP (Autor: Hana Režná / vloženo 17.4.2022)
Dobrý den, ráda bych nakryla svou uchovněnou fenku psem s PP žijícím ve Velké Británii, pes je výstavně velmi úspěšný. Je nějaký předpis, který mi ukládá pro vystavení PP pro štěňata prokazovat chovnost psa, když v zemi se proces uchovňování neprovádí?

Dobrý den, Zápisní řád říká že: V případě zahraničního krytí se plemenné knize předkládá čitelná kopie průkazu původu krycího psa včetně dokladu o jeho chovnosti (pokud je v dané zemi vyžadována).Chcete-li krýt ve Velké Británii, chovnost dokladovat nemusíte. To jsou obecná pravidla. Počítat je třeba s tím, že podmínky zahraničního krytí určují předpisy klubu a ty se mohou v rámci jednotlivých plemen lišit a klub může mít i jiné požadavky než to, aby byla k dispozici kopie PP. Vladimíra Tichá
pes ukrajina karta stenete (Autor: markéta / vloženo 16.4.2022)
dobrý den jak je postup u stenete kdyz ma pouze kartu stenete ?

Dobrý den, podle pravidel FCI je v případě importu štěněte z Ukrajiny dodržet následující postup. ? Nový majitel psa zašle emailem na UKU (hotline@uku.com.ua) kopii průkazu štěněte / průkazu původu na jméno předchozího majitele / elektronického průkazu štěněte, údaje o sobě a bankovní doklad o platbě za rodokmen - http://uku.com.ua/english/exp_pedigree.html ? Poslední krok: UKU zašle e-mailem majiteli psa digitální kopii exportního průkazu původu UKU.Digitální kopie může být později nahrazena originálním papírovým dokumentem, jakmile ukrajinská pošta začne znovu fungovat. ? Jakýkoli průkaz štěněte / exportní průkaz původu získaný výše uvedeným postupem bude akceptován všemi členy FCI a smluvními partnery a ČMKUna jeho základě zapíše psa do naší plemenné knihy. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na hotline@uku.com.ua Vladimíra Tichá
xx (Autor: Iveta / vloženo 14.4.2022)
Dobrý den, můj dotaz se týká smlouvy o prodeji štěněte. Z chovné stanice si chceme kopit štěne WHWT s PP (pořizovací cena 30 tis. Kč. Chovatelkou byl poslán návrh kupní smlovy, kde mě však zarazilo, že podpisem smlouvy jako kupující potvrzuji, že si štěně nekupuji za účelem vystavování a chovu a bez souhlasu prodávajícího nebude zvíře prezenotváno na výstavách. Vyvolává to u mě pocit, že štěně není vhodné pro chov či výstavu. Děkuji za váš názor.

Dobrý den, podobné omezení opravdu může chovatel prosazovat v případě, kdy štěně vykazuje nějakou vadu a pak by asi mělo být uvedeno, o jakou vadu se jedná a zda se to projevuje v ceně štěněte. Druhým důvodem může být to, že si chovatel ponechává některé štěně z vrhu a snaží se odstranit konkurenci. Osobně bych si psa nebo fenku s uvedeným omezením nepořizovala. Přijde mně to jako bych kupovala auto a bylo mně smlouvou přikazováno, že s ním nesmím na dálnici. Zda si něco takového vůbec může chovatel do smlouvy dát, je otázkou pro právníka. Ten by měl říci, zda je možné omezit někomu užívání nabyté věci nebo zvířete. Vladimíra Tichá
Průkazy původu (Autor: Balladová / vloženo 11.4.2022)
Dobrý den, vyzvedla jsem si PP štěnat vrhu bernských salašnických psů a zkontrolovala text, který byl v pořádku, ale na prvním listu, vzadu, tedy na 2. straně PP, chybí vodoznak/modré logo ČMKU. také je tento první list PP žlutý, narozdíl od bílé přílohy, kdy vodoznak je. Nejsem si jista, zda takto "neoznačené" průkazy budou brány na výstavách a v chovu později jako originály a platné. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ČMKU má nové formuláře průkazů původu, proto ta změna barvy. Podstatné jsou informace na lícní straně PP. Nemusíte si dělat starosti, PP jsou v pořádku. Vladimíra Tichá
Jak převést název ChS (Autor: Jiří Štefánek / vloženo 9.4.2022)
Dobrý den. V poradně jsem se dočetl, že se dá název ch.s. převést. Jak to konkrétně udělat ? Jde mi konkrétně o to, že já mám z minulosti ChS registrovanou na sebe a moje žena (má jiné jméno)má chovné feny registrované také na sebe. Jde nám tedy o to jak chovat "její" štěňata na "mojí" chovatelskou stanici. Děkuji velice za příp. odpověděď. Jš

Dobrý den, máte několik možností. Můžete s ženou uzavřít dohodu o převodu práva chovu na fenky. Pak by vrhy byly psány na vaší CHS a Vy byste byl uváděn jako chovatel. Skoro stejné by to bylo, pokud byste se stal spolumajitelem fenek a s ženou uzavřel dohodu o podpisovém právu k fenkám, v které by bylo zakotveno, že vrhy budou zapisovány na Vaší CHS. Můžete také název CHS převést na ženu, ale znamenalo by to, že se názvu CHS vzdáváte a že už nebudete moci mít vlastní název CHS registrován. jak postupovat při převedení CHS najdete v příslušné směrnici na tomto webu. Vladimíra Tichá
Krytí sedmileté feny (Autor: Zuzana .Solarová / vloženo 8.4.2022)
Dobrý den paní Tichá, prosím jaký je Váš názor na první krytí sedmileté feny plemene o váze cca 30kg? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, kynologické předpisy podobný přístup nezakazují. Osobně s prvním krytím tak staré fenky nesouhlasím. Záleží samozřejmě na kondici feny a jejím zdravotním stavu. Ideální je první krytí do věku čtyř maximálně pěti let. Vladimíra Tichá
5.prst (Autor: Lenka / vloženo 1.4.2022)
Dobry den mam stene NO a zjistili jsme ze ma pasparek.stene ma 8 tydnu.mame ho odstranit?nebudeme se psem chodit na vystavy a soutezit a mnozit ho ale na vylety chodit jezdit bude takze si ho muze zatrhnout. Jedna se o vadu nebo jen o maly problem?majitel nam o tom nerekl.ve smlouve o koupi mame uvedeno ze nam nebyla zatajena zadna vada.ale toto mi prijde jako problem.podotykam ze stene nema PP.rodice jeho ano.ale pes nakryl fenu drive nez byl pes uchovnem.fena uchivnena je.pes ma take pasparky ale neresi to nikdo.dekuji za radu.

Dobrý den, na hrudní končetinu pátý prst patří. je-li řeč o pánevní končetině, jedná se o paspárek a o jeho případném odstranění by měl rozhodnout veterinární lékař. Ten nejlépe pozná, zda hrozí zatržení nebo zda je paspárek utvářený tak, že psovi nevadí. Vladimíra Tichá
Uchovnění (Autor: xx / vloženo 29.3.2022)
Dobrý večer, prosím počítá se Oblastní klubová výstava retriever do uchovnění.Děkuji.

Dobrý den, s podobnými dotazy je rozumné se obracet na chovatelský klub. jedním z požadavků pro zařazení do chovu jsou u plemen retrieverů nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC, pořádaná Klubem chovatelů loveckých slídičů nebo Retriever Klubem. Ocenění musí být min. 2x VD. Ocenění na výstavě pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská. Vladimíra Tichá