CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  

Nejnovější dotazy

26.3.Dotaz.
25.3.Uzavřené hranice
25.3.Dotaz
25.3.vrhy fen
23.3.Výstavy teď
22.3.xx
Další dotazy

Obedience

Sport zvaný obedience vznikl ve Velké Británii. Českým překladem anglického slova "obedience" je poslušnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací - jedná se o rozlišení předmětu psovoda. První závod se konal 22.10.1949 v Londýně. V roce 1950 se tento sport předvedl poprvé na světoznámé výstavě Crufts. V kontinentální Evropě se obedience rozšířila nejdříve v severských státech. Pravidla jsou ale od těch původních britských značně odlišná. V zemích zastřešených FCI byl obsah zkušebních řádů v různých zemích rozdílný, jednotná byla pouze elitní třída OB3 pro všechny sáty. V roce 2012 však vešel v platnost nový mezinárodní zkušební řád FCI, který již upravuje cviky pro všechny 3 výkonnostní třídy (OB1, OB2 a OB3). I když národní řády stále v některých zemích přetrvávají, je MZŘ FCI postupně přejímán všemi členskými státy FCI.

V ČR je obedience poměrně mladým sportem, klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem.

Národní zkušební řád upravuje 4 soutěžní třídy: OB-Z, OB1, OB2 a OB3, přičemž OB-Z je povinnou vstupní zkouškou a OB1, OB2 a OB3 jsou pak shodné s MZŘ FCI. Soutěže Obedience jsou otevřeny všem plemenům bez rozdílu, a to i psům bez prokázaného původu (musí však mít vystavenu registraci psa BPP). Pouze soutěže s udělováním CACIOB jsou přístupné výlučně psům s PP FCI; soutěží s udělováním CACT se mohou účastnit bez nároku na titul.

Veškeré informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách klubu Obedience CZ:
www.obedience.cz

Autor: ČMKU
Vloženo: 5.5.2010Další články v této kategorii

Dostihy
Psi v záchrannářské kynologii
Flyball
Tanec se psem
Sportovní kynologie