CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Obedience

Sport zvaný obedience vznikl ve Velké Británii. Českým překladem anglického slova "obedience" je poslušnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací - jedná se o rozlišení předmětu psovoda. První závod se konal 22.10.1949 v Londýně. V roce 1950 se tento sport předvedl poprvé na světoznámé výstavě Crufts. V kontinentální Evropě se obedience rozšířila nejdříve v severských státech. Pravidla jsou ale od těch původních britských značně odlišná. V zemích zastřešených FCI byl obsah zkušebních řádů v různých zemích rozdílný, jednotná byla pouze elitní třída OB3 pro všechny sáty. V roce 2012 však vešel v platnost nový mezinárodní zkušební řád FCI, který již upravuje cviky pro všechny 3 výkonnostní třídy (OB1, OB2 a OB3). I když národní řády stále v některých zemích přetrvávají, je MZŘ FCI postupně přejímán všemi členskými státy FCI.

V ČR je obedience poměrně mladým sportem, klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem.

Národní zkušební řád upravuje 4 soutěžní třídy: OB-Z, OB1, OB2 a OB3, přičemž OB-Z je povinnou vstupní zkouškou a OB1, OB2 a OB3 jsou pak shodné s MZŘ FCI. Soutěže Obedience jsou otevřeny všem plemenům bez rozdílu, a to i psům bez prokázaného původu (musí však mít vystavenu registraci psa BPP). Pouze soutěže s udělováním CACIOB jsou přístupné výlučně psům s PP FCI; soutěží s udělováním CACT se mohou účastnit bez nároku na titul.

Veškeré informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách klubu Obedience CZ:
www.obedience.cz

Autor: ČMKU
Vloženo: 5.5.2010Další články v této kategorii

Světová výstava Chodský pes
Mezinárodní výstava psů Špilberka a Brněnská národní výstava
Flyball
Tanec se psem
Sportovní kynologie