CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Lovecká kynologie

Pokud si někdo dá práci a podívá se na plemena psů z hlediska pracovního využití zjistí, že velké procento je řazeno mezi plemena lovecká. Řada z nich se stále při výkonu práva myslivosti využívá, u některých o takovém původním určení hovoří historie. Na tom, že historie chovu psů je nejvíce spojena se psy loveckými, není nic divného. Člověk si přece nejdříve opatřoval potravu lovem a až později přišla doba, kdy hledal pomocníka při pasení stád, hlídání majetku nebo psa společenského. Je zajímavé sledovat, jak se jednotlivá plemena vyvíjela a je zajímavé sledovat, jak jejich vývoj do určité míry opisoval vývoj lidské společnosti.

Využití loveckých psů v České republice má velmi dlouhou tradici a v současné době svá přesně daná pravidla. Zákonem o myslivosti a příslušnými prováděcími vyhláškami je dáno, že při výkonu práva myslivosti mohou být používáni pouze lovecky upotřebitelní psi. Předepsáno také je, kolik příslušná honitba a s jakou kvalifikací musí lovecky upotřebitelných psů mít. Jiné požadavky jsou na lesní honitby, jiné tam, kde je převaha rybníků, jiné na bažantnice a jiné na jelenářské oblasti. Pojmem lovecky upotřebitelný je označován pes, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Zkouška lovecké upotřebitelnosti pak kvalifikuje psa pro práci v poli, v lese, ve vodě, při dosledu zvěře nebo pod zemí. Zkoušky se dělí podle plemen (zkoušky pro ohaře, slídiče, teriéry, jezevčíky, retrievry, honiče a barváře) a dále pak podle typu výkonu (např. norování, barvářské zkoušky, lesní zkoušky, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky). Z hlediska chovu psů je jistě zajímavé a důležité v Zákoně o myslivosti zakotvený požadavek, který říká, že zkoušek lovecké upotřebitelnosti se může zúčastnit pouze pes s průkazem původu a to příslušník plemene uznaného FCI.

Z hlediska organizační struktury je to v případě lovecké kynologie trochu složitější než u jiných odborností. Vzhledem k tomu, že jak již bylo řečeno lovecká upotřebitelnost vychází ze Zákona o myslivosti, je tato pracovní oblast zastřešena Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ), která má oficiální pověření příslušné zkoušky pořádat. Chov loveckých plemen nebo spíše většina jejich chovatelských klubů se sdružuje v Českomoravské kynologické jednotě (ČMKJ), která je členem Českomoravské kynologické unie. Vzhledem k tomu, že je chov i výkon úzce provázaný, jsou jednotlivé kluby zároveň kolektivními členy ČMMJ. Vše se asi zdá být trochu zamotané. Pravdou ale je, že chov loveckých plemen má v České republice dlouhou tradici, výbornou úroveň a v zahraničí vynikající pověst. Máme také dvě FCI uznaná lovecká plemena – českého teriéra a českého fouska.

Myslivost obecně a její lovecká část zvlášť, nemají u naší veřejnosti tu nejlepší pověst. Chlap se psem a puškou automaticky vyvolává představu člověka, který bezhlavě střílí po všem živém. Jsou dobří a špatní řidiči, jsou dobří a špatní kynologové, jsou dobří a špatní učitele a jsou dobří a špatní myslivci. Je třeba si uvědomit, že myslivost jako taková není jen o lovu, ale také o péči o zvěř. A ta se bez dobře připraveného psa dělá velmi těžko.

Českomoravská kynologická jednota
www.cmkj.info

Českomoravská myslivecká jednota
www.cmmj.cz

Autor: ČMKU
Vloženo: 5.5.2010Další články v této kategorii

Světová výstava Chodský pes
Mezinárodní výstava psů Špilberka a Brněnská národní výstava
Flyball
Tanec se psem
Sportovní kynologie