CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Asistenční psi pro zdravotně handicapované

"Pomoc může přijít i na čtyřech nohách"

Dá se jednoduše říci, že jsou to psi, kteří nějakým způsobem pomáhají člověku s handicapem s cílem pomoci mu k návratu do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, svobody a bezpečí. Tito psi se rozdělují dle druhu handicapu svého postiženého pána, mohou pomáhat lidem se smyslový postižením zraku či sluchu. To jsou asistenční vodící psi pro nevidomé a asistenční signální psi pro neslyšící. Další psi pomáhají lidem s nějakým tělesným handicapem a těm se říká asistenční psi pro vozíčkáře či jinak tělesně postižené, můžeme je nazvat také asistenčními servisními psy. Další skupinou jsou asistenční signální psi pro osoby trpící záchvatovým onemocněním – jako je třeba epilepsie, diabetes, nemoci srdce a mnohé další. Canisterapie – tedy využívání pozitivního působení psa na zdraví člověka, je další možností uplatnění psů. Jedná se o léčbu těla, ale především duše potřebných. Mnoho handicapovaných lidí má vícečetné postižení, jako např. hluchoslepý, vozíčkář se zrakovou vadou, neslyšící epileptik apod. a právě pro ně jsou cvičeni psi s kombinovaným výcvikem, kteří musí zvládnout všechny aspekty handicapu svého pána. Všichni tito psi jsou cvičeni dle potřeb handicapovaných a tak musí trenér vždy reagovat na požadavky konkrétního klienta, pro kterého je pes připravován, ne nadarmo se těmto psům říká také "psi na míru".

Výcvik těchto psů klade nejen velmi vysoké nároky na odbornost a také na etické a morální kvality trenérů asistenčních psů, ale také klade velmi vysoké nároky na samotné psy. Bezvadný zdravotní stav a vhodné povahové vlastnosti jsou prvním a zásadním předpokladem pro zařazení psa do asistenčního výcviku. Pomocí speciálně vycvičeného asistenčního psa získají klienti nejen větší soběstačnost, ale přínosem je i nezbytný pohyb při venčení, manipulaci či česání psa, který handicapovaného udržuje v lepší kondici, zlepšuje hybnost a jemnou motoriku (pokud je to vzhledem k jeho onemocnění možné) a také každodenní kontakt se psem rozvíjí u handicapovaných kladné emoce a jednoznačně kladně působí na psychiku handicapovaného člověka.

Internetové stránky:
www.helppes.cz
Email: info@helppes.cz
Telefon: +420 603 769 864

Autor: ČMKU
Vloženo: 5.5.2010Další články v této kategorii

Světová výstava Chodský pes
Mezinárodní výstava psů Špilberka a Brněnská národní výstava
Flyball
Tanec se psem
Sportovní kynologie