CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Novinky

29.7.2021
Vážení vystavovatelé, uzávěrka přihlášek je prodloužena do 10.srpna 2021
aktualizovaný seznam rozhodčích bude zveřejněn v pondělí 2.8.2021
Odkaz: https://www.dogoffice.cz/signin
Připojený soubor: 564-prihlasovani-na-svetovou-vystavu-psu-v-brne.jpg (82 kB)
19.7.2021
Vážení vystavovatelé, uzávěrka přihlášek na výstavu DuoCacib Brno je prodloužena do 26.7.2021
Změnu rozhodčích neplánujeme.
Odkaz: https://www.duocacib.cz/on-line-prihlaseni/785-923
Připojený soubor: 563-mezinarodni-vystava-psu-duocacib.jpg (70 kB)
17.7.2021
Vážení vystavovatelé, blíží se uzávěrka přihlášek na světovou výstavu psů v Brně
Odkaz: https://www.dogoffice.cz/signin
Připojený soubor: 562-prihlasovani-na-svetovou-vystavu-psu-v-brne.jpg (64 kB)
12.7.2021
Vážení vystavovatelé, blíží se uzávěrka přihlášek na výstavu DuoCacib v Brně
Odkaz: https://www.duocacib.cz/on-line-prihlaseni/785-923
Připojený soubor: 561-mezinarodni-vystava-psu-duocacib.jpg (54 kB)
25.6.2021
Bylo zveřejněno přihlašování, propozice a seznam navržených rozhodčích DuoCacib Brno
ve dnech 14. a 15. srpna 2021
Odkaz: https://www.duocacib.cz/novinky/788-925
24.6.2021
Na svém zasedání 13.5.2021 P ČMKU projednalo a schválilo „covidovou“ úpravu podmínek pro přiznání šampionátů. Tato úprava platí pro žádosti o šampiona podané do 31.12.2021. Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou hromadou ČMKU.
Český šampion:
- 4x CAC ČR z toho 1x z mezinárodní výstavy od dvou různých rozhodčích, získání čekatelství není omezeno časem
Šampion ČMKU:
- 4x čekatelství (CACIB nebo národní vítěz) z toho 1x z mezinárodní výstavy od dvou různých rozhodčích, získání čekatelství není omezeno časem
Český junior šampion:
- 3x CAJC od dvou různých rozhodčích. 1 CAJC může být nahrazen titulem CAC získaným do 30 měsíců věku jedince
Český veterán šampion:
- 2x V1 z toho 1x z mezinárodní výstavy od dvou různých rozhodčích

23.6.2021
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU dne 16.6.2021
Odkaz: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2037-zapis-p-cmku-ze-dne-16.6.2021.pdf
16.6.2021
Vážení vystavovatelé,
Po intenzivních jednáních se podařilo najít a projednat náhradní termín pro výstavu DuoCACIB Brno.
Výstava se bude konat v termínu 14.,15.8.2021.
Vzhledem k tomu, že jsme časově limitováni, bude pro výstavu DuoCACIB vyhlášena pouze jedna uzávěrka přihlášek a to 20.7.2021
Více informací k výstavě a seznam rozhodčích již brzy.
Těšíme se na Vaši účast
Široký Lubomír
předseda ČMKU
12.6.2021
Dobrý den,
začínají dovolené a leckdo si chce sebou brát jako doprovod svého psa. Možná někomu při zjišťování co je potřeba při cestě do zahtaničí pomůže v příloze uvedené tisková zpráva SVS.
Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 556-prazdninove-cestovani-se-psy.docx (55 kB)
10.6.2021
V současnosti se k naší velké radosti opět rozjíždějí malé i větší výstavy. Rádi bychom v této věci apelovali na všechny vystavovatele – prosíme, obracejte se se svými dotazy týkajícími se vašich přihlášek výhradně na pořadatele konkrétní výstavy, na kterou se hlásíte. Sekretariát ČMKU je v současnosti značně vytížen dotazy na řešení problémů, které jsou výhradně v kompetenci pořadatelů výstav. Týká se to zejména:
- stavu přihlášky – nová, odmítnutá, vyřízená, v řízení – pouze pořadatel může objasnit případné nesrovnalosti
- stavu platby – platby za přihlášky přijímá pořadatel akce, pouze pořadatel může potvrdit, zda a v jaké výši platbu přijal
- zamítnutých dokumentů psa – vždy je uveden důvod zamítnutí. Správné dokumenty je možno opravit v profilu vystavovatele
- žádosti o storno nebo změnu přihlášky – úprava může být provedena výhradně pořadatelem za stanovených podmínek.

ČMKU žádá vystavovatele, aby tuto problematiku neřešili prostřednictvím „zpětné vazby“ v dogoffice.cz (zpětná vazba slouží k nahlášení závad, jak je zde i uvedeno. Dotazy k řešení, které nemohou být podány tímto způsobem, jsou v této části aplikace vyjmenovány. Dotazy v této rubrice se k pořadateli výstavy nedostanou!). Kontakt na pořadatele konkrétní akce naleznete u každé výstavy v Základních informacích.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně radosti z obnovené výstavní činnosti.
Ivana Jarošová, tajemnice ČMKU

5.6.2021
Rozdělení kruhů na sobotu dne 5.6.2021
Připojený soubor: 552-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (3219 kB)
5.6.2021
Zveřejněn katalog Mezinárodní výstavy psů Špilberka
Připojený soubor: 553-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (1645 kB)
5.6.2021
Rozdělení kruhů na neděli dne 6.6.2021
Připojený soubor: 554-mezinarodni-vystava-psu-spilberka.pdf (3213 kB)
3.6.2021
Rozdělení kruhů na pátek 4.6.2021
Připojený soubor: 550-brnenska-narodni-vystava.pdf (3192 kB)
3.6.2021
Zveřejněn katalog Národní výstavy psů dne 4.6.2021
Připojený soubor: 551-brnenska-narodni-vystava.pdf (1212 kB)
31.5.2021
V příloze najdete usnesení vlády ze dne 28.5.2021
Připojený soubor: 549-usneseni-vlady-ze-dne-28.5.2021-cislo-486.pdf (453 kB)
29.5.2021
Žádáme vystavovatele, aby najížděli postupně podle časového harmonogramu, posuzování se může opozdit, ale rozhodčí, nikdy nezačne dříve než je uvedeno. Po posouzení opusťte areál, aby se v místě přehlídky zbytečně nekumulovalo příliš mnoho lidí.
Připojený soubor: 547-casovy-rozpis-posuzovani-v-kruzich-na-mvp-spilberka-5.-6.6.2021.pdf (541 kB)
29.5.2021
Žádáme vystavovatele, aby najížděli postupně podle časového harmonogramu, posuzování se může opozdit, ale rozhodčí, nikdy nezačne dříve než je uvedeno. Po posouzení opusťte areál, aby se v místě přehlídky zbytečně nekumulovalo příliš mnoho lidí.
Připojený soubor: 548-casovy-rozpis-posuzovani-v-kruzich-nvp-4.6.2021.pdf (691 kB)
24.5.2021
Vážení vystavovatelé,
byly zveřejněny Vaše vstupní listy, které naleznete u svých účtů v systému Dogoffice.cz
Prosím pečlivě čtěte a řiďte se pokyny. Časový harmonogram bude zveřejněn cca týden před výstavou.
Těšíme se na setkání s Vámi
za výstavní výbor Široký Lubomír
19.5.2021
Vážení vystavovatelé,
Vše nasvědčuje tomu, že mnohokráte překládané výstavy v Brně konečně proběhnou. S ohledem na vládní omezení nebylo možné znovu otevřít přihlašování.
Děkujeme za vaši trpělivost a připomínáme datum konání:
4.6.2021 – Brněnská národní výstava psů
5. – 6.6.2021 Mezinárodní výstava psů Špilberka
Epidemiologická situace se sice postupně zlepšuje, ala na těchto přehlídkách se, stejně tak jako při všech jiných pořádaných akcích, nevyhneme určitým omezením, které je nutné 100 % respektovat.
Počítejte tedy s tím, že:
- 1 pes = 1 člověk
- Každý účastník předloží na vyzvání buď doklad o prodělaném onemocnění covid v posledních 3 měsících nebo doklad o platném očkování nebo antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní!
- Po celou dobu konání akce jsou účastníci povinni nosit respirátory
- Účastníci jsou povinni udržovat rozestupy předepsané k datu konání výstavy
- Vystavovatel musí ihned po ukončení posuzování jeho plemene opustit areál přehlídky
- Vystavovatel, který nedodrží výše uvedené nebo se nebude řídit pokyny pořadatele přehlídky může být diskvalifikován.
S ohledem na vládní epidemiologická nařízení není možné uspořádat závěrečné soutěže.
Těším se na viděnou.
Lubomír Široký
Předseda ČMKU