CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


XIII.VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE

V sobotu 28. března 2015 proběhla v TOP hotelu Praha v pořadí již třináctá valná hromada ČMKU. Delegáty čekala velmi důležitá rozhodnutí. Na pořadu jednání byla změna právní formy ČMKU ze sdružení právnických osob na spolek a následné přijetí nových stanov. Oba uvedené návrhy byly požadovanou většinou hlasů přijaty. Dalším důležitým bodem programu byla volba předsednictva ČMKU a DR ČMKU. V následujícím období bude předsednictvo ČMKU pracovat ve složení: Lubomír Široký (předseda) Jan Kubeš (místopředseda), Miroslav Václavík (místopředseda) a členové Jana Kudrnáčová, Iveta Nováková, Jiří Janda, Miroslav Kašpar, Pavel Pletka a Otakar Vondrouš. DR byla zvolena následovně : Milan Krinke (předseda), Helena Matějeková (místopředsedkyně) a členové Petra Márová, Radim Fiala a Petr Kalaš. Na pořadu jednání byly i tradiční zprávy o činnosti ČMKU, materiály zaslané jednotlivými členskými subjekty a diskuze. Usnesení z XIII. VH bude ve stanovami daném termínu zveřejněno na webu ČMKU. Pravdou je, že tato valná hromada byla v historii ČMKU valnou hromadou nejklidnější a poděkování za to zaslouží všichni delegáti. Staronovému vedení ČMKU i DR je třeba pogratulovat ke zvolení a popřát úspěch v jejich činnosti a ať se problémy, které budou řešit, týkají opravdu chovu psů, nikoliv problematických mezilidských vztahů. Vladimíra Tichá

Vloženo: 29.3.2015Další články v této kategorii

Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Workshop mladých vystavovatelů
Byl přidán zápis společného zasedání P ČMKU a DR ČMKU