CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Musí být chovatel členem chovatelského klubu ?

Na internetu a v deníku Blesk se objevila následující zpráva: „Průkaz původu mohou nově dostat i štěňata, jejichž majitelé nejsou členy Českomoravské kynologické unie. Zatím tomu unie bránila, podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tím ale porušovala zákon. Nyní musí unie nejpozději do dubna 2009 upravit zápisní řády všech chovatelských klubů, a vyhne se tak pokutě. V pondělí to sdělil šéf sekce hospodářské soutěže ÚOHS Robert Neruda.“ Celá záležitost zaslouží vysvětlení. V prvé řadě je třeba upřesnit, že se v tomto případě nejedná o členství chovatelů – fyzických osob v Českomoravské kynologické unii, ale v chovatelských klubech. Důvod je prostý – ČMKU je, jak je uvedeno v jejích stanovách, Zájmové sdružení právnických osob dle § 20f a násl. občanského zákoníku. Fyzické osoby jako členy tedy nemůže mít. Konstatovat je třeba i to, že celá řada chovatelských klubů již dříve umožňovala chov chovatelům, kteří nebyli jejich členy. Existují ale i kluby, v kterých chov byl opravdu na členství vázán. P ČMKU se problémem zabývá a požadovaný přístup je zakotven v Zápisním řádu ČMKU v čl. I.Chov a jeho řízení, v bodě3, kde se říká že: 1. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, musí ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. * * V přechodném období do 31. 12. 2009 platí původní znění řádu („…může ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny“). Přechodné období bylo stanoveno proto, aby chovatelské kluby měly dostatek času udělat změny ve svých předpisech. Umožnění chovu nebo spíše poskytování chovatelského servisu nečlenům v žádném případě neznamená, že by jejich psi nemuseli splňovat pro plemeno platné podmínky pro zařazení do chovu nebo že by takový chovatel nebyl povinen dodržovat kynologické předpisy (např. Řád na ochranu psů při chovu, Zápisní řád ČMKU nebo předpisy příslušného klubu). Vladimíra Tichá tisková mluvčí ČMKU

Vloženo: 14.7.2008Další články v této kategorii

Byl přidán zápis společného zasedání P ČMKU a DR ČMKU
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Byl přidán zápis řádného zasedání P ČMKU
Zápisová čísla pro vrhy narozené od 1.1.2023
Plemenná kniha