CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Your questionsCHS a EET (Author: Kirschnerová / Inserted 17.9.2017)
Dobrý den, ráda bych si ověřila, zda platí, že od března 2018 má každý zisk z prodeje štěněte být přihlášen k EET a zda se toto nařízení bude týkat i zisku za krytí? Pokud ano, zaujme k tomu CMKU nějaké stanovisko? Přece jen značné množství chovatelů odchová za život pár vrhů, stejně jako plno chovatelů neumí obsluhovat chytrý telefon, aby do něj byli schopni přihlásit platbu k EET. Přestože mají být některé aplikace na EET zdarma, jedná se o další papirování navíc, kterého nakonec mnozí ani nebudou schopni a v konečném důsledku vše povede jen ke zvýšení produkce štěňat bez PP. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud chovatel chová na základě živnostenského listu, povinnost EET pro něj platí. Ostatní chovatelé i majitelé krycích psů jsou podle zákona povinni dávat daňové přiznání a platit daň z příjmu. Určitě je rozumné se radit s místně příslušným Finančním úřadem. Názory, kdy chovatel musí či nemusí mít živnostenský list se dost rozcházejí. Vladimíra Tichá
Žaloba na klub čivav z.s.byla úspěšná. (Author: Jana / Inserted 17.9.2017)
Soud plně vyhověl naší žalobě vyloučení z klubu je neplatné..Rozhodnutí je pravomocné .Letos ale byli volby do klubu a tím byli porušeny mé členské práva volit a být volen. Došlo k porušení stanov klubu.Má otázka jsou volby z března 2017 platné či nikoliv.Díky za odpověď

Dobrý den, Váš dotaz by lépe zodpověděl právník. Obecně ale lze říci, že účastníci členské schůze postupovali tak zvaně " v dobré víře" a že tedy jejich je platné. Vladimíra Tichá
Podmínky pro zřízení chovatelské stanice (Author: Petr Hána / Inserted 14.9.2017)
Dobrý den. Jsem majitelem chovné feny hladkosrstého jezevčíka a hodlám zřídit chovatelskou stanici. Co musím udělat ? Děkuji za odpověď :)

Dobrý den, z těchto stránek si stáhněte žádanku o registraci chráněného názvu CHS. Vymyslete si několik názvů a vyplněnou žádanku spolu s kopií občanského průkazu zašlete na adresu ČMKU. Registrace jde přes FCI a může trvat až tři měsíce. Na kopii občanského průkazu začerněte důvěrné informace (např. rodné číslo). Vladimíra Tichá
Abeceda (Author: Iveta / Inserted 13.9.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, je možné čerpat abecedu při každém vrhu na přeskáčku a nebo se musí postupovat, jak jde abeceda po sobě. A ještě, jaká písmenka se dají v abecedě vynechat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, každé plemeno v CHS musí vést vlastní abecední řadu a to postupně tak, jak jdou v abecedě písmena za sebou. Vynechat lze písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou. Vše, co se týká tohoto problému najdete v Zápisním řádu ČMKU. Vladimíra Tichá
Zápis majitele a čipu do PP (Author: Jana Š / Inserted 13.9.2017)
Dobrý den. Mám jorka s PP už 5 let a jelikož jsem nechtěla chovat, ani vystavovat, jen jsem PP strčila do šuplíku. Dnes jsme byli na čipování a když jsem si pročítala co je v PP napsáno, je tam, že se majitel hlásí do 15 dní od koupě psa. Lze zjistit, zda mne nenahlásila chovatelka? PP mi přišlo poštou cca 2 měsíce po tom, co jsem už měla štěně doma(30.3. koupě, 13.5. vydání PP + nějakou dobu trvalo než došlo chovatelce a od ní ke mně), takže bych 15ti denní lhůtu nahlášení stejně nestihla. Lze případně nahlásit nyní? Příští rok chci na zkoušky z dogdancingu a ještě se mi nepodařilo zjistit jak moc (a pokud vůbec) budou PP kontrolovat. A jakým způsobem, prosím, mohu nahlásit číslo čipu? Omlouvám se za obsáhlý dotaz a předem děkuji za odpověd. S přátelským pozdravem Jana Š

Dobrý den, hlášení změny majitele je požadováno u chovných jedinců, nic jste nepromeškala a pokud není Váš york chovný, nemusíte majitele nikomu hlásit. Vladimíra Tichá
Záruční doba (Author: Jarošová / Inserted 12.9.2017)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mi můžete poradit, jaká je nyní doba, po kdy chovatel musí dávat záruku na štěně. Je to pevně dané, nevím zda se jedná o 6 týdnů /2 roky je na věc/, nebo zda záleží, jak se domluví kupující a prodávající a toto se zanese do smlouvy? A a co se záruka vztahuje? Děkuji Jarošová

Dobrý den, Vaši otázku by měl zodpovídat právník. Obecně ale platí, že v dřívějším znění Občanského zákoníku byla záruční doba na zvíře 6 týdnů. Současné znění žádný kratší časový termín než u jiných případů u zvířat neuvádí a počítá se se záruční dobou 2 roky. Právníci ale doporučují domluvit se na kratší délce s kupujícím a uvést ji ve smlouvě s nabyvatelem štěněte. To, co může být reklamováno, žádný předpis neuvádí. Rozhodující vždy je, zda si problém jednoznačně štěně přineslo od chovatele nebo zda jej mohlo získat během pobytu u nového majitele. Asi největším problémem jsou vady typu pes přezubí a má vadný skus, dědičně podmíněné choroby atd. Snažíme se vysvětlovat, že genetika je složitá a že o takové vadě nemusel chovatel vědět a nemohl předpokládat, že se objeví. Pokud by ale došlo k soudu, je těžké předjímat, jak dopadne. Rozhodně je rozumné si např. při identifikačním označování štěňat nechat vrh veterinářem prohlédnout a vystavit potvrzení, zda shledal nějaké vady, případně jaké. Vladimíra Tichá
xx (Author: xx / Inserted 11.9.2017)
Dobrý den,náš zlatý retrievr má průkaz původu vystavený na Slovensku a jako majitelka je v něm vedena moje dcera. Jak mám postupovat, aby průkaz původu byl vystaven v ČR a já v něm byl uveden jako majitel. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, jedná-li se o psa narozeného v zahraničí, nevystavuje se mu v ČR nový průkaz původu, ale pes se na základě na Slovensku vystaveného exportního průkazu původu zapisuje do naší plemenné knihy. V exportním průkazu původu se uvádí i majitel zvířete. Je-li tam uvedena Vaše dcera, bude pes do naší plemenné knihy zapisován pod jejím jménem a následně pak můžete provést změnu majitele. Vladimíra Tichá
Přeregistrování (Author: Lenka / Inserted 11.9.2017)
Dobrý den. Zakoupila jsem fenu NO od české majitelky. Fena je dle kopie PP narozená na Kypru. Původní majitelka tvrdí, že musí udělat přeregistrování a tudíž jsem obdržela pouze kopii PP. Opravdu může přeregistrování udělat pouze ona?? Případně, jak mám postupovat k získání PP? Jako majitel mám na PP právo. Fena byla zakoupena 1.1.2017..takže myslím, měla dost času. Údajně jde PP zneužít. Fena je čipovaná. Děkuji

Dobrý den, importovaného jedince lze zapsat do naší plemenné knihy na základě tak zvaného exportního PP. V tom je zapsán i ten, kdo psa kupuje a který by jej tedy měl nechat přeregistrovat do naší plemenné knihy. Tvrzení původní majitelky psa tedy může mít určité opodstatnění, ale určitě platí, že na zapsání fenky do naší plemenné knihy měla dost času. Také platí, že PP je nedílnou součástí psa a že prodávající by novému majitel měl PP dodat bez zdržení. Vladimíra Tichá
Průkaz původu (Author: Radka / Inserted 10.9.2017)
Dobrý den. Prosím chtěla bych se zeptat. Žiji s přítelem a pořizujeme si štěně. Je možné, aby v PP v kolonce majitel jsem byla uvedena já a zároveň i můj přítel? Nebo musí být majitel jen jeden.

Dobrý den, v kolonce majitel může být uvedeno více lidí protože existuje tak zvané spolumajitelství. Mezi spolumajiteli ale musí být uzavřena dohoda, z které vyplývá, kdo má k psovi nebo fence "právo podpisu", tedy k do může psa hlásit na výstavy a zkoušky, kdo v případě chovného psa podepisuje krycí listy a na čí CHS budou zapisovány vrhy v případě fen. Vladimíra Tichá
xx (Author: Petr Machovský / Inserted 10.9.2017)
Dobrý den, mám psa cane corso, má splněny výstavy a pro přiznání titulu Šampion ČR musí mít i zkoušku z výkonu. Stačí i zkouška ZM? Nebo kde bych nalezl seznam zkoušek, které jsou dostatečné pro toto přiznání? Moc děkuji, PM

Dobrý den, přehled zkoušek opravňujících k získání českého šampionátu krásy u plemen podle FCI podřízených zkouškám najdete na těchto stránkách v rubrice dokumenty v "SMĚRNICI pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy." Pro Šampiona ČR ZM postačuje. Vladimíra Tichá
Šampion Slovenska (Author: eva / Inserted 6.9.2017)
Jaké jsou,prosím, podmínky pro získání titulu Šampion dorostu na Slovensku? Děkuji za odpověď

Dobrý den, podmínky pro přiznání slovenských šampionátů najdete na www.skj.sk. Vladimíra Tichá
spolumajitelství psa (Author: Karolína / Inserted 5.9.2017)
Dobrý den, uvažuji o koupi štěněte ze zahraničí. Pes bude trvale žít u mě, zde bude také vystavován a řádně uchovněn. Chovatelka však s prodejem souhlasí pouze v případě, že bude na FCI rodokmenu uvedena ona jako majitel (žije v Kanadě) a já spolumajitel. Je to možné? Podpisová práva samozřejmě upravíme ve smlouvě. Děkuji předem za Vaši za odpověď.

Dobrý den, pokud by měl být pes u nás uchovněn, je třeba, aby byl zapsán v naší plemenné knize. To se dělá na základě exportního PP vystaveného v zemi, odkud pes pochází. Pak byste byla uváděna jako majitel Vy a kanadská chovatelka jako spolumajitel. Ve smlouvě by pak byla upravena podpisová práva. Trochu jiné to je v případě výstav. Vystavován může být bez ohledu na to, že by byl u nás zapsán. Bylo by ale právem pořadatelů českých výstav se na něj dívat jako na zahraničního psa. Vladimíra Tichá
začínáme s CHS (Author: Iveta / Inserted 4.9.2017)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je možné, aby byla chs vedena současně na mě i na manžela tedy zda mohu do formuláře vyplnit např. Novákovi Karel a Eva , nebo zda musí být vedena pouze na jednoho př. Karel Novák? děkuji za odpověď

Dobrý den, podle našich předpisů může být název CHS registrován a veden pouze na jednu osobu. Vladimíra Tichá
Nárok na štěně? (Author: Em / Inserted 2.9.2017)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je standartním postupem, když majitelka CHS chce do zmluvy o štěněti (pes) napsat, že ona má právo na jedno krytí (jí zvolené feny) zdarma. Pokud ano, tak jaký to má smysl - pro mě jako novou majitelku psa by to byla omezující podmínka. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, kynologické předpisy tuto věc neřeší. Smlouva mezi nabyvatel štěněte a chovatelem je čistě jejich věcí a záleží jen na nich, s čím kdo souhlasí. S pozdravem Vladimíra Tichá
Chovatelská stanice (Author: Jana / Inserted 31.8.2017)
Dobrý den,už 3 měsíce čekáme na schválení chovatelské stanice-tak nevím jestli je vše v pořádku,nebo se opravdu tak dlouho čeká.

Dobrý den, čeká se opravdu dlouho. Registrace jde přes FCI, kde se velmi často zdrží. Bližší informace můžete získat na ČMKU. Vladimíra Tichá
přepis - darování psa (Author: Markéta Novotná / Inserted 30.8.2017)
Dobrý den, jak mám prosím postupovat při přepisu mého psa novému majiteli? A lze takto darovat, přepsat i březí fenku? Děkuji za odpověď, s pozdravem Novotná.

Dobrý den, do PP vpíšete nového majitele sami. Jedná-li se o chovného jedince, musíte o změně majitele informovat plemennou knihu a chovatelský klub. V informaci by měl být podpisy jak toho, kdo daruje, tak toho, kdo je obdarován. Převod březí fenky je možný a pravidla řeší Zápisní řád ČMKU ( V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice) Vladimíra Tichá
chovatelská stanice (Author: Kresta Luděk / Inserted 29.8.2017)
Dobrý den, mám chov. stanici "Od Modrého potoka" od roku 2002 Měl jsem jen jeden vrh, nyní plánuji druhý vrh. Musí se po tak dlouhé době chovatelská stanice obnovit...??? Děkuji za odpověď a pěkný den.

Dobrý den, název CHS, bez ohledu na počet odchovaných vrhů, nezaniká. Máte jej stále chráněný a nemusíte nic obnovovat. Vladimíra Tichá
Zapis vrhu (Author: Castkova Bronislava / Inserted 22.8.2017)
Dobry den, ve sve chovatelske stanici jsem dosud chovala jedno plemeno, v soucasne dobe mam vrh jineho plemene a chtela bych pokracovat dale v abecedni rade pismenem T pro odlisne plemeno. Bylo mi receno, ze to nelze a kazde plemeno by melo byt vedeno abecedne zvlast. Osobne to vnimam jako svazujici a v dobe vypocetni techniky nesmyslnne. Domnivam se, ze by to melo byt v urovni doporuceni a ne restrikcni vuci chovatelum, protoze pak v mnoha pripadech behaji na vystave sama "acka"... pokud se podivam na upravu v okolnich statech, krome CR zadny takto nepostupuje. A nebo je na case to umenit.

Dobrý den, požadavek říkající, že každé plemeno vede v chovatelské stanici vlastní abecední řadu je zakotven v Zápisním řádu ČMKU a je platný. Zatím ze strany chovatelů nebyly proti tomuto ustanovení ze strany chovatelů vznášeny námitky. To, že je ve výstavních katalozích velké množství jmen od "A", ale určitě nelze odůvodňovat uvedeným požadavkem. Příčina je spíše v tom, že řada chovatelů odchová jeden nebo dva vrhy a pak s chovem končí. Vladimíra Tichá
xx (Author: xx / Inserted 18.8.2017)
Dobrý den, děkuji za předchozí odpověď. V případě, že Vám zašlu k zapsání do plemenné knihy exportní PP, vy mi potom zašlete na dobírku vystavený nový český PP? A jaká je částka za vystavení nového PP? Děkuji a přeji hezký den, Petra Kozáková

Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o boxera, neposíláte PP ČMKU, ale pracovišti plemenné knihy č.2- Českému kynologickému svazu . Ceník Vám sdělí oni. Při zápisu importu se nevystavuje nový PP, ale do původního se zapíše české číslo zápisu. Vladimíra Tichá
xx (Author: xx / Inserted 18.8.2017)
Dobrý den, ještě prosím, nyní se chystám dle znění podmínek chovu plemene Německý boxer ČR zaslat poplatek za vyhodnocení rtg, avšak všude je zmíněno tetovací číslo. Má fena nemá tetovací číslo, ale mikročip, který je 15-ti místný. Mohu místo tetovacího čísla uvést číslo mikročipu a do variabilního symbolu úvest pouze poslední 6 čísel ( více čísel mě internetbanking zadat nepustí). Děkuji a přeji hezký den. Petra Kozáková

Dobrý den, postup si musíte domluvit s chovatelským klubem. Platí ale, že čip je uznávaným identifikačním označením. Vladimíra Tichá
Zapsání fenky do plemenné knihy (Author: Petra Kozáková / Inserted 17.8.2017)
Dobrý den, před dvěma lety jsem si od předchozího chovatele zakoupila fenku německého boxera se kterou nyní cvičím na zkoušku chovnosti. Nicméně jsem byla předchozím chovatelem upozorněna, abych před tím fenku přihlásila do plemenné knihy. Její rodiče jsou Aron z Metaboxu (ČR) a Paris Karmapa (SK), prosím o informace, jak mám postupovat, které dokumenty Vám musí být zaslány. Děkuji a přeji hezký den. Petra Kozáková

Dobrý den, z Vašeho dotazu vyplývá, že fenka asi pochází ze Slovenska. Má-li na Slovensku vystavený exportní PP, zašlte jej na pracoviště plemenné knihy č.2- ČKS. Nemá-li exportní PP, musíte o něj požádat slovenského chovatele. Vladimíra Tichá
PP na Slovensko (Author: Mlýnková / Inserted 17.8.2017)
Dobrý den, již mám doma vydáný PP na stěně, které bude nakonec prodáno na Slovensko. Jak mám postupovat? Děkuji

Dobrý den, pošlete PP pracovišti plemenné knihy, které jej vystavilo a připojte žádost o vystavení exportního PP a uveďte v ní jméno a adresu slovenského nabyvatele. Vladimíra Tichá
Prodej štěněte do zahraničí (Author: Kristýna / Inserted 12.8.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaký je postup při prodeji štěněte do Srbska? Budeme mít novou chovatelskou stanici a uzavřenou kupní smlouvu s kupujícím. Děkuji za odpověď

Dobrý den, problém se dělí do dvou částí na veterinární podmínky a kynologické předpisy. Při prodeji štěněte do zahraničí je třeba požádat plemennou knihu o vystavení exportního PP. V žádosti musíte uvést celé jméno a adresu nabyvatele štěněte. Veterinární podmínky požadují vystavení pet pasu, identifikační označení štěněte čipem je třeba počítat a tím, že některé státy nepustí na své území psa, který není v imunitě proti vzteklině. Podrobnější pravidla najdete na www.svscr.cz. Vladimíra Tichá
Zápis do plemenné knihy (Author: Pavlína / Inserted 12.8.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké jsou poplatky za přihlášku vrhu štěňat, potvrzení o krytí, zápis štěňat do plemenné knihy a lhůta pro provedení zápisů. V případě osobního jednání je možnost zkrácení této lhůty? Děkuji za odpověď

Dobrý den, cenu za vystavení krycího listu případně za další administrativní služby související s krytím určují chovatelské kluby ve své pravomoci a v rámci jednotlivých klubů se liší. Administrativní postup najdete v předpisech klubu a to včetně termínů. Cena za vystavení PP štěňatům a uchovnění psů a fen vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi plemennou knihou a klubem plemene a v rámci jednotlivých plemen se liší. S dotazem se tedy obraťte na chovatelský klub nebo přímo na pracovníka, který Vaše plemeno zapisuje. Termín pro vystavení PP je jeden měsíc po dodání všech požadovaných podkladů. Vladimíra Tichá
Zapsání titulů (Author: Eva Juřičková / Inserted 12.8.2017)
Dobrý den,jak mám postupovat k zapsání dosažených titulů k psu a feně v PK.Máme Šampionát CZ, Šampion krásy Slovenska,Šampion Polska a kartičky res.CACIB,CACIB,BOB,BOS.Děkuji Juřičková

Dobrý den, do PP zapíše tituly plemenná kniha.Je třeba doložit, že byly získány. Vladimíra Tichá
Nefukční vyhledávání (Author: Jana Holá / Inserted 7.8.2017)
Dobrý den, nefunguje mi fulltextové vyhledávání v poradně. Vždy mi to otevře okno pro zadání dotazu. Nevím, jestli je problém u mě nebo na Vašich stránkách, ale chtěla jsem Vás na to upozornit. Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den, obávám se, že chyba bude u Vašeho počítače. Vyhledávání normálně funguje. Vladimíra Tichá
dovoz psa z Kanady (Author: xx / Inserted 6.8.2017)
Dobrý den, ráda bych se zeptala. Mám možnost dovést z Kanady štěně. Ale je zaregistrováno pod AKC ne pod FCI. Je to problém? Co mohu v tomto případě dělat? Je zde (i pro výstavy a pozdější chov) uznáván PP vystaven pod AKC? Lze provést při dovozu normální zápis v ČR při PP z AKC? Děkuji za odpověď

Dobrý den, AKC je organizace, s kterou má FCI dohodu a jejíž PP uznává. Je to ale organizace americká.V případě Kanady uznává FCI CKC. V každém případě platí, že štěně musí mít, pokud má být zapsáno do naší plemenné knihy,vystavený exportní PP. Vladimíra Tichá
šampion ČMKU (Author: Alena / Inserted 4.8.2017)
Dobrý den, v lednu jsem získala CAC v třídě vítězů, v květnu potvrzený Český šampion a během léta máme 2x CAC z NVP i MVP ve třídě šampionů od různých rozhodčích. Můžeme zažádat o šampiona ČMKU?

Dobrý den, k získání titul Šampion ČMKU nepostačuje CAC z třídy vítězů nebo šampionů, ale je třeba, aby daný jedinec získal 4x CAC ČMKU a to nejméně od dvou rozhodčích, nejméně ze dvou výstavních sezón a nejméně 2x na mezinárodní výstavě. CAC ČMKU automaticky získává pes i fenka s titulem Národní vítěz nebo s navrženým čekatelstvím CACIB. O přiznání titulu Šampion ČMKU zatím požádat nemůžete. Vladimíra Tichá
Dovoz psa z USA (Author: Andrea K. / Inserted 3.8.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dovozem psa z USA a následnou možností psa vystavovat. Psi, o které se zajímám, jsou registrovaní v organizacích jako jsou AKC nebo UABR. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné je v ČR přeregistrovat a vystavovat. Co jsem zde četla za odpovědi, tak co se týče Evropy, není problém, když má pes exportní psa, ale co se týče Ameriky, to jsem zde nenašla. A ještě jeden dotaz... Jak je to s barevnými rázy u bíglů na výstavách...Jsou u nás uznané barvy jako modrá, čokoládová, lila, kakhi apod.? Děkuji za informaci.

Dobrý den, pokud se týká USA, jsou uznávané průkazy původu vystavené AKC a i v případě USA je požadován exportní průkaz původu. Barvy, které jsou přípustné, taxativně vyjmenovává standard plemene. Jiné zbarvení není přípustné. Vladimíra Tichá
irish glen of imaal terrier (Author: Lenka / Inserted 31.7.2017)
Dobrý den, omlouvám se, není to dotaz, ale vlastně odpověď na otázku "výskytu" glenů v ČR. V současné době je zde několik psů, a my se chystáme 5.8.2017 pro fenku do Německa. Chtěli bychom trochu rozšířit chov těchto úžasných psů.

Dobrý den, děkuji za informaci. Glen je opravdu úžasné a velmi přirozené plemeno a bude jen dobře, pokud se jeho chov u nás obnoví. Vladimíra Tichá
Registrace chovatelské stanice (Author: Daňková Irena / Inserted 31.7.2017)
Dobrý den,chtěla bych si založit chovnou stanici NO, vyplním žádost, pošlu kopii OP a co se děje poté? Kdy budu platit za registraci ? a musím být členem klubu NO, pokud budu chtít krýt svou fenu? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, po té, co dojde na ČMKU žádanka o registraci chovatelské stanice s kopií OP, zkontroluje se, zda název CHS již nemá někdo u nás registrovaný. Pokud ano, budete na to upozorněna, pokud ne, předává ČMKU žádost na FCI. Tam proběhne stejná kontrola, jen tentokrát zaměřená na všechny členské státy FCI. Pokud FCI název schválí, zašle informaci ČMKU a Vy dostanete certifikát prokazující, že máte řádně registrovaný a chráněný název chovatelské stanice. Certifikát přijde jako dobírka. Celé kolečko může trvat až tři měsíce, záleží na tom, jak rychle vše FCI vyřídí. Chovatelé v rámci ČMKU mohou chovat jako členové nebo nečlenové chovatelského klubu. V druhém případě musí chovatel uzavřít s klubem smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. Smlouvu a další informace Vám poskytne chovatelský klub plemene. Vladimíra Tichá
GLEN (Author: Marie Soukupová / Inserted 30.7.2017)
Dobrý den, můžete mi prosím napsat, jestli v současné době někdo chová v Česku Irského Glena? Děkuji. Marie Soukuoói

Dobrý den, toto úžasné plemeno se na našich výstavách ukazuje ojediněle a v roce 2016 nebyl zapsán žádný vrh. O tom, zda má v letošním roce někdo vystavený krycí ůlisty, by Vám informace poskytly chovatelské kluby, které plemeno zastřešují (www.kcht.cz, www.kchnpp.cz). Vladimíra Tichá
vystavení krycího listu (Author: Jiřina / Inserted 28.7.2017)
Dobrý den, existuje nějaký termín na vystavení krycího listu klubem. Je tam nějaká maximální délka do které musí poradce KL vystavit. Podotýkám, že klub si žádnou dobu nijak neurčil.

Dobrý den, záleží na předpisech klubu. Pokud klub nemá nic určeného, většinou se vychází z obecných zásad, tedy z toho, že na většinu vyřizování administrativních záležitostí bývá uváděna doba 1 měsíc. Určitě ale je vhodné požádat na členské schůzi, aby lhůta byla stanovena. Je třeba mimo jiné vycházet i z toho, že funkce v klubech jsou funkcemi zájmovými, že tedy klub "není "úřad" a že celý problém ovlivňují z možnosti a případná zastupitelnost jednotlivých funkcionářů. Vladimíra Tichá
Japonský špic či americký eskymácký pes (Author: Jana Otrhálková / Inserted 26.7.2017)
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, která chovatelská stanice se zabývá chovem japonského špice či amerického eskymáckého psa. Moc děkuji za Váš čas. S pozdravem J. Otrhálková.

Dobrý den, americký eskymácký pes se u nás nechová. Plemeno japonský špic zastřešuje Klub chovatelů špiců. Na něj se s dotazem obraťte. Vladimíra Tichá
vydání průkazu původu (Author: Naďa / Inserted 24.7.2017)
Dobrý den, koupili jsme si štěně z chovatelské stanice. Psíkovi už bude 5 měsíců a stále nemáme průkaz původu (ani já, ani další dva majitelé štěňat). Chovatelka tvrdila, že to déle trvá a že průkaz zašle doporučeně poštou okamžitě, jakmile jej dostane, což bude asi ve 4 měsících věku štěňat. Nicméně se tak nestalo. Je možné nějak zjistit, co je na vině, když chovatelka nekomunikuje?

Dobrý den, můžete se s dotazem obrátit na chovatelský klub, zda vůbec o vrhu ví a zda byly ze strany chovatele dodrženy požadované podmínky. Můžete se také obrátit na pracoviště plemenné knihy, které vaše plemeno zapisuje, zda vůbec mají přihlášku vrhu nebo v čem spočívá problém. Pokud si c seznamu plemen kliknete na Vaše plemeno, objeví se Vám tak jak klub, tak pracoviště plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Stěně z ciziny (Author: Michaela / Inserted 24.7.2017)
Dobrý den, v září si jedu pro PP štěně Samojeda na Slovensko. Musim ho někam nahlásit na ČMKU, či mám nějaké povinnosti vůči ČMKU? Do ceskeho klubů Samojedu ho určitě zaregistruji. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud budete chtít chodit se svým psem na výstavy a případně jej zařadit do chovu, je třeba, aby byl zapsán v naší plemenné knize. To se dělá na základě exportního průkazu původu,o jehož vystavení musí požádat chovatel, od kterého si psa berete, na Slovensku. Vladimíra Tichá
Cena štěněte (Author: xx / Inserted 20.7.2017)
Dobrý den, plánuji pořídit si štěně Pomeraniana,ale nevím, co si mám myslet o cenách. Někteří chovatelé inzerují štěně s PP za 5000,-, jiní za 40 000,-. Mohli byste mi, prosím zodpovědět jak se ceny štěňat tohoto plemene pohybují? Prosím o cenu štěňat s PP i bez. Děkuji, Novotná.

Dobrý den, cena štěňat není oficiálně stanovena a vychází čistě z dohody mezi chovatelem a nabyvatelem štěněte a kynologické organizace nemají právo do této věci zasahovat. Cenu může ovlivnit celá řada věcí včetně výstavních či jiných úspěchů rodičů nebo např. zahraniční krytí u kvalitního psa. Štěně bez PP není rozumné si pořizovat. Zájemce se vystavuje nebezpečí, že si místo vysněného plemene domů přinese štěně, z kterého vyroste něco úplně jiného. Hrozí také nebezpečí, že se sice bude jednat o to správné plemeno, ale že jeho rodiče se nedostali do chovu pro nějaký závažný zdravotní problém. Vladimíra Tichá
Šarpej (Author: Alena / Inserted 18.7.2017)
Dobrý den, budeme kupovat štěně Šarpeje. Pro uchovnění je potřeba zúčastnit se jedné výstavy a poté získat bonitaci? Jak postupovat nebo prosím o odkaz na stránky, kde se dozvím vše potřebné. Děkuji za odpověď

Dobrý den, podmínky pro zařazení do chovu určují ve své pravomoci chovatelské kluby. Informace najdete na www.sharpeiclub.cz. Vladimíra Tichá
Chovná stanice (Author: Doležalová / Inserted 18.7.2017)
Dobrý den. Mám jezevčíka hladkosrstého standart fenu, který má všechny zkoušky potřebné k uchovnění. Chci zažádat o chovnou stanici. Jak mám postupovat?Musím zaslat všechny výsledky zkoušek (a kam?) a pak teprve zažádat o chovnou stanici (a jak?).Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, jedná se o dvě rozdílné věci. O uchovnění fenky, které se dělá prostřednictvím chovatelského klubu a u něj je třeba žádat informace, jak postupovat. O registraci chovatelské stanice můžete žádat bez ohledu na to, zda máte či nemáte chovnou fenku. Na těchto stránkách si stáhnete žádanku o registraci chovatelské stanice, vyplníte ji a s kopií občanského průkazu pošlete na ČMKU. Na kopii občanského průkazu začerníte důvěrné informace (rodné číslo). Vladimíra Tichá
bonitace (Author: Jana K. / Inserted 17.7.2017)
Dobrý den, dne 21.5.2017 jsem se zúčastnila bonitace Ostrava - Zábřeh,a do dnešního dne ještě nemám bonitační kartu + PP a výk. knížkou! Ani PP na štěňata z vrhu ,,L" z Bakru, narozené 18.3.2017. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, nepíšete, o jaké plemeno se jedná, ale podle data bonitace by to mohli být NO. PP je tedy třeba řešit s pracovištěm plemenné knihy č.2 - Českým kynologickým svazem a bonitaci s chovatelským klubem. Vladimíra Tichá
PP (Author: Hana / Inserted 16.7.2017)
Dobrý den, kdy obdrží chovatel od ČMKÚ průkaz původu, prosím?jsou nějaké stanovy o termínech? Děkuji moc.

Dobrý den, pokud má plemenná knihy k dispozici všechny požadované podklady, měly by být PP vyřízeny do 1 měsíce. Vladimíra Tichá
krytí bezpapírových fen (Author: Jarda / Inserted 15.7.2017)
Dobrý den ,nedávno jsem četl inzerát kde CHS čivav nabízí své psy s titulama na krytí fen s PP a i na feny bez PP. Měl jsem za to,že toto se z etických důvodů nesmí dělat.Vůbec to nechápu jak může chovatel dělat další bezpapíráky. Jde tomu prosím zamezit? Další aspoekt je ten že člověk pak si nemůže být jistý zda od takového chovatele kupuje štěně které je od feny s PP pokud těch fen mají víc. děkuji

Dobrý den, lze s Vámi jen souhlasit. Krytí fen bez PP je považováno za podporu chovu psů bez PP a s předpisy ČMKU a FCI je neslučitelné. Vladimíra Tichá
Chovatelská stanice (Author: Jana / Inserted 14.7.2017)
Dobrý den,jak dlouho trvá doručení potvrzení o CH.s ?

Dobrý den, vzhledem k tomu, že registrace jde přes FCI, tak někdy až tři měsíce. Vladimíra Tichá
Chovatelská stanice (Author: Štveráková / Inserted 10.7.2017)
Dobrý den, mohu se zeptat na výši poplatku za registraci nové chovatelské stanice? Děkuji.

Dobrý den, cena je 1815,- Kč + poštovné. Vladimíra Tichá
Založení chovatelské stanice (Author: Zvedelikova / Inserted 10.7.2017)
Dobry den, Chci založit chovatelskou stanici. Prosim, co vsechno k tomu musím udelat? Pokud jsem pochopila správně, tak musim vytisknout a vyplnit formulář (s 6 názvy stanic) z Vašich cmku www stránek a odeslat spolu s kopii občanského průkazu na adresu Maškova 8 - Praha, je to tak? Stačí zatim pouze toto? Případne mam vyplnit jeste nějaký jiný formulář, ci zaplatit? Ptám se, protoze v aktuálním formuláři se neuvádí například plemeno, tak se raději informují, zda je to uplne, abych neco nezanedbala a nemusela posílat na víckrát a dělat tak i Vám zbytečne problémy s korespondenci. Dekuji ???? Jeste jedna otázka k ch s - do budoucna zřejmě změním trvaly pobyt a mozna budu mit i dvoji občanství. Jednalo by se o Italii. Jak by se potom postupovalo? Stačilo by pouze zaznamenat změnu (adresu ch s) a nebo by to byl problem, protoze by to bylo mimo ČR? Přeji Vám hezky den a moc Vám předem Dekuji za odpověď. S pozdravem Renata Zvedelikova

Dobrý den, stáhněte si na těchto bstránkách v rubrice "formuláře" žádanku. Vyplněnou ji pošlete na adresu ČMKU a přiložte kopii občanského průkazu, na které začerníte důvěrné informace (např. rodné číslo). Počítejte s tím, že vyřízení může trvat až 3 měsíce. Názvy CHS neschvaluje jen ČMKU, ale i FCI. Potvrzení, že Vám byl název CHS registrován obdržíte jako dobírku. Vladimíra Tichá
chov pod jinou CHS (Author: Šárka / Inserted 8.7.2017)
dobry den, rada ctu vasi poradnu, zjistuju z ni zajimave informace. Na zaklade jednoho dotazu o prekupnictvi stenatek me napadly 2 souvisejici dotazy: 1) kdyz propujcim svoji fenu na vrh jine chovatelske stanice, stenatka si nemohu odchovat ani prodat ja ? musim predat nakrytou fenuli oficialnimu chovateli a nechat i jeho aby vrh odchoval a nasledne prodal ? Nebo tim ze vrh odchovam doma a taky si ho prodam se dopoustim prekupnictvi a porusuji stanovy ? 2) Nekolik let zpet jsem si jela pro pejska do CHS. Stenatka uz byla k odberu, ale byla jsem prvni kdo si stenatko odvazel. Pan chovatel se chystal na operaci a jeho manzelka se bala, ze se nezvladne postarat o celou smecku a jeste o vychovu a socializaci stenatek. Nabidla jsem, ze si je mohu vzit vsechna k sobe, nebyl to pro me problem se jim venovat. Pan chovatel mel delsi rekonvalescenci, tak u me stenatka zustala az dokud si nenasla panicky ( samozrejme vybrane panem chovatelem ). V tomto pripade jsem se tedy dopustila prekupnictvi. Zajimalo by me, jak jde takovato podobna situace osetrit napriklad smlouvou. Preci jen jsem si myslela, ze delam dobry skutek, kdyz pomaham chovateli v nouzi, za sve penize zivim vrh stenatek a venuji jim veskery svuj vonly cas, aby byla radne socializovana a vyhovana. Napada me toto i v pripade, ze nejaka takova necekana situace se muze stat treba i me, az jednou budu mit vrh, tak bych nerada, aby nejaka dobra duse snad byla bita. Dekuji za odpovedi

Dobrý den, pokud se tak zvaně "převádí právo chovu/zapůjčuje fena do jiné CHS", musí být vše ošetřeno smlouvou. Ve smlouvě by mělo být uvedeno, kdo, na jakou fenku a komu převádí právo chovu. Kopii smlouvy má obdržet chovatelský klub a plemenná kniha.Pokud to vyžaduje např. zdravotní nebo psychický stav fenky nebo jiný závažný důvod, může být vrh odchováván i u jiné osoby, než je chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán. Musí ale o tom být informován chovatelský klub. Počítat je třeba s tím, že z pohledu kynologických organizací nese za vrh zodpovědnost chovatel, na jehož CHS bude zapsán. Ta zodpovědnost se může týkat i případných reklamací nebo platby daní z příjmu za prodej štěňat. Proto bývá ve smlouvě uvedeno, že se obě strany domluvily na finančních náležitostech. Jak se domluví je již jejich problém. Vhodné ale je vše zakotvit v další smlouvě. Pokud se týká druhého dotazu,k takový případům opravdu dochází a zatím za překupnictví nebyly považovány. Za rozhodující se bere, kdo je podepsaný pod smlouvou mezi chovatelem a nabyvatelem štěňat. Něco jiného je, pokud byste celý vrh odkoupila a následně prodávala dál a něco jiného je, pokud štěňata převezmete do péče, ale novým majitelům je prodává chovatel, na jehož CHS je vrh zapsán. Rozumné by bylo takový postup rovněž zakotvit ve smlouvě. Vladimíra Tichá
zapůjčení feny ze Švédska (Author: Lenka / Inserted 7.7.2017)
Dobrý den, budu mít zapůjčenou chovnou fenu ze Švédska na jeden vrh. Fena je z mého chovu (tj. CZ) exportovaná do Švédska, bude to její první vrh. Fena ve Švédsku splňuje vše pro chov, avšak švédové nemají chovnost s potvrzením v pp tak jak je to u nás. Bude tato fenka považována za chovnou i u nás?

Dobrý den, uznání či neuznání zahraniční chovnosti je plně v pravomoci chovatelského klubu. Bude tedy záležet na klubu plemene, jak se k problému postaví. Vladimíra Tichá
Odchov na nemocné fence (Author: Lena / Inserted 7.7.2017)
Dobrý den, chci se zeptat, zda je v souladu s podmínkami, aby chovatel nechal nakrýt a následně odrodit 6 letou fenu s dysplazii 3 stupně? Dá se to nějak postihnout? Děkuji.

Dobrý den, předpisy FCI a ČMKU zakazují využití v chovu jedinců s DKK těžkého stupně- tedy stupně 4. Postihnout uvedeného chovatele by tedy bylo možné pouze tehdy, pokud by klub měl ve svých chovných podmínkách přísnější omezení. Vladimíra Tichá
Chov na jinou chs (Author: Šárka Z. / Inserted 2.7.2017)
Dobrý den,mám takovou zatím jen hypotetickou otázku. Pořizuji si fenku,kterou mám v plánu uchovnit a chovat na ní a založit si vlastní CHS. Jde o to že chovatelka by měla z?jem si po této feně v druhém či třetím vrhu vzít štěně,které bychom rády odchovaly na její CHS. A má otázka zní....lze toto pokud již budu mít svou CHS? Děkuji za odpověď

Dobrý den, ano lze. Jedná se o tak zvaný převod práva chovu /zapůjčení fenky. Mezi majitelem fenky a chovatelem je třeba mít uzavřenou smlouvu, jejíž kopie se předkládá plemenné knize a chovatelskému klubu. Vladimíra Tichá
individualní bonitace (Author: Milan / Inserted 1.7.2017)
Dobrý den, mám dotaz, jsem invalidní důchodce a přihlásil jsem se do klubu KAST abych mohl chovat toto plemeno s rodokmenem. V tomto klubu mi nechtějí uznat tuto individuální bonitaci, ačkoliv si veškeré podmínky chovnosti uznávají., zvířatům už je nějaký ten pátek a na výstavy už nemají., prosím poraďte co s tím??? vše se vleče od března 2017 předseda tohoto klubu KAST vůbec nemá páru co to je individualní bonitace. ., jak jsem po tel., zjistil., děkuji za odpověď. Psi byli uchovněni v klubu KCHMPP individualní bonitací, řádně zapsáni do PK., bezproblémový chov od r., 1992. Pokud je možný chov bez klubu...zažádám si o to....děkuji Milan

Dobrý den, podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby a pokud klub individuální bonitace neuznává , je jeho plným právem jedince s individuální bonitací do chovu nezařadit a věk psů a jejich případná kondice v tom nehrají žádnou roli. Vladimíra Tichá