CZ EN
 +420 234 221 371   |    cmku@cmku.cz   |  


Poradna

Na této stránce nám můžete zanechat vaše vzkazy, připomínky a dotazy. Příspěvky jsou rozděleny do skupin a ve výpisu se zobrazují pouze příspěvky na které už byla pracovníky ČMKU zadána odpověď. Při zadávání nového vzkazu je povinné vyplnění jen pole Dotaz. Ostatní jsou nepovinná. Pokud zanecháte Váš email, bude Vám na něj zasláno upozornění o vložené odpovědi ze strany ČMKU. Nepatřičné nebo nesmyslné vzkazy budou smazány. V každé kategorii se zobrazuje posledních 50 dotazů. Pro starší dotazy použijte fulltextové hledání, které vždy prohledá vybranou kategorii.xx (Autor: Petra Novotná / vloženo 25.3.2017)
Děkuji za odpověď.. :-) Ještě bych se chtěla zeptat, když budu mít chovnou stanici na sebe jako fyzickou osobu, mohu pak prodávat štěnata na společnost s.r.o., kde jsem jednatelem a mám živnost na chov zvířat, nákup a prodej? Děkuji a s pozdravem.

Dobrý den, CHS může být pouze majetkem fyzické osoby a ta je následně zodpovědná za prodej štěňat. Pokud by pod smlouvou mezi chovatelem a nabyvatelem štěně figurovala společnost s.r.o. obávám se, že by to mohlo vést až k zákazu zápisu vrhů na CHS. Chov psů s PP je charakterizován jako zájmová činnost. To, že chovatelé mají živnostenské listy, vychází z požadavku Živnostenského zákona. Nemají je také všichni, záleží na počtu odchovaných štěňat a názoru příslušného Finančního úřadu. Žádný podnik, sdružení nebo společnost by neměly v případě chovu psů figurovat. Vladimíra Tichá
Založení chovné stanice (Autor: Petra Novotná / vloženo 24.3.2017)
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, jak dlouho trvá vyřízení založení chovné stanice? Děkuji.

Dobrý den, vzhledem k tomu, že registraci probíhá i přes FCI, trvá její potvrzení cca 3 měsíce. Vladimíra Tichá
Chovatelský řád? (Autor: Olga Škrabalová / vloženo 23.3.2017)
Dobrý den, chtěla bych vědět, jak pohlíží ČMKU na rozmnožování štěňat bez pp a zda chovatel, který má zaregistrovanou chovatelskou stanici, takovýmto jednáním neporušuje pravidla. nebo se touto problematikou zabývají pouze chovatelské řády jednotlivých klubů? A je možná mít registrovanou chovatelskou stanici a zároveň nebýt členem žádného chovatelského klubu?

Dobrý den, chov psů bez PP se neslučuje s chovem psů s PP pod Českomoravskou kynologickou unií. Pokud je taková činnost prokázána, může ČMKU, a opakovaně tak činí, zakázat zápis vrhů na chovatelskou stanici. Důležité je slovo "prokázána". Nestačí např. inzerát nebo informace z facebooku. Podle Zápisního řádu ČMKU může chovat i člověk, který není členem žádného chovatelského klubu či jiného členského subjektu ČMKU. V takovém případě ale platí, že musí mít s příslušným klubem uzavřenou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu a dodržovat všechna pravidla související s chovem daného plemene. Při registraci CHS není doklad o členství v klubu požadován. Vladimíra Tichá
Název chovatelské stanice (Autor: Jiřina Lacinová / vloženo 22.3.2017)
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli ještě existuje chovatelská stanice Z TÚFARKY.Ve vašem registru jsem ji nenašla,ale majitel p.Bílek ji údajně nezrušil.Ráda bych tento název použila pro svoji chovnou stanici. Děkuji Lacinová

Dobrý den, CHS z Túfarky již neexistuje. Majitel sice o její zrušení nežádal, ale jeho CHS byla registrována pouze národně a on ve stanoveném termínu, tedy do konce roku 2000, nepožádal o registraci FCI. Tím vlastně CHS zanikla, její název není chráněn a pokud se Vám líbí, můžete si o něj požádat. Vladimíra Tichá
Vlastnictví chovné stanice. (Autor: Jiří Salvét / vloženo 22.3.2017)
Dobrý den. Manželka založila chovnou stanici. Nyní jsme v rámci vytvoření společnosti s.r.o. převedli finanční záležitosti na společnost. Daňová správa a nutnost zápisu u soudu není nutná. Lze převést vlastnictví chovné stanice pod tuto společnost? Jak máme v tomto případě postupovat? Děkuji za odpověď. Salvét

Dobrý den, podle předpisů ČMKU (viz Zápisní řád ČMKU + příslušná směrnice) může být majitelem CHS pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Na společnost s.r.o. není možné registrovaný název CHS převést a společnosti ani nemůže být žádný nový název registrován. Vladimíra Tichá
Změna variety BO (Autor: Helena / vloženo 21.3.2017)
Dobrý den, při bonitaci byla feně belgického ovčáka změněna varieta z Malinois na Tervueren. Nyní potřebuji přepis variety v plemenné knize, jak mám postupovat?

Dobrý den, změna by měla být zaznamenána v PP psa a její oficiální zanesení do plemenné knihy a úpravu na čelní straně PP provede plemenná kniha při přeregistraci jedince jako chovného. Vladimíra Tichá
chovatelká stanice (Autor: Kresta Luděk / vloženo 19.3.2017)
Dobrý den,chtěl bych se ještě zeptat ta dohoda mezi mnou a manželkou musí být notářsky ověřená? A je na to tiskopis? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ověřený podpis není nutný a tiskopis k dispozici není. Ono stačí prosté prohlášení, že se manželé dohodli, že vrhy fenky xy budou zapisovány na CHS chovatele zz. Vladimíra Tichá
Převod chovatelské stanice (Autor: Romana Heinzova / vloženo 19.3.2017)
Dobrý den,mám dotaz jak převést chovatelskou stanici po mém zemřelém otci na mě,jeho dceru.Podotykam, že správa chovné stanice nebyla předmětem dědického řízení, neboť na to nikdo nevzpomněl. Stačí prohlášení mé matky, že mě ji přenechává a souhlas mé sestry, že s tím souhlasí. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ano, uvedené doklady by měly stačit. Vladimíra Tichá
chovatelská stanice (Autor: Kresta Luděk / vloženo 18.3.2017)
Dobrý den, chovatelská stanice je na moje jméno, fena je na manželku i na mě. Nebude nějaký problém až budou štěňata? Děkuji Kresta

Dobrý den, pokud by měly být dodrženy všechny formální požadavky, měli byste s manželkou uzavřít dohodu, z které bude vyplývat, že vrhy fenky budou zapisovány na Vaši CHS. Kopii dohody budete přikládat k žádosti o krycí list chovatelskému klubu a při zápisu štěňat plemenné knize.Pak žádný problém nevznikne. Vladimíra Tichá
Žádanka o zápisová čísla (Autor: Ivana / vloženo 17.3.2017)
Dobrý den, prosím, žádanka o zápisová čísla štěňat se zasílá v jednom nebo více vyhotoveních? Děkuji za odpověď

Dobrý den, administrativní záleržitosti se v rámci jednotlivých klubů řeší různě. S dotazem byste se tedy měla obrátit na chovatelský klub. Většinou se ale žádanka posílá v jednom vyhotovení. Vladimíra Tichá
Krycí list (Autor: Magda / vloženo 16.3.2017)
Dobrý den paní Tichá,prosím o info co má obsahovat formulář krycí list.Děkuji za info a přeji hezký den

Dobrý den, požadavky na náplň krycího listu vycházejí ze Zápisního řádu ČMKU. V krycím listě má být minimálně uvedeno: plemeno,- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů), - jméno feny a číslo jejího zápisu, - jméno a adresa majitele nebo držitele chovného psa, - jméno a adresa majitele nebo držitele chovné feny, - podpisy obou majitelů (držitelů), - místo a datum krytí, - podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak) . Klub může uvedené údaje ještě rozšířit. Vladimíra Tichá
Výstavní třída (Autor: Bob / vloženo 15.3.2017)
Dobrý den mam dotaz ohledně zařazeni psa do výstavní třídy.Máme zkoušky z lovecké upotřebitelnosti psa,chtěl bych vystavovat v pracovní třídě co vše je k tomu nutné? Děkuji Jureček

Dobrý den, záleží na tom, o jaké plemeno se jedná a jaký typ zkoušky máte složený. Ne všechny zkoušky jsou podkladem pro vystavení certifikátu opravňujícího k zařazení psa do třídy pracovní. Druhy zkoušek platné u jednotlivých plemen najdete na těchto stránkách v rubrice Dokumenty- Řády a předpisy ČMKU - Směrnice a v případě loveckých plemen v příloze č.3 k Směrnici o certifikátech. O vystavení certifikátu žádáte Českomoravskou kynologickou jednotu (www.cmkj.eu). Vladimíra Tichá Vladimíra Tichá
paternita štěňat (Autor: xx / vloženo 14.3.2017)
Klubem byla nařízena paternita štěńat. Veterinářem byl odebrán vzorek matky, ale vzorek otce -sliny, dodal chovatel.Test byl proveden.Chovatel to považuje za dostačující. Lze tento test brát jako objektivní, nebo může klub nařídit nový test, zvlášť pokud jde o porušení řádu? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, prokázání původu je závažná věc a vzorky by měly být odebírány tak, aby bylo jasně prokazatelná identitita jedince, od kterého byly vzorky odebrány.Vzor postupu lze např. najít v Metodice pro zápis potvrzené parentity do průkazu původu ( viz příloha zápisu z P ČMKU z 1.12.2016) kde je stanoveno, že "odběr vzorku může provádět veterinární lékař, laboratoř, která vzorek zpracovává, nebo zástupci chovatelského klubu. V případě odběrů zástupci klubu musí být v předpisech klubu uvedeno, kdo a za jakých podmínek může odběr provést". V uvedeném případě je právem klubu požádat o opakovaný odběr vzorku u otce štěňat. Vladimíra Tichá
Poradci chovu (Autor: Lenka L / vloženo 13.3.2017)
Dobrý den paní Tichá,měla bych k Vám dotaz a to jakou činnost vykonává poradce chovu? Jsem dříve narozená a pamatuji si že když jsem chtěla krýt fenu tak jsem žádala o krycí list poradce chovu který mi na základě bonitace feny doporučil psy kteří by byli vhodní na moji fenu. Dnes nic takového neexistuje, mám pocit jako by poradce vůbec nebral v potaz jestli je to krytí vhodné .Stačí jim poslat krycí list s jménem psa a tím to končí,Nebo mi nabídne psa kterému chybí zub. Nějak mi uniká význam pak této práce a je to pak jenom funkce.Je nutné aby poradce chovu dělal kontrolu vrhu,nebo může požádat někoho jiného, Děkuji a přeji hezký den

Dobrý den, práce poradců chovu vyplývá z předpisů jednotlivých klubů. ČMKU pro ni nemá nikde zakotvena pravidla.Je tedy na klubu, jaké dává poradci chovu pravomoce. Zda se jedná čistě o administrativní náležitosti a dohled nad tím, aby byly splněny všechny formální podmínky pro vystavení PP. Z předpisů klubu se také odvíjí, zda poradce má radit při výběru jednotlivých spojení nebo zda je tento výběr čistě v jeho pravomoci nebo zda do výběru chovných párů nemá vůbec právo mluvit.Odvolání na předpisy klubu platí i při kontrolách vrhů. Je na klubu, aby stanovil zda se kontroly vrhů budou či nebudou provádět a kdo je může dělat. Vladimíra Tichá
Chovatelská stanice (Autor: Radka / vloženo 13.3.2017)
Dobrý den, chtěla bych Vás moc požádat o zodpovězení následujících dotazů ohledně registrace CHS. Je možné si CHS zaregistrovat, i když zatím moje fenka není uchovněna (vzhledem k věku)? Je nutné, aby název CHS obsahoval předložku? Předem Vám nesmírně děkuji! Se srdečným pozdravem Radka.

Dobrý den, registrace CHS není vázána na vlastnictví chovné fenky. Teoreticky si může název CHS registrovat i ten, kdo vůbec žádného psa nemá. Je jen na Vás, jaký název si pro svoji CHS vyberete. Předložka určitě není povinností. Vladimíra Tichá
Miniaussie (Autor: Helena / vloženo 10.3.2017)
Dobrý den, někde na Facebooku jsem se dočetla, že byl teď nově FCI uznán Miniaussie. Je to pravda? Mám fenku s papíry MASCA. Dá se tedy nějak zaregistrovat pod ČMKU? Děkuji!

Dobrý den, P ČMKU na svém posledním zasedání potvrdilo, že miniaturní australský ovčák se může jako neuznané plemeno zapisovat do plemenné knihy ČMKU. Pokud má být zapsán importovaný jedinec, musí splňovat stejné podmínky, jako ostatní plemena, tedy mít exportní PP vystvený plemennou knihou členského státu FCI nebo plemennou knihou, kterou FCI uznává. O případné další možnosti zápisu (pomocný registr) musí žádat příslušný chovatelský klub . Vladimíra Tichá
Urceni posuzovatelu DKK, DLK vyborem klubu (Autor: Liana Fulinova / vloženo 10.3.2017)
Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda vybor klubu ma pravo bez schvaleni clenske schuze urcit pro klub 3 posuzovatele ( ortopedy), pokud clenska schuze schvalila, ze k bonitaci je treba provest DKK, DLK, ale zatim pouze jako monitoring s tim, ze vysledek DKK, DLK nebude mit vliv na chovnost. Timto rozhodnutim vybor postavil nektere cleny pred situaci, ze nemohou nechat hodnotit kycle a lokty u svych ortopedu, kam roky chodili. V mem pripade nebude uznan klubem k bonitaci ani certifikat od MVDr Lukase Duchka z Vetcentra v Praze. Ma na toto klub (vybor) pravo takto rozhodnout bez schvaleni clenskou schuzi? Dekuji moc za odpoved Liana Fulinova

Dobrý den, záleží na předpisech klubu a na v nich zakotvená práva z nichž vyplývá kdo a k čemu je oprávněn, tedy co je v pravomoci výboru a co musí odsouhlasit členská schůze. Je ale běžné a z mnoha pohledů i výhodné že kluby , které se rozhodnou jako jednu z podmínek pro zařazení do chovu požadovat vyšetření DKK nebo DLK, uzavírají zároveň smlouvu s některým nebo některými oficiálními posuzovateli a to i v případě, že se jedná zatím jen o monitoring. Vladimíra Tichá
BAER TEST (Autor: Monča / vloženo 10.3.2017)
Dobrý den, jsou na BAER TEST u plemene PRT určeni veterinární lékaři klubem teriéru, nebo je jedno u kterého veterináře BAER test nechám udělat. Děkuji za odpověď M.

Dobrý den, s dotazem byste se měla obrátit na chovatelský klub. Podle podmínek pro zařazení do chovu platných v KCHT není BAER test povinný a je jen na majitelích psů, kterého veterináře si pro vyšetření vyberou. Vladimíra Tichá
cestovani (Autor: Matej / vloženo 8.3.2017)
Dobry den. vrac?m se do Prahy z Istanbulu s kockou.Mam vse co je nutne az na sérologické vyšetření. To nemam na to bohuzel nemam cas. Co mam delat? Na jake veci se mam pr?prav?t na let?st? Vaclava Havla. Zadam vas o radu.

Dobrý den, s dotazem se obraťte na Státní veterinární správu (www.svscr.cz). Ta jediná Vám může říci, jak bude v uvedeném případě postupovat. Vladimíra Tichá
Minimální počet chovných jedinců (Autor: René Ondráček / vloženo 6.3.2017)
Dobrý den, rád bych se zeptal, jaký je minimální počet chovných jedinců (psů a fen) nutných k zachování specializovaného chovatelského klubu? Pokud vím, stanovy ČMKU tento problém neřeší. Co se však stane s klubem, který v minulosti vznikl vydělením z většího klubu a v současnosti má jeho chovatelská základna spíše tendenci klesat než růst? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, příslušná směrnice říká, že u nově vznikajícího klubu, pokud má být ze strany ČMKU uznán, je mimo jiné požadováno aby:"počet chovných jedinců plemene v majetku členů nově vzniklého chovatelského klubu musí být minimálně 51% jedinců mladších osmi let přeregistrovaných plemennou knihou jako chovní, nejméně však 50 jedinců".Požadavek na minimální počet chovných jedinců u již uznaných klubů není v žádném předpise zakotven a není zatím také nikde řešen. Vladimíra Tichá
dotaz rodiče s pp štěňata bez PP (Autor: Konopková / vloženo 5.3.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné že byla fena s PP nakryta psem s PP podruhé v roce a tudíž jejich štěňata nemají PP? Jedná se o plemeno shih-tzu.

Dobrý den, k tomu, aby pes nebo fenka mohli mít potomstvo s PP, musí splňovat tak zvané podmínky pro zařazení do chovu a jejich majitelé dodržovat administrativní požadavky související s chovem psů. V praxi je to tedy tak, že potomci psa a fenky s PP ještě nemusí mít nárok na to, aby jim byl PP vystaven. Pokud předpisy klubu říkají, že u fenky může být v jednom roce zapsán pouze jeden vrh, nemůže ji chovatel v jednom roce krýt 2x. Pokud to udělá, nebudou štěňata z druhého krytí pravděpodobně mít PP a chovatel se dopouští přestupku proti kynologickým předpisům. Slovo "pravděpodobně" je zcela na místě. Může se stát, že dojde k nežádoucímu krytí a chovatelský klub dá souhlas k vystavení PP i druhému vrhu. Něco jiného ale je nežádoucí krytí a něco jiného úmyslné krytí v rozporu s kynologickými předpisy. Upozornit je asi třeba na to, že leckterý množitel psů bez PP si vymýšlí různé důvody proč "odchovy" PP nemají. Jedná se např. o probíraný problém (druhý vrh v roce) nebo o tak zvaná nadpočetná štěňata (je čtvrtý, pátý něbo sedmý ve vrhu a tak PP nedostane). Taková tvrzení se nezakládají na pravdě a je na zvážení zda si od takového "rádobychovatele" štěně vzít. Vladimíra Tichá
xx (Autor: Renata Hozáková / vloženo 1.3.2017)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda je možn? uchovnění čivavy s luxací patel.A jestli ano,do jakého stupně?Děkuji za odpověď Renata Hozáková

Dobrý den, podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby. U čivav součástí podmínek požadavek na geneticky podmíněné choroby není zakotven, vyšetření na luxaci patel je ale doporučováno a pokud pes při hodnocení na bonitaci nebo popisném svodu ukazuje vadu pohybu, je i požadováno nebo takový jedinec není uchovněn. Mimo to platí, že by na výstavě slušné ocenění neměl získat kulhající jedinec. Roli by měla hrát i chovatelská etika a slušný chovatel by na postiženém jedinci chovat neměl a to zvláště s luxací vyššího stupně (III. a IV.) Vladimíra Tichá
Boloňský psík (Autor: xx / vloženo 28.2.2017)
Dobrý den. Mám fenku boloňského psíka. Bude mít 8 měsíců. Měří 21,5 cm a váží 2,6 kg. Má ještě nějakou šanci dohnat výšku, která se toleruje ve standardu? Rostou ještě v takovémto věku malá plemena? Děkuji.

Dobrý den, šance je a to zvláště v případě, kdy ještě nebarvila. Nikdo to ale nemůže zaručit. Určitě nelze očekávat, že by se kohoutková výška zvětšila např. o 5 cm. Vladimíra Tichá
Uchovnění feny a chovatelská stanice (Autor: Davidová / vloženo 27.2.2017)
Dobrý den, naše čivava už podstoupila popisný svod, který dopadl úspěšně. Kam mám dokumenty poslat a co je ještě potřeba aby z ní byla CHOVNÁ FENA? Zároveň bych si založila chovatelskou stanici, formulář už jsem si stáhla. Jen bych se chtěla zeptat jak je to poté s uhrazením poplatků? Aby bylo vše v pořádku. Předem děkuji za odpověď Davidová

Dobrý den, administrativní postup při uchovňování a podmínky pro zařazení do chovu se v rámci jednotlivých plemen liší. Odpověď na to, jak v případě čivavy postupovat, je třeba hledat u chovatelského klubu nebo na jejich webových stránkách. Pokud se týchá názvu CHS, po vyřízení ze strany FCI je certifikát, který registraci stanice potvrzuje, zaslán chovateli jako dobírka. Vladimíra Tichá
chovatelská stanice (Autor: Lucie Vetešníková / vloženo 26.2.2017)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak se řeší změna příjmení (z důvodu sňatku) v již registrované chovatelské stanici? Děkuji, Vetešníková

Dobrý den, na ČMKU pošlete certifikát, kterým Vám byla registrace CHS potvrzena + kopii občanského průkazu s novým jménem, případně adresou. Na kopii začerněte důvěrné informace, např. rodné číslo. Vladimíra Tichá
štěně s Pp (Autor: lenka / vloženo 26.2.2017)
Dobrý den,koupila jsem stěně s PP,má kryptorchismus a po přezubení křivý zub.Myslela jsem ze při koupi psa s PP mám nějakou jistotu.

Dobrý den, PP je důkaz o původu psa a o tom, že přísluší k určitému plemeni.Je třeba počítat s tím, že pes je živý tvor a že se u něj mohou projevit klady, ale i záposy získané po předcích z hodně vzdálených generacích a to přesto, že jeho rodiče jsou naprosto v pořádku. Pokud chce někdo bezchybného psa, nezbývá mu, než sáhnout po přezubeném a plně vyvinutém jedinci. Vladimíra Tichá
pes s PP (Autor: lenka / vloženo 26.2.2017)
Prosím ještě jeden dotaz,chovatelka se mi vyhýbá.Mám dát vědět klubu,že v dané chovatelské stanici jsem koupila psa s dědičnou vadou

Dobrý den, každá informace týkající se chovu je pro klub důležitá. Uvést je třeba nejen CHS, ale i rodiče štěněte. Vladimíra Tichá
odchov štěňat (Autor: Ing. Marta Novotná / vloženo 23.2.2017)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda stačí zaslat úspěchy které má otec vrhu na plemennou knihu až s hlášením vrhu. Také mám dotaz kolik stojí vystavení průkazu původu na každé štěně, nikde jsem to v ceníku nenašla. Předem děkuji za odpověď Novotná

Dobrý den, správná formulace by byla, že výstavní ocenění nebo výsledky zkoušek psa nebo feny dosažené po uchovnění je třeba plemenné knize doložit nejpozději se žádostí o zápis vrhu. Jinak je potomstvo nebude mít v PP uvedeny. Cenu PP v ceníku nenajdete. Jer v rámci jednotlivých plemen rozdílná a odvíjí se od smlouvy s chovatelským klubem. Vladimíra Tichá
xx (Autor: Sylva / vloženo 23.2.2017)
Dobrý den, mám dotaz , když mi přijde štěně z importu a nemá zapsanou chov. stanici , je možné ho zaregistrovat na svoji CHS? i z důvodů výstav kde to vyžadují ,děkuji , já zažádala při přepisu a nebylo mi vyhověno

Dobrý den, na svoji CHS můžete zapsat pouze štěně, které se v ní narodilo. Pokud import nemá CHS, CHS se např. v přihláškách na výstavu neuvádí. Vladimíra Tichá
Chov miniaturních plemen (Autor: Weisová / vloženo 21.2.2017)
Dobrý den, jsem chovatel od 1998, od 2001 se věnuji chovu Pražského krysaříka. Jde o miniaturní plemeno, které má svá specifika a jako všechna miniaturní plemena má málopočetné vrhy - 80% vrhů je 1-3 štěňata.Nedávno se zde objevil dotaz, kde se tazatelka ptá, jestli je vpořádku chovat na jedincích s hmotností 1,6 -1,9kg. Dotaz byl nekompletně formulován - tato hmotnost je zcela běžná u 50% populace v době bonitace...tedy po 12 měsíci věku při výšce 18-23cm, tedy standardní výšce dané zakladatelem chovu Ing.Findejsem a Horákem. Teprve před a při březosti dochází k navýšení hmostnosti fen na 2 a více kg, u psa hmotnost pro využití k chovu nehraje roli. Důležitější je snad celkový rámec psa a feny, jeho vitalita, schopnost přirozené reprodukce a porodů, ne?. Tazatelka operuje vaší odpovědí pro zákaz chovu na těchto jedincích s hmotností 1.6 - 1.9kg při bonitaci, nikoliv v dospělosti jak z jejího dotazu plyne. Z klubové databáze jsem vyjela seznam 261 jedinců uchovněných s touto hmotností a použitých v chovu velmi úspěšně - jak co do počtu odchovaných štěňat cca přes 1600 tak i výstavně úspěšní. Přijde mi tedy nešťastné, zavádět novou podmínku s hmotností a tím znemožnit 50% populace krysaříka zasáhnout do chovu. Tazatelka dále operuje zvýšenými genetickými vadami. Neexistuje žádná studie odchovů PK, kde by byly zaznamenány vrozené vady zvířat do určité hmotnosti a zvířat od určité hmotnosti...dle mých pozorování chovu za 16let, je výskyt vad stejnou měrou u velkých jako u malých=standardních zvířat.A co se týče porodů, je to to samé. Císařským řezem může porodit fena velká i malá. Odpověděla jste na základě nekompletního dotazu, prosím o vaše stanovisko na kompletní dotaz. Děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den, obávám se, že odpovím stejně. Chov na miniaturních jedincích, jak sama píšete, má svá specifika a také svá rizika. Totéž je ale možné říkat např. o plemenech obřích. Otázka, zda se může v souvislosti s s nízkou hmotností ukazovat větší množství geneticky podmíněných vad, by měla být položena genetikovi. Za připomenutí určitě stojí, že je zcela v pravomoci chovatelského klubu rozhodnout, jaké budou podmínky pro zařazení do chovu u plemene, jehož chov zastřešuje. Předpisy ČMKU otázku váhy neřeší. Říkají ale, že chovatelské kluby i chovatelé musí dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Je tedy na klubu, aby zvážil, jaká minimální váha vyhovuje uvedenému požadavku. Vladimíra Tichá
prodej štěněte do USA (Autor: Blanka Špuláková / vloženo 18.2.2017)
Dobrý den,chci poprosit o radu, co vše musí chovatel v ČR podstoupit, pokud bude prodávat štěně do USA, nebo kam se obrátit pro radu. Předem děkuji, Blanka Špuláková

Dobrý den, obecně platí, že pes by měl být očkován proti vzteklině a to nejméně 30 dní před vstupem na území USA. Měl by mít pas a být identifikačně označen čipem. Je sice psáno, že psi ze států vztekliny prostých očkováni být nemusí, je ale lepší si ověřit, jak se na ČR veterinární úřady USA momentálně dívají. Podmínky se mohou v rámci jednotlivých států USA trochu lišit a záleží také na nákazové situaci v ČR.Vše potřebné včetně kontaktů na veterinární úřady jednotlivých států v USA najdete na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz- zvířata). Rozumné je se předem domlouvat s leteckou společností, která bude štěně převážet. jednak mívají kompletní informace a mimo to mohou mít i své vlastní požadavky. Z pohledu kynologického by štěně mělo mít vystavený exportní PP, který je vypisuje z naší plemenné knihy. Vladimíra Tichá
Odstav od feny (Autor: Jan Kužel / vloženo 17.2.2017)
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je nahlíženo na předčasný odstav štěňat od feny. Děkuji, Kužel

Dobrý den, tato otázka by měla být spíše směřována na organizace zodpovídající za ochranu zvířat před týráním. Kynologické předpisy předčasný odstav neřeší a to, jak dlouho má fenka štěňata kojit je záležitost velmi individuální. Záleží na tom, proč k předčasnému odstavu dochází. Je-li důvodem zdravotní stav feny nebo štěňat, nelze určitě mít námitky. Totéž platí v případě, kdy fena štěňata odmítá. Pokud je důvodem k odstavu štěňat např. snaha uvést fenu brzy do výstavní kondice, jedná se při nejmenším o neetický postup, který by za určitých okolností mohl být hodnocen i jako nesprávný zásah do práv feny a štěňat. Vladimíra Tichá
chovna stanice (Autor: lb / vloženo 16.2.2017)
Dobrý den, v seznamu na webu cmku.cz nemohu najít chovnou stanici své matky. Poslední štěňata odchovala v roce 1997, tak nevím zda to není tou pauzou. Ráda bych v tom pokračovala a zachovala velmi osvědčenou linii dalmatinů z potomků této linie. Matka by nic nenamítala, už se tomu věnovat nebude a jelikož je možnost přepsání, velmi mne to zajímá. Ale nejsme si jisté s matkou, zda to není už nějak zrušené. Chovná stanice je Heliotrop. děkuji

Dobrý den, pokud se na CHS nezapisují vrhy, neruší se. Ve Vašem případě může jít o problém vyplývající z povinnosti všechny CHS registrovat přes FCI. Ne všechny názvy CHS tento požadavek splňovaly a tak se okolo roku 2000 ověřovalo, jak na tom jednotliví chovatelé jsou a pokud CHS neměli přes FCI registrovanou, dávalo se to do pořádku. V celé řadě případů se pak zjistilo, že název CHS má registrovaný někdo v zahraničí a jméno CH se muselo doplňovat. Jak je na tom název CHS Vaší maminky můžete ověřit v seznamu CHS na webu FCI nebo Vám to pomůže zjistit ČMKU. Vladimíra Tichá
čitelnost tetovacího čísla (Autor: Hana V. / vloženo 15.2.2017)
Prosím o radu, jak postupovat,když jsem koupila štěně s pp a po půl roce není jeho tetovací číslo v uchu čitelné.Děkuji

Dobrý den, správné by bylo provést nové identifikační označení. U odrostlého štěněte je lepší použít čip. Změna identifikačního označení se dělá ve spolupráci s chovatelským klubem a plemennou knihou. Spojte se tedy s klubem a domluvte postup. Vladimíra Tichá
chov na miniaturních zvířatech (Autor: Jitka / vloženo 14.2.2017)
Dobrý den, ráda bych poprosila o názor: Pokud chovatelé zařazují do chovu zvířata 18-19 cm a 1,6-1,9 kg vstupují do rizik spojených s vývojovými vadami odchovů? A nebo jsou rizika chovu na takto malých jedincích oproti chovu na jednicích nad 20 cm a nad 1,90 kg zanedbatelná? Děkuji

Dobrý den, s dotazem byste se měla spíše obrátit na genetiky. Obecně ale platí, že u miniaturních jedinců se může vyskytnout celá řada projevů nanismu včetně horšího uplatnění v reprodukci, málopočetných vrhů atd. Vladimíra Tichá
průkaz původu (Autor: Renata Tvrdoňová / vloženo 11.2.2017)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč jsou BOM vydávány dva typy průkazů původu. Zájemkyně ze zahraničí o můj odchov, mladou fenu BOM, byla překvapena předloženým hnědým PP, se kterým se doposud nesetkala. Nedokázala jsem jí to vysvětlit. Můžete mi pomoci? Kde najdu oficiální vzhled PP a jak prokážu jeho pravost. Děkuji.

Dobrý den, příčina je jednoduchá. Plemeno se chová ve dvou klubech a každý z nich zapisuje na jiném pracovišti plemenné knihy ČMKU. Část odchovaných štěňat tedy má PP vystavený pracovištěm č.1 - ČMKU a druhá část pracovištěm č.2 - ČKS. Oba formuláře PP jsou platné a mají je k dispozici členské státy FCI. Vzory PP na webu ČMKU k dispozici nejsou. Vladimíra Tichá
uchovnění feny po úraze zubů (Autor: Pavlína Kocourková / vloženo 11.2.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné uchovnit fenu, která při úrazu (nakopnutí koněm) přišla o 4 horní řezáky (I1,I2 oboustranně). Pokud ano, jak mám postupovat? děkuji vám Pavlína Kocourková

Dobrý den, jednoznačná odpovědět v tomto případě neexistuje.Jedná se o trvalý následek úrazu, o kterém např. Výstavní řád uvádí, že pes by neměl být posouzen (Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu). Obávám se, že zařazení do chovu je velmi nepravděpodobné. Určitá šance by byla, pokud by fenka byla před úrazem posouzená na např. výstavě. Velmi ale bude záležet na předpisech chovatelského klubu a na tom, jak se k problému postaví. Vladimíra Tichá
Chovna fena (Autor: Klara / vloženo 10.2.2017)
Dobry den, prosim vas chtela jsem se informovat,koupila jsem si od chovatele ktery svuj chov rusi,chovnou fenu. Chci zalozit CHS,zajimalo by me jestli stenatka (ted mam na mysli do budoucna) od fenky co jsem koupila dostanou pp nebo ne. A jestli mi poradite jakym zpusobem dohledam v jakem klubu je fenka vedena a jak nahlasim zmenu majitele. A jestli muzu ja jako novy majitel vztoupit do klubu kde je ted vedena fena nebo ne. Nemohu se nikde dohledat jak v takovem pripade mam postupovat, presneji kdyz si zalozim CHS a uz vlastnim fenu co ma pp a v nich psane CHOVNA,dohledala jsem ji tu prez registracni cislo ale vubec nevim jak dal postupovat. Jestli nahlasit zmenu majitele protoze je u ni psany stale byvaly majitel a pak nevim co dal. Dekuji Vam predem za pomoc.

Dobrý den, změnu majitele chovné feny hlásíte příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu Vy. O které pracoviště a který klub se jedná zjistíte, když si na těchto stránkách v rubrice Plemenná kniha otevřete seznam plemen. U každého z nich je uvedeno pracoviště, které plemeno zapisuje + chovatelský klub nebo kluby, v kterém se chová. Je ale právem klubu i plemenné kniha požadovat, abyste nabytí fenky prokázala kupní nebo darovací smlouvou. Pokud je fenka registrovaná jako chovná, mají její štěňata, pokud jsou dodrženy všechny administrativní požadavky, na PP právo. Výjimku by tvořil případ, kdy by pro závažné porušení chovatelských předpisů byl vysloven zákaz chovu na psech v majetku původního majitele. Tento zákaz se na psy i feny vztahuje i v případě, že je původní majitel prodal. O tom, zda k něčemu takovému došlo, získáte informaci od plemenné knihy. Pokud chcete chovat, musíte buď vstoupit do klubu nebo uzavřít s klubem smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. To, zda byl nebo nebyl původní majitel členem klubu, nehraje žádnou roli a Vy se samozřejmě členem klubu můžete stát. Vladimíra Tichá
xx (Autor: Miroslav Baláž / vloženo 10.2.2017)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je možné ,aby mělo stěně NO s PP vrozenou srdeční vadu na kterou v deseti měsících umřelo. Chovatelka tvrdí že to možné je. Já si myslím že veterinář chovatelky už měl vědět ,že stěně má vrozenou vadu tudíž by se takto nemocné štěně nemělo prodávat a už vůbec ne s PP. Mám nárok na odškodnění i když nemám pitevní zprávu. Mám jen zprávu od svého veterináře že srdíčko bylo nemocné.

Dobrý den, pes je živý tvor a různé vady se u něj v průběhu života objevit mohou.Velmi záleží na tom, o jakou vadu se jedná. Ne všechny srdeční vady jsou vrozené. Žádný předpis nepožaduje, aby se prodávané štěně podrobilo široké škále zdravotních vyšetření a chovatel nemusí vědět,že štěně něco podobného má. Pokud se týká případného vracení peněz, je to otázka pro právníka. Obecně ale platí, že v této souvislosti je velmi důležité, jak zní smlouva mezi chovatelem a nabyvatelem štěněte. Absence pitevní zprávy je poměrně závažným problémem protože otevírá otázku nač vlastně štěně uhynulo. Vladimíra Tichá
Změna majitele ch.st. (Autor: Andrlík Martin / vloženo 10.2.2017)
Dobrý den,jsem majitelem chovné stanice, mám šanci ji převézt na přítelkyní? Děkuji

Dobrý den, ano, název CHS lze převést na někoho jiného. Návod, jak na ro, najdete na těchto stránkách v příslušné směrnici. Musíte ale počítat s tím, že pokud to uděláte, nemáte v rámci ČMKU šanci žádat o registraci dalšího názvu. Vladimíra Tichá
Změna trvalé adresy (Autor: Mája / vloženo 9.2.2017)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, změnila jsem trvalou adresu, která je ale pouze na nějaký čas. Chovnou stanici mám na své staré adrese, kde ale stále bydlí rodiče, může být po tu dobu přihlášena i na tu starou i když tam již nebydlím nebo je potřeba ji přehlásit na tu chvíli k sobě? Moc děkuji.

Dobrý den, v uvedeném případě by bylo rozumné hlásit ČMKU změnu adresy v době, kdy budete vědět, že na ní opravdu dlouhodobě bydlíte. Vladimíra Tichá
Dovoz psa ze třetí země mimo EU (Autor: Katerina Pancova / vloženo 7.2.2017)
Dobrý den, ráda bych se zeptala jaké jsou podmínky pro dovoz psa ze třetích zemí mimo EU - konkrétně Jižní Afriky. Předem moc děkuji za odpověď. Pancová.

Dobrý den, problém je možno rozdělit na část kynologickou a část veterinárních podmínek. Dovážíte-li psa ze zemí FCI nebo země, s kterou má FCI dohodu, je třeba, aby mu tamní plemenná kniha vystavila exportní PP. Pokud tedy chgcete se psem chodit na výstavy a zařadit jej do chovu. Veterinární podmínky nestanovuje kynologická organizace, ale Státní veterinární správa. Obecně platí, že pes musí být identifikačně označen čipem a to dříve, než je vakcinován proti vzteklině. Musí být v imunitě proti vzteklině, požadován je pas nebo veterinární osvědčení. Pes musí mít stanovenu hladinu protilátek proti vzteklině a majitel psa musí doložit písemné prohlášení, že se nejedná o obchodní přesun. U vakcinace proti vzteklině a sérologického vyšetření je třeba dodržet časové rozestupy. Přesné požadavky najdete na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz). Vladimíra Tichá
Řízený chov (Autor: xx / vloženo 7.2.2017)
Dobrý den,mám dvě otázky. 1. Je již přesně definováno co je řízený chov a jeho podmínky?? A má právo při tomto druhu chovu poradce chovu částečně či zcela omezit krytí psem,který je využíván příliš často (např. 7 krytí za 1 rok),kvůli variabilitě chovu?? 2.vím,že nyní není omezen počet vrhů na jinou chovatelskou stanici....ale pokud klub má ve svých stanovách pořád zakotveno,že je povolen pouze 1vrh na jinou CHS,musí se chovatel řídit řádem svého klubu a co mu hrozí pokud toto nedodržuje a chová na fenách jiných majitelů?? Děkuji za brzkou odpověď Š.Z.

Dobrý den, jednotlivé typy chovu definovány nejsou. Proto je v Zápisním řádu ČMKU požadováno, aby klub, pokud nějaký typ chovu uvádí, ve svých předpisech přesně definoval, oč se jedná a jaký je administrativní postup. Je v pravomoci chovatelského klubu dávat pravidla pro využití krycích psů, např. Vámi uvedené omezení počtu krytí nebo např. omezení počtu stejných spojení. Mělo by to ale být řádně odsouhlaseno tím, kdo má k takovým věcem v rámci klubu dle stanov oprávnění (výbor, členská schůze, schůze pobočky atd) a mělo by to být uvedeno v předpisech klubu. Vladimíra Tichá
Buldocek ze slovenska do ceska :) (Autor: Veronika / vloženo 6.2.2017)
Dobry den, poridila jsem si stenatko francouzskeho buldocka ze slovenska s pp. Pani chovatelka nechala vystavit exportni pp, ktery jiz zaslala na mou adresu. Rada bych se ale zeptala, co dal . Muzete mi prosim poradit, co mam udelat, kam exportni prukaz puvodu zaslat a jak dale postupovat, aby bylo stenatko uznano i pro chov v cr? :) dekuji, Veronika

Dobrý den, originál PP pošlete nebo v návštěvní den osobně doneste na pracoviště plemenné knihy č.1 - Českomoravskou kynologickou unii, Maškova 3, 182 53 Praha 8. V průvodním dopise napište, že žádáte o zápis do naší plemenné knihy. vaše plemeno má na starost pí Monika Truksová - 234 221 374 - truksova@cmku.cz, ve všem Vám poradí. Vladimíra Tichá
Specifikace označení RTG a DKK (Autor: Jitka Hronská / vloženo 6.2.2017)
Dobrý den, mám dotaz. Jak je správně specifikováno (dle řádu FCI) pokud má pes vyhodnocení RTG A/B, je dle FCI řazen v jaké kategorii? A nebo B? Lze toto někde jednoznačně specifikovat? V chovatelském řádu klubu máme omezení při RTG B (ale ne A/B, B/C atd.), a pes v podstatě B není. Děkuji za odpověď nebo odkaz.

Dobrý den, tento problému žádný předpis neřeší, protože se každý kloub hodnotí samostatně.Tak je to také na protokolech uvedeno. Máte-li v řádech uvedeno omezení pro B a není přesně určeno, zda se to vztahuje k oběma kloubům či ke kloubu jednomu, platí toto omezení pro všechny jedince a to např. i pro ty, kteří mají A/B nebo B/A. Vladimíra Tichá
klub porušuje ZŘ ČMKU (Autor: xx / vloženo 6.2.2017)
Dobrý den, kdo v ČMKU (který orgán a jak) řeší porušování Zápisního řádu ČMKU? Jedná se o několikaleté porušování bodu 3 článku VI Zápisního řádu ČMKU. Krycí listy si vystavují chovatelé sami, klubu pouze oznámí provedení krytí. děkuji za odpověď

Dobrý den, porušováním Zápisního řádu ČMKU ze strany členských subjektů se zabývá P ČMKU nebo Dozorčí rada ČMKU, případně Komise pro chov a zdraví.Ve Vámi uváděném případě ale k porušení Zápisního řádu nedochází. Hned bod 1, čl 3 říká že : Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak). Důležitá je věta "není-li klubem určeno jinak". Je na klubu jakou formou krycí listy vydává. Zda tak činí prostřednictvím poradců chovu nebo zda si na formuláři krycího potřebné údaje vyplňují sami. Platí ale, že se musí jednat o formulář schválený příslušným klubem. Není možné, aby krycí list vydaný např. u německých dog někdo používal u teriérů. Vladimíra Tichá
Dovoz psa z Velké Británie (Autor: Vilímová Marcela / vloženo 4.2.2017)
Dobrý den,máme objednané štěně Zlatého retrievera v Anglii.Naše republika umožňuje vyjímku,takže šťěně můžeme přivézt i v období,kdy má 8týdnů.Na stránkách SVS najdeme vše,co se týká vstupu pejska na území Anglie,to znamená,že před vakcinací proti vzteklině nesmí přicestovat,ale opravdu nikde není napsané,zda ho můžeme v tomto věku odvézt.Poletíme přímým letem do ČR,případně do Rakouska,to má také vyjímku.Prosíme moc o radu,abychom nezůstali v Londýně na letišti s pejskem v náručí.Letecká společnost nám problémy dělat nebude,ale máme strach,zda se nevyskytne problém při odbavení.Děkujeme a budeme čekat Vaši odpověď.Vilímová

Dobrý den, podmínky pro dovoz štěněte najdete na stránkách Státní veterinární správy. Rozumné je se dohodnout s jejich pracovištěm na letišti, podmínky upřesní. Vladimíra Tichá
Duplikát PP (Autor: Štěpánka / vloženo 30.1.2017)
Dobrý den chtěla bych se poradit ohledně duplikátu PP na Slovensku? Dovezla jsem si fenu z dočasné péče a mám jen pas a o duplikát PP si prý mám zažádat ale nevím přesně jak to udělat? Děkuji za odpověď

Dobrý den, o duplikát je třeba žádat plemennou knihu, která původní PP vystavila. Obrátit se tedy budete muset na Slovensko.Počítejte ale s tím, že vystavení duplikátu PP není záležitostí nárokovou. Vladimíra Tichá
úprava jména (Autor: Martina Smetanová / vloženo 30.1.2017)
Dobrý den, exportovali jsme dvě štěňata do USA a v současné době nás oba noví majitelé kontaktovali s tím, že by chtěli oficiálně upravit jména štěňat, ale vzhledem k tomu, že jsou registrována v ČR, nemohou to v USA udělat. Chtěli jsme se zeptat, jestli by to bylo nějakým způsobem možné a event. za jakých podmínek apod. Děkujeme za odpověď.

Dobrý den, není zvykem, aby se v již vystavených PP opravovala jména. Vladimíra Tichá
Žádost o zaregistrování chovnosti na ČKS (Autor: Božena Sojáková / vloženo 29.1.2017)
Dobrý den, máme čerstvě uchovněnou fenu. Kde a jak máme požádat o zaregistrování chovnosti na ČKS? Existuje formulář? Děkujeme za radu. Sojáková

Dobrý den, postup při přeregistraci fenky jako chovné plemennou knihou se v rámci jednotlivých plemen liší. Informaci o tom, jak postupovat, by Vám měl sdělit chovatelský klub a měla by být zakotvena v klubových normativech. Vladimíra Tichá