Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 7.8.2007

(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)

 

Přítomni:                      M. Václavík, J. Šiška, ing. Z. Antonovič

Za P ČMKU:                 MVDr. L. Široký

 

1)       Kontrola zápisu z minulého jednání:

Zápis schválen P ČMKU, vyjma bodů:

bod 4) předáno zpět KR, KR bude řešit po vyhodnocení dotazníků k aktivitě rozhodčích

bod 8) úprava formulace: ...rozšiřování bude projednáno až po....

 

2)       Úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích:

Předseda KR předložil návrh Řádu pro jmenování rozhodčích. KR zapracovala připomínky a doporučuje P ČMKU, aby návrh byl zveřejněn na internetu k připomínkování do 30.9.2007.

Řád k připomínkování je přílohou tohoto zápisu.

     

3)       Aprobace Antonína Karbana – KR doporučuje pozastavit p. Karbanovi posuzování plemene mops do doby doložení potvrzení o provedené závěrečné zkoušce.

 

4)       Setkání rozhodčích:

KR doporučuje zorganizovat setkání rozhodčích až v roce 2009.

 

5)       Seminář pro čekatele:

Termín: 4.11.2007 (neděle).

Přednášející: Bc. V. Tichá, M. Václavík

Sekretariát ČMKU rozešle pozvánky čekatelům v průběhu září, je nutné potvrdit účast do 15.10.2007.

 

 

6)       Závěrečné zkoušky čekatelů:

Plánovaný termín: 8.12.2007

            Termín přihlášení čekatelů: do 30.10.2007

KR navrhuje zkušební komisi ve složení: předseda: J. Šiška, členové: M. Václavík, V. Tichá

 

Přihlášeni:

Veronika Kučerová Chrpová – vipet, vše v pořádku

Kateřina Minarčíková – čivava, doloženo 6 hospitací, z toho 3 z MVP – v souladu s Řádem nelze hospitovat na MVP. Čekatelka bude informována o nutnosti zopakovat hospitace na předepsaných výstavách. KR doporučuje čekatelce prostudovat Řád pro jmenování rozhodčích

Monika Jurčovská – knírač, doloženo 6 hospitací, z toho 3x bonitace, 2x CAC, 1x neidentifikovatelná výstava. Hospitovala na všechna 3 plemena kníračů najednou. KR doporučuje urychleně dokončit hospitace na výstavách s CAC na knírače středního.

Jiří Drábek – pointer, chybí práce  v kruhu, urgováno 2x

           

7)       Rozšiřující zkoušky:

Termín 20.9.2007 (čtvrtek) od 9:00

KR navrhuje zkušební komisi ve složení: předseda: M.Václavík, členové: V. Tichá, ing. Z. Antonovič, J. Němec,

Další plánovaný termín 12/2007, bude upřesněn

K 31.7. 2007 přihlášeno 22 rozhodčích viz. příloha

 

8)       Žádost o zařazení do registru mezinárodních rozhodčích:

Mgr. Naděžda Střalková – splňuje

KR doporučuje zařadit mezi mezinárodní rozhodčí

 

9)       Žádosti o provedení zkoušky bez splnění daného počtu posouzených jedinců:

ing. Leoš Jančík – žádá o zkoušky na základě 1 hospitace na plemeno maďarský ohař hrubosrstý. KR doporučuje ke schválení žádost o provedení 1 hospitace na toto plemeno na klubové nebo speciální výstavě, jak doporučuje klub.

Zdenka Jílková – curly coated retrívr na nižším počtu jedinců.

KR doporučuje hospitace na menším počtu jedinců pro toto plemeno při zachování standardního počtu 3 hospitací.

 

10)   Stížnosti:

ing. Š. Zádrapová: stížnost na posuzování Mgr. Hampla

KR bere tuto stížnost na vědomí, ale tato situace se musí řešit přímo na výstavě ve smyslu výstavního řádu formou protestu. V tomto smyslu bude stěžovatelce odpovězeno.

 

11)   KR doporučuje P ČMKU ke schválení, aby všechny hospitační listy, které nebyly vystaveny na konkrétní jméno a plemeno, ukončily svou platnost k 31.12.2007.

Od 1.1.2008 bude hospitace platná pouze na hospitačním listu vydaném na jméno rozhodčího a rozšiřované plemeno.