Příloha č. 3 k zápisu z 5. zasedání P ČMKU dne 10.07.2007.

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 18.6.2007

 

Přítomni:                     M. Václavík, J. Šiška, ing. Z. Antonovič

Za P ČMKU:               MVDr. L. Široký

 

1)      Plán činnosti KR pro následující volební období:

-          Změny a úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích a prováděcí směrnice

-          zjištění aktivity stávajících rozhodčích

-          výběr vhodných nových adeptů na čekatele – budou přijímáni až od 1.1.2008 po nabytí platnosti nového Řádu pro jmenování rozhodčích

-          zajištění zkoušek

 

2)      Návrh na úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích a prováděcí směrnice. Příprava nového řádu – připomínky podají členové KR, případně členských subjektů,  do 10.7., předseda KR připraví návrh nového znění do 31.7.2007. KR projednala další návrhy, které budou vzaty v úvahu.

 

3)      KR doporučuje P ČMKU k projednání, aby rozhodčí mohl posuzovat pouze na těch akcích v ČR, které jsou řádně schváleny ČMKU a uvedeny ve výstavním kalendáři. Platnost od výstavní sezóny 2008.

 

4)      KR žádá VK o zjištění, u kterých plemen je nedostatek stávajících rozhodčích

 

5)      Aktivita stávajících rozhodčích: Sekretariát obešle rozhodčí dotazem, kdy a kde a na jaké akci naposledy posuzovali. Rozhodčí budou obesláni koncem 8/2007 s termínem odpovědi do 31.10.2007. Rozhodčí, kteří pravidelně posuzují  na MVP a NVP osloveni nebudou.

 

6)      Zkoušky na rozšiřování: KR doporučuje P ČMKU vyvěsit na internet, aby se všichni, kdo splnili podmínky a chtějí se zúčastnit rozšiřovacích zkoušek, přihlásili na sekretariátě ČMKU do 31.7.2007. Zkoušky se budou konat v 9/2007, přesný termín bude upřesněn.  Zkušební komise bude jmenována dle přihlášených plemen.

 

7)      Noví čekatelé: KR navrhuje v 10/2007 uskutečnit školení čekatelů, kteří mají vykonané přijímací zkoušky. V 12/2007 se budou konat závěrečné zkoušky čekatelů, kteří mají splněné podmínky.

 

8)      Žádosti o rozšiřování:

-          Gabriela Havlíčková: stafordšírský bulteriér, jagdteriér, anglický bulteriér, erdel, norfolk, norvič, Glen of Imaal, dandie dinmont a teriéři zařazení do KCHT

-          Luděk Müller: setři: anglický, irský, irský červenobílý, pointr, gordon

-          ing. Jana Daňková: stafordšírský bulteriér, kern, americký staford (1x zamít.)

-          Jarmila Podzemská: čínský chocholatý pes,

-          Václav Koldinský: ohaři: německý drátosrstý, slovenský hrubosrstý, pudlpointr

-          Petr Broukal: bobtail

-          Ladislav Kukla: kavkazský past.pes

-          Renata Hejčová: teriéři: skotský, dandie dinmont, west

-          MVDr. František Šimek: jezevčík

KR doporučuje obeslat výše uvedené doporučeným dopisem, že rozšiřování bude povoleno až po schválení nového řádu. Klubová doporučení zůstávají v platnosti.

 

9)      Žádosti o rozšiřování mimo rozpracované skupiny:

-          Olga Dolejšová: jezevčík (ne, bez udání důvodu)

-          Jakub Tvrdík: boston teriér (1x ano, 1x nevyjádřil se), pekinéz (1x ano

podmínečně, 1x ne, 1x nevyjádřil se), japan chin (1x ne, 1x nevyjádřil se)

-          Eva Letáčková: černý teriér (1x ano, 1x nevyjádřil se), šarpej (2x ano,

1x nevyjádřil se), papillon (2x ano)

Zamítnuté žádosti o rozšiřování:

-          Karel Hořák: všechna plemena slídičů        

-          Naděžda Puchálková: dandie dinmont, skye teriér, austr.silky teriér

Nové žádosti:

-    ing. Eva Mayerová: tibetská doga, pyrenejský horský pes, černý teriér

-     František Kasala: slovenský kopov, alpský jezevčík.brakýř, bloodhound

-    Ladislav Peroutka: mops, shih-tzu, lhasa apso

-    Jarmila Podzemská: čivava, maltézský psík, tibetský španěl

-    Ing. František Šonka: výmarský ohař

Všichni výše uvedení budou informováni, že o toto rozšiřování bude možné

požádat znovu po vstoupení nového řádu v platnost.

 

10)  Žádosti o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích:

-          Alena Čečrdlová – splňuje

-          Petr Broukal – splňuje

-          Hana Březinová – splňuje

-          ing. Monika Soukupová – splňuje

-          Stanislava Janická – splňuje

U těchto rozhodčích KR navrhuje udělit mezinárodní aprobaci.

-          Mgr. Naděžda Střalková – nesplňuje MVP a NVP – bude informována sekretariátem, že nesplňuje podmínky Řádu pro jmenování rozhodčích a bude vyzvána k doložení dalších výstav.

 

11)  Další žádosti:

-          Zuzana Větvinská Vršecká žádá o přidělení aprobace na  barevné pudly – KR souhlasí, doporučuje P ČMKU ke schválení

-          ing. Iva Černohubová žádá o povolení individuálního studia na všechna plemena basetů – současný řád tyto výjimky nepovoluje, bude-li řešeno v novém Řádu pro jmenování rozhodčích, bude mít žadatelka možnost požádat v souladu s tímto řádem.

-          Stanislav Sys a Mgr. Vladimír Fiala mají od začátku svého působení ve funkci rozhodčích aprobace i na krátkosrsté kolie, v artě rozhodčího nejsou uvedeny. KR doporučuje P ČMKU aprobaci na krátkosrsté kolie v obou případech doplnit.

-          Vladimír Panuška žádá o přidělení faraonského psa a podenga, kteří byli přeřazeni ze sk. X do sk. V. KR doporučuje P ČMKU toto akceptovat.

 

12)  Stížnosti:

-          Karel Hořák: Odvolání proti rozhodnutí P ČMKU: P ČMKU na svém rozhodnutí trvá, odpoví sekretariát ihned

-          PhDr. Simona Jemelková: stížnost na ing. Jančíka – proti posouzení není odvolání, protest na výstavě podán nebyl. KR navrhuje P ČMKU vyslovit PhDr. Jemelkové upozornění za nevhodné chování na výstavě. Toto nevhodné chování sama potvrdila ve svém dopise.

-          ing. Leoš Jančík: stížnost na PhDr. Jemelkovou. Viz výše.

-          Valerie Petrová: stížnost na odborný dozor MVDr. Pavelka. KR doporučuje řešit tento problém na základě platného bonitačního řádu příslušného subjektu, případně v rámci jeho dozorčího orgánu.

-          Miroslav Černohorský: stížnost na posuzování špiců. Rozhodčí je povinen posuzovat dle platného standardu. KR doporučuje postoupit řešení tohoto stavu Klubu chovatelů špiců k projednání, a to i s rozhodčími pro dané plemeno.

-          Dalibor Smékal: stížnost na sekretariát pro neinformovanost. Sekretariát podal vysvětlení p. Smékalovi o současné situaci již při zaslání dotazníku. P. Smékal bude dále informován, že v případě přijetí nových adeptů bude KR postupovat dle nového Řádu pro jmenování rozhodčích. KR doporučuje informovat nové žadatele, že jejich žádost bude posouzena podle tohoto nového řádu, který vejde v platnost 1.1.2008

-          Iveta Kučerová: Stížnost na posuzování barev u bostonského teriéra a špatné vyložení standardu. KR doporučuje P ČMKU požádat Velkou Británii o výklad standardu (jaký podklad a rozložení žíhání jsou akceptovány).

 

Plánovaný termín příštího jednání KR: 8/2007, bude upřesněn