Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 14.2.2006

 

Přítomni:         O. Vondoruš, D. Poláková, J. Coufal, ing. J. Dostál, DrSc., F. Polehňa, P. Řehánek, M. Václavík, ing. V. Vlasák, L. Ubrová, F. Bouček

Za DR:            Helena Dvořáková

Omluvena:      L. Pavlíková

 

1)      Kontrola minulého zápisu:

Ad 1. Schůzka rozhodčích: Akce se bude konat v sobotu 18.2.2006 v konferenčním sále Depo Kačerov, sál i malé občerstvení je zajištěno.

Dr. Dostál připraví referát o posuzování rázů a barev v jednotlivých plemenech.

Ad 2. Jednání o dalších vhodných kandidátech na pozici univerzálních rozhodčích – KR navrhuje na pozici univerzálních rozhodčích O. Vondrouše, M. Václavíka a O. Dolejšovou (návrh  byl podán ještě před platností nové směrnice pro jmenování UR), na přípravu pro UR dle nové směrnice KR navrhuje ing. Vlasáka. O dalších kandidátech bude jednáno průběžně.

Ad 4. P ČMKU na návrh KR definitivně odvolalo z funkce L. Fairaislovou.

Ad 5. Žádost Retriever klubu CZ o znovuzařazení p. Malíkové a Dočekalové mezi čekatele. KR trvá na původním rozhodnutí, doporučuje P ČMKU, aby toto rozhodnutí zůstalo v platnosti.

Ad 11. Pozastavení činnosti p.Bratka – KR žádá P ČMKU o definitivní ukončení jeho činnosti rozhodčího.

Ad 12. ing. Leoš Jančík se dostavil k vysvětlení:

-          stížnosti Klubu Coton de Tuleár (M. Šimůnková) – nešetrné zacházení při prohlídce zubů

-          stížnosti B. Ullmanové (pražský krysařík) – posouzení psa bez varlete ve třídě veteránů

Ing. Jančík podal vysvětlení k oběma případům. KR shledala vysvětlení uspokojivým, doporučuje P ČMKU odpovědět oběma stěžovatelkám, že formální protesty musí být podány v průběhu výstavy,  nelze řešit zpětně.

Ing. Jančík upozornil na hrubé urážky rozhodčích ve veřejně přístupné diskuzi internetového serveru Můj pes. KR žádá P ČMKU o zvážení žaloby a zveřejnění dementi v kynologickém tisku.

Ad 14. Soutěž Český šampión šampiónů proběhla 7.1.2006 v Top hotelu.

KR doporučuje pro další ročníky soutěže:   

-          posuzovatelé musí mít minimálně aprobaci na skupinu

-          vítěze musí vybírat rozhodčí, nikoli laická porota

-          bodování musí být transparentní, v ideálním případě veřejné

-          propozice musí být vydány v dostatečném časovém předstihu

 

2)      Výběr nových adeptů na čekatele rozhodčích exteriéru pro rok 2006, stanovení termínu zkoušek. KR doporučuje P ČMKU:

Oldřiška Plšková – bílý švýcarský ovčák

Jiří Dvořák – trpasličí pinč

MVDr. Petr Urban – beagle

Jana Šmídová – malý münsterlandský ohař

Pavel Hermann – český fousek

Eliška Vašková  - lhasa

Veronika Chrpová – vipet

Výše jmenovaní budou vyzváni sekretariátem k doložení chybějících materiálů a potvrzení, že jejich zájem trvá.

Předběžný termín zkoušek je 11.5.2006

 

3)      J. Marek – neznalost Řádu pro jmenování rozhodčích (požaduje rozšíření aprobací u rozhodčích, kteří si o plemeno nepožádali, informuje ČMKU, že nebude uznávat ocenění udělené skupinovými rozhodčími apod.).

KR se seznámila s podklady a považuje odpověď P ČMKU za vyhovující.

 

4)      Překlady standardů – překlady nejsou vždy kynologicky i fakticky správné,  KR doporučuje zjednání nápravy, případně kontrolu.

 

5)      Rozšiřování aprobací:

-          D. Fialová: žádá o rozšíření mimo skupinu – KR doporučuje pokračovat v rozpracované skupině I

-          J. Podzemská: rozšiřování zamítly kluby německých ovčáků (mimo rozpracovanou skupinu IX) a tibetských španělů. KR doporučuje pokračovat v rozpracované skupině IX, KR doporučuje akceptovat zamítavé stanovisko Klubu TS a NO.

-          O. Vondrouš: rozšiřování zamítl KCH jezevčíků, KR doporučuje rozšiřování povolit

 

6)      Žádosti:

-          M. Václavík: žádost o přiznání skupiny VIII - splňuje

-          P. Spoustová: žádost o zařazení mezi mezinárodní  rozhodčí – splňuje

-          Ing. Marešová – žádost o přiznání plemene Cirnecco del Etna – KR doporučuje toto plemeno přidělit

 

7)      Mgr. Alexandra Ohlídalová splnila 12.2.2006 závěrečnou praktickou zkoušku na funkci rozhodčí z exteriéru, KR souhlasí s jejím zařazením do sboru rozhodčích.

 

8)      Pořadatelé výstav musí být informováni, že je třeba dodržovat povinnost používat k vyhodnocení BIG pouze skupinové rozhodčí.

 

9)      KR doporučuje P ČMKU projednat a schválit návrh na vyznamenání pro zasloužilé kynology.

 

10)  Příští KR se bude konat 13.4.2006, případní zájemci o rozšiřovací zkoušky mohou vykonat zkoušku po skončení komise v odpoledních hodinách (do počtu 10 zkoušených).